Krajowa Izba Rozliczeniowa

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z KIR)
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Polecane artykuły


Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) jest podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego, świadczącym wszelkie usługi rozliczeniowe. Dostarcza również najwyższej jakości usługi oraz rozwiązania, które spełniają wszystkie potrzeby i oczekiwania, jakie tylko sektor bankowy i płatniczy im stawia. Jest on również bardzo pochłonięty w szerzenie innowacji co pozwala na rozszerzenie oferty banków. KIR również uczestniczy bardzo aktywnie w pracach, które są związane z podnoszeniem poziomu cyfryzacji naszego kraju (program Cyfrowa Polska). Już ćwierć wieku wspiera i pomaga w rozwoju gospodarki, poprzez pomoc w rozwoju bezgotówkowych i elektronicznych procesów. Krajowa Izba Rozliczeniowa jest to instytucja działająca na podstawie art. 67 ustawy o prawie bankowym. Jest to instytucja z sektora bankowego, której jednym z głównych zadań jest zajmowanie się usługami z zakresu płatności i rozliczeń, Głównymi systemami, w których działa KIR są takie systemy jak Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemy bezpośrednich płatności internetowych Paybynet. Pozycję lidera Krajowa Izba Rozliczeń buduje sobie poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przy rozliczeniach między bankami. Z wszelkich usług wytwarzanych przez KIR korzystają administracje publiczne jak i banki. Nie można też zapomnieć o przedsiębiorstwach, które korzystają z KIR bardzo często. Kolejną grupą są firmy działające w obszarze rynku e-commerce oraz oczywiście klienci tychże przedsiębiorstw.

Działalność Krajowej Izby Rozliczeń

Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach:

 • zapewnienie niezawodności przy rozliczeniach międzybankowych w walucie euro i złotych
 • dostarczanie usług, które wspierają transakcje bezgotówkowe takie jak: płatności mobilne, internetowe, transakcje kartowe oraz pomoc w wygodnym płaceniu za faktury
 • dostarczanie usług związanych z działem odpowiedzialnym za badania i rozwój dla sektora bankowego (R&D = Resarch&Development)
 • aktywnie uczestniczy przy dostarczaniu usług wspierających aktywność sektora bankowego w programach dla administracji publicznej


Udziałowcy KIR

Krajowa Izba Rozliczeń została powołana przez Związki Banków Polskich, Narodowy Bank Polski oraz przez 16 banków. W 1992 rozpoczęła się działalność operacyjna KIR. Głównymi udziałowcami są:

 • Narodowy Bank Polski
 • Związek Banków Polskich
 • Bank Millennium S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Polska Kasa OpiekiS.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank PolskiS.A.
 • SGB-Bank S.A.

Usługi świadczone przez KIR

 • ELIXIR – główny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Jest on wymagany do poprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. W 1994 roku została wprowadzona możliwość realizacji przelewów, czeków oraz poleceń zapłaty. Od poniedziałki do piątku (wyj. dni wolne od pracy) w systemie Elixir odbywają się 3 sesje rozliczeń międzybankowych, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Euro Elixir – system związany z rozliczeniami międzybankowymi w walucie euro. Od 2005 roku można realizować płatności w relacjach krajowych ale i również międzynarodowych. System Euro Elixir jest zgodny z wszelkimi wymogami Unii europejskiej i działa w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy międzynarodowa.
 • Express Elixir – system związany z natychmiastowymi rozliczeniami płatności. Został wprowadzony w 2012 roku dla klientów banków powiązanych z KIR. Jest to bardzo zaawansowany system, który umożliwia zrobienie przelewu i jego realizację w czasie liczonym nie w dniach, ani godzinach lecz w sekundach. System ten działa cały czas niezależnie od świąt, wolnych dni roboczych czy też pory dnia. W tym systemie możemy również znaleźć płatności oraz przelewy wykonywane na numer telefonu. Warto dodać, że jest to pierwszy w Polsce oraz drugi w Europie system tak owych płatności. Aby taki system mógł działać środki muszą być trzymane na rachunku powierniczym, który w przypadku polskiego systemu prowadzony jest przez NBP.
 • Ognivo – aplikacja ta została stworzona w 2006 roku a już od 2007 usprawnia wymianę informacji pomiędzy takimi podmiotami jak: banki, Poczta Polska, Urząd Skarbowy, Izba Celna, ZUS, ale także pomiędzy administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz komornikami sądowymi, zgodnie z uprawnieniami jakie posiadają. System Ognivo pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.
 • SWIFT - KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. Jako SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, umożliwiającej realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewnia wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce. System Swift został wprowadzony w 2004 roku.
 • Szafir – stworzony został w 1994 roku i opiera się na podpisie elektronicznym. Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego w swojej ofercie posiada wydawanie kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów. Pakiet rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego umożliwia m.in. podpisywanie faktur VAT elektronicznie, dodatkowo podmiot może również podpisać umowy jak i inne prawnie wiążące go dokumenty w formie cyfrowej bez konieczności wychodzenia z domu czy też firmy. Jest to bardzo dobra innowacja ze względu na rozwój rynku i coraz częstsze podpisywanie umów z firmami ze Stanów Zjednoczonych czy też Japonii, gdzie ta odległość jest bardzo duża. Podmiot może również przesłać do ZUS dane w ramach działającego już systemu Płatnik, ale również może złożyć deklarację podatkową. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość pobrania ale i zgłoszenia aktualizacji informacji z KRS oraz możliwość komunikacji z wszelkimi urzędami poprzez drogę elektroniczną.
 • Paybnet – system, który został oddany do użytku przez KIR w 2007 roku, można w nim bezpośrednio płacić online za zakupy w Internecie ale i również można bezpośrednio płacić za opłaty administracyjne, ale i również generować Elektroniczne Poświadczenia Opłaty. Jest to bardzo wygodny sposób dla wszelkich przedsiębiorców ze względu na szybko dostęp do administracji, ale i szybki sposób na uzyskanie potrzebnych dokumentów czy też informacji bez konieczności wizyt w Urzędzie Skarbowym. Zapewnia to dużą oszczędność czasu, ale i również zmniejsza koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo takie jak paliwo, zużycie samochodu czy też wynagrodzenie na pracownika, który musiałby do odpowiedniej placówki Urzędu Skarbowego dojechać. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, która w skrócie nazywa się (ePUAP).
 • Invoobill - usługa ta zapewnia bardzo szybkie i wygdne płatności faktur oraz rachunków ale i również prezentowanie tychże faktur i rachunków. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez KIR kanałów bankowości elektronicznej. Usługa ta została uruchomiona w 2008 roku. Było to wielkie wydarzenie, gdyż wprowadzenie takiej usługi wystąpiło pierwszy raz na polskim rynku. Pozwala to na szybkie przekazywanie e-faktur oraz e-dokumentów bezpośrednio od dostawcy na konto bankowe jego klienta, z którego to poziomu realizowana jest płatność. Co więcej z takiej usługi mogą korzystać zarówno firmy jak i klienci indywidualni.


Bibligrafia

Autor: Arkadiusz Pamuła