Efekt sieci

Z Encyklopedia Zarządzania
Efekt sieci
Polecane artykuły


"Efekt zewnętrzny sieci ma miejsce wówczas, gdy wartość produktu lub usługi dla użytkownika jest zdeterminowana przez to, ilu konsumentów korzysta z tego produktu/usługi. Jednym ze skutków występowania tego efektu jest to, że każdy dodatkowy użytkownik sieci przynosi korzyści dotychczasowym jej uczestnikom (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 437). Innymi słowy, efekt sieci sprawia, że wartość produktu lub usługi jest kreowana przez użytkowników, a nie przez producenta.

Występowanie efektu sieci jest cechą e-produktów.

Efekt sieci.gif

Rys. 1. Efekt sieci


Występowanie

Efekt sieci staje się istotny po osiągnięciu tzw. masy krytycznej - gdy liczba użytkowników osiągnie odpowiednią wartość. W punkcie masy krytycznej, użyteczność produktu/usługi jest większa lub równa zapłaconej za niego/nią cenie. Jeśli liczba osób korzystających z sieci jest większa od masy krytycznej, coraz więcej osób będzie zainteresowanych dołączeniem do niej, ponieważ relacja użyteczności do ceny będzie korzystna.

Efekty zewnętrzne sieci uzasadniają zatem strategie marketingowe oparte na subsydiowaniu cen we wczesnych fazach życia produktu (łącznie z darmowym rozdawnictwem), ponieważ na tym etapie dostawca inwestuje w rozwój sieci.

Często spotykaną formą rozpowszechnienia produktu jest zachęcanie klientów do zachęcania znajomych do korzystania z niego. Efekty te wyjaśniają również zachowania stadne użytkowników - kiedy na początku wszyscy z rezerwą odnoszą się do nowego produktu, by później jednocześnie się do niego przekonać (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 438).

Przykłady

Przykładem produktu/usługi, na którym łatwo zaobserwować efekt sieci, jest telefon - nie ma sensu posiadanie go, jeśli nikt inny się nim nie posługuje.

Posiadanie adresu e-mail również nie przynosi korzyści, jeśli nikt nie korzysta z poczty elektronicznej.

Bibliografia

Autor: Anna Krawiec