Anomalia

Z Encyklopedia Zarządzania
Anomalia
Polecane artykuły

Anomalia-w mowie codziennej termin oznaczający coś odbiegającego od normy, stanu zwyczajnego czyli tłumacząc wprost jest to coś zazwyczaj nienaturalnego.

W biznesie anomalią może być przełomowa innowacja , zastępowanie dotychczasowych technologii nowymi, rewolucyjnymi nie zbadanymi jeszcze rozwiązaniami. Drugim, innym przykładem anomalii w biznesie może być współpraca konkurencyjnych firm przy pewnych projektach lub długofalowa.

Zauważenie anomalii wymaga z jednej strony spojrzenia perspektywicznego, głębokiego - dobrej znajomości tematu, w tym literatury jak również rzeczywistości gospodarczej dotyczącej problemu/zagadnienia. Teoretyzowanie wymaga od zarządzającego aby jego spojrzenie na świat oraz sprawy firmy było bardziej abstrakcyjne niż zazwyczaj.

Sześć klas

Zdaniem W. Czakona możemy wyróżnić sześć klas procesu teoretyzowania (2017 s.5-6):

 1. Paradoks - jednoczesne występowanie sprzecznych a jednak logicznych twierdzeń.
 2. Zaangażowanie akademików - bardziej zażyła współpraca badaczy i praktyków łącząca różne doświadczenia i perspektywy w celu stworzenia wiedzy o warunkach rzeczywistych
 3. Zdumiewające zdarzenie - sytuacja w której wydarzenie stojące w sprzeczności z aktualną wiedzą, rozsądkiem wnosi nowe informacje do funkcjonujących teorii
 4. Problematyzacja - krytyczna analiza teorii, ma na celu znaleźć ewentualne słabości i niespójności.
 5. Racjonalność praktyczna - polega na spostrzeżeniu tła w jaki sposób funkcjonują menadżerowie i ich schematów postępowania.
 6. Empiryczna niespodzianka - polega na dostrzeżeniu sytuacji która nie powinna zaistnieć.

Czarne Łabędzie

Według N.N. Taleba zdarzenia atypowe mające olbrzymi wpływ na naszą rzeczywistość, mogą występować w każdej dziedzinie naszego życia również ekonomii. Do takich zdarzeń możemy zaliczyć między innymi: terrorystyczny atak na World Trade Center - 2001 rok , krach giełdowy z 2008 roku jak i coś co wystąpiło w 2020 roku czyli pandemia koronawirusa COVID 2019 - na żadne z tych wydarzeń gospodarka nie była przygotowana. Są to anomalia na które przedsiębiorcy nie byli przygotowani. Należy brać abstrakcyjne zagrożenia/ sytuacje pod uwagę szkoląc pracowników czy prowadząc własną działalność ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy i w jakiej formie te anomalie wystąpią. Możemy również te anomalie wywołać dzięki nauce. Ekonomiści, maklerzy próbują przewidzieć kilkunastoletnie prognozy deficytu lub ceny ropy naftowej, podczas gdy rzeczywiście i praktycznie w małym stopniu udaje się nam określić te wartości w najbliższych tygodniach, miesiącach czy roku. Przykładem jest kurs ropy naftowej w marcu i kwietniu 2020 r. który z poziomu 64 USD za baryłkę pod wpływem wystąpienia pandemii COV 2019 spadł do chwilowego poziomu -37 USD za baryłkę. Nie pomogła również decyzja państw grupy OPEC o obniżeniu produkcji - kurs dalej spadał by pod koniec kwietnia 2020 osiągnąć poziom 12,78 USD za baryłkę. Technologie wykorzystywane w dzisiejszych firmach jak i ważne odkrycia w znacznej większości nie były poprzedzane ogromną ilością planów i projektów (2014 s. 5-43).

Anomalia na rynkach kapitałowych

Hipoteza rynków efektywnych ocenia stopień efektywności rynku. Hipoteza ta od początku wzbudzała wiele zainteresowania. Dzięki badaniom które zostały przeprowadzone na rynkach kapitałowych zostały zauważone zjawiska sprzeczne z teorią rynków efektywnych.

Według D.M. Wiśniewskiej najistotniejszymi zjawiskami podważającymi teorie rynków efektywnych są (2000 s.9):

 • bardzo duża reakcja rynku,
 • efekt początku roku,
 • bardzo duża zmienność cen akcji,
 • efekt dnia tygodnia,
 • tendencja powrotu do średniej,
 • efekt niewielkich firm,

Bibliografia

Autor: Gabriela Wilk