Dokumentacja techniczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:46, 22 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dokumentacja techniczna to dokument opisujący techniczne działanie i parametry techniczne, które stanowią podstawę do wdrożenia produktu końcowego (wyrobu, budowli, instalacji itp.). Zawiera wszystkie potrzebne dane umożliwiające wykonanie danego wyrobu. Mając do dyspozycji dokumentację techniczną można nie tylko podać przybliżony czas realizacji poszczególnych części składowych planowanego projektu ale także przedstawić wycenę kosztu całości realizacji (kosztorys), dzięki czemu można uniknąć dalszych nietrafionych inwestycji, w razie gdyby klient po uprzedniej analizie uznał, iż nie stać go na wdrożenie danego systemu, produkcję wyrobu, montaż instalacji itp. "W przypadku sklepów internetowych tworzenie tego dokumentu powinna poprzedzać specyfikacja funkcjonalna, która warunkuje dobór technologii wykonania"[1].

"Dokumentacja techniczna jest bardzo istotnym elementem projektu informatycznego. Bez niej wiele poważnych przedsięwzięć zakończyło się porażką. Bardzo skomplikowane i rozbudowane (a przez to kosztowne) projekty zazwyczaj posiadają cały pakiet dokumentacji. Nazywane pogardliwie stertami niepotrzebnych papierów sprawiają, że ostatecznie wszystko (przy zachowaniu należytej staranności) działa poprawnie[2]"

Zawartość dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna powinnazawierać[3]:

 • Opis rozwiązania konstrukcyjnego . Opis rozwiązania konstrukcyjnego jest kluczowym elementem dokumentacji technicznej. Opis powinien zawierać informacje dotyczące koncepcji, projektowania, oraz implementacji rozwiązania. Należy uwzględnić wszelkie istotne szczegóły, takie jak wymiary, geometrię, materiały użyte do konstrukcji, a także ewentualne założenia projektowe i ograniczenia. Ważne jest również uwzględnienie ewentualnych alternatywnych rozwiązań, które zostały rozważone i uzasadnienie wyboru konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego.
 • Charakterystyka materiałowa . Charakterystyka materiałowa to istotna część dokumentacji technicznej, która dostarcza informacji na temat materiałów użytych w konstrukcji. Należy szczegółowo opisać rodzaj materiałów, ich właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne, a także sposób, w jaki wpływają one na działanie rozwiązania. W tej sekcji warto również omówić procesy produkcji, obróbki i montażu materiałów, a także ewentualne normy i standardy, które muszą być spełnione przez użyte materiały.
 • Informacje o właściwościach użytkowych . Informacje dotyczące właściwości użytkowych są kluczowe dla dokumentacji technicznej, ponieważ dostarczają informacji na temat funkcjonalności i wydajności rozwiązania. W tej sekcji należy opisać, jakie cele spełnia rozwiązanie, jakie funkcje wykonuje, jakie są jego parametry i jakie są oczekiwane wyniki. Należy również uwzględnić wszelkie testy, analizy i badania, które zostały przeprowadzone w celu potwierdzenia właściwości użytkowych.
 • Warunki zastosowania . Warunki zastosowania to informacje dotyczące środowiska, w jakim rozwiązanie ma być używane. Należy uwzględnić wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie rozwiązania, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, czy obecność substancji chemicznych. W tej sekcji warto również omówić ewentualne ograniczenia związane z zastosowaniem rozwiązania, takie jak maksymalne obciążenie, minimalne lub maksymalne prędkości, czy określone warunki eksploatacji.
 • Instrukcja obsługi i eksploatacji . Instrukcja obsługi i eksploatacji jest niezwykle ważnym elementem dokumentacji technicznej, ponieważ dostarcza informacji na temat prawidłowego użytkowania i konserwacji rozwiązania. W tej sekcji należy opisać kroki, które powinny zostać podjęte w celu prawidłowego uruchomienia, obsługi i konserwacji rozwiązania. Warto również uwzględnić wszelkie ostrzeżenia, zalecenia bezpieczeństwa i procedury awaryjne, które należy przestrzegać.
 • Ograniczenia zawartości dokumentacji technicznej . Ograniczenia zawartości dokumentacji technicznej to sekcja, w której należy przedstawić informacje dotyczące ograniczeń związanych z udostępnianiem dokumentacji. Warto omówić, jakie informacje zostały wyłączone z dokumentacji technicznej ze względów poufności, jakie są ewentualne ograniczenia dotyczące dostępu do dokumentacji, czy też jakie są ewentualne wymagania dotyczące licencjonowania i certyfikacji.

A. Górecki podaje natomiast, że w niektórych przypadkach zawartość dokumentacji może zostać ograniczona tylko do niektórych dokumentów jak np. "receptura, opis przebiegu procesu technologicznego, warunki techniczne produkcji, skład wsadu[4]".

Inne dokumentacje powiązane z dokumentacją techniczną

Dokumentacja wdrożeniowa. Dokumentację tą sporządza się osobom, które odpowiadają za wdrożenie produktu końcowego. Porównując ją do dokumentacji technicznej można zauważyć, że zawiera ona mniej informacji dotyczących "wewnętrznych zależności i komponentów ale zawiera wszystkie szczegóły wymagań, które musi spełnić środowisko pracy produktu - liczba serwerów baz danych, aplikacji, maksymalne (zalecane) wartości parametrów konfiguracyjnych itp". W przypadku kiedy wdrożenie jest dokonywane przez osoby, które nie należą do zespołu projektowego (niezależnie czy jest to zespół wdrożeniowy naszej firmy czy nie) sporządzenie tej dokumentacji jest obligatoryjne[5].

Dokumentacja użytkownika. Przygotowywana dla użytkowników końcowych. Dokument ten jest często niezastąpiony jeżeli rozwiązanie jest "mało intuicyjne", czy też jeżeli schemat przebiegu pracy jest skomplikowany np. "przejdź tu, kliknij tu, pójdź tam zaznacz tamto, aby zatwierdzić, przejdź w kolejne miejsce - choć wydaje się to absurdalne, takie systemy istnieją"[6].

Dokumentacja projektu. Dokumentacja techniczna projektu powstaje w oparciu o dokumentację funkcjonalną ("w której przypadku użycia, procesy biznesowe, przepływ pracy podano w formie tekstu, obrazów oraz diagramów UML"). Jeżeli opis funkcjonalności jest napisany odpowiednio możliwe jest powstanie takiego wyrobu, który będzie odpowiadał wszystkim założeniom projektu. "Istnieje wiele technik zbierania wymagań funkcjonalnych (np. use cases - przypadki użycia, user stories - historie użytkowników. Obie metody opisu wymagań zostały opisane w odpowiedzi na pytanie: "Jak skutecznie zebrać wymagania?")". Projekt przedstawiony w formie dokumentacji ułatwia jego szybkie wdrożenie. "Jeżeli projekt składa się z kilku mniejszych modułów (np. aplikacji głównej i aplikacji pośredniczącej w komunikacji), to takie informacje również powinny zostać zawarte w dokumentacji[7]".

Rola dokumentacji technicznej w różnych branżach

Przemysł lotniczy. Przemysł lotniczy jest jedną z branż, w której dokumentacja techniczna odgrywa niezwykle istotną rolę. Lotnictwo to dziedzina, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego precyzyjne i dokładne dokumentowanie wszystkich procesów, operacji i instrukcji jest niezbędne.

W przemyśle lotniczym dokumentacja techniczna obejmuje szeroki zakres informacji, takich jak opisy konstrukcji samolotów, procedury napraw i konserwacji, instrukcje obsługi, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, specyfikacje materiałów, normy i przepisy, a także procedury certyfikacji i audytu. Dokumentacja ta jest nie tylko ważna dla producentów samolotów, ale także dla linii lotniczych, serwisów technicznych i innych podmiotów związanych z przemysłem lotniczym.

Przykładem istotności dokumentacji technicznej w przemyśle lotniczym jest proces certyfikacji nowego samolotu. Aby samolot mógł uzyskać certyfikat, producent musi dostarczyć kompletną dokumentację techniczną obejmującą wszystkie aspekty samolotu, od struktury i wyposażenia po systemy napędowe i elektronikę pokładową. Taka dokumentacja jest następnie analizowana i oceniana przez odpowiednie instytucje certyfikujące, które sprawdzają zgodność samolotu z obowiązującymi normami i przepisami. Bez odpowiedniej dokumentacji technicznej, proces certyfikacji nie mógłby się odbyć, co uniemożliwiłoby używanie nowych samolotów w bezpieczny sposób.

Medycyna. Dokumentacja techniczna odgrywa również kluczową rolę w dziedzinie medycyny. W tej branży, wiedza i informacje muszą być precyzyjnie udokumentowane, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, skuteczność procedur medycznych i trwałość urządzeń medycznych.

W medycynie dokumentacja techniczna obejmuje m.in. opisy i instrukcje dotyczące urządzeń medycznych, procedury operacyjne, protokoły diagnozowania i leczenia, wytyczne dotyczące higieny i bezpieczeństwa, a także raporty i wyniki badań. Dokumentacja ta jest nie tylko ważna dla personelu medycznego, ale także dla organów regulacyjnych, które kontrolują standardy i przepisy dotyczące przemysłu medycznego.

Przykładem znaczenia dokumentacji technicznej w medycynie jest proces wprowadzania nowych urządzeń medycznych na rynek. Przed wprowadzeniem urządzenia do użytku, producent musi dostarczyć kompletną dokumentację techniczną, która udokumentuje bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność z obowiązującymi normami urządzenia. Organizacje odpowiedzialne za przyjmowanie i zatwierdzanie urządzeń medycznych analizują tę dokumentację, aby upewnić się, że urządzenia są bezpieczne i spełniają wymogi regulacyjne. Bez odpowiedniej dokumentacji technicznej, wprowadzenie nowych urządzeń medycznych do użytku byłoby niemożliwe, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i skuteczności procedur medycznych.

Wymogi norm i przepisów. Dokumentacja techniczna odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z normami i przepisami w różnych branżach. Normy i przepisy są ustanawiane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i skuteczności w różnych dziedzinach działalności.

Wymogi norm i przepisów dotyczących dokumentacji technicznej różnią się w zależności od branży. W niektórych branżach, takich jak przemysł lotniczy i medycyna, istnieją restrykcyjne przepisy regulujące zawartość i format dokumentacji technicznej. W innych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny czy przemysł spożywczy, normy i przepisy mogą być bardziej elastyczne, ale wciąż wymagają odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna jest niezbędna do wykazania zgodności z normami i przepisami. Przykładem jest audyt wewnętrzny lub zewnętrzny, który ocenia zgodność z wymogami norm i przepisów w danej branży. Podczas audytu, dokumentacja techniczna jest analizowana pod kątem kompletności, dokładności i zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Brak odpowiedniej dokumentacji technicznej może prowadzić do niezgodności z normami i przepisami, co z kolei może skutkować karą finansową, utratą reputacji lub nawet ryzykiem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Formy i formaty dokumentacji technicznej

Forma elektroniczna . W dzisiejszych czasach, w erze cyfrowej, forma elektroniczna dokumentacji technicznej stała się nieodzownym elementem. Elektroniczna dokumentacja techniczna ma wiele zalet, które przewyższają tradycyjną formę papierową. Przede wszystkim, dokumentacja elektroniczna jest bardziej ekologiczna, eliminując potrzebę drukowania dużej ilości papieru. Dodatkowo, jest bardziej praktyczna i wygodna w użyciu, ponieważ można ją przechowywać na różnych urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery, smartfony czy tablety.

Forma elektroniczna umożliwia również łatwiejsze udostępnianie dokumentacji technicznej, zarówno wewnątrz organizacji, jak i dla klientów lub użytkowników końcowych. Można ją udostępnić poprzez sieć lokalną, serwery internetowe lub platformy do udostępniania plików. Dzięki temu, dokumentacja techniczna może być dostępna w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, co znacznie ułatwia pracę z nią.

Klarowność, zrozumiałość i kompletność dokumentacji technicznej . Klarowność, zrozumiałość i kompletność dokumentacji technicznej są kluczowe dla skutecznego przekazu informacji. Dokumentacja techniczna powinna być napisana w sposób przystępny dla odbiorców, którzy mogą mieć różny poziom wiedzy technicznej. Powinna być jasna, zrozumiała i pozbawiona niepotrzebnej skomplikowanej terminologii.

Dodatkowo, dokumentacja techniczna powinna być kompletna, zawierając wszystkie niezbędne informacje dotyczące danego produktu lub procesu. Powinna zawierać opis techniczny, instrukcje obsługi, schematy, rysunki techniczne, specyfikacje, a także wszelkie inne informacje, które mogą być przydatne dla użytkowników.

Aby zapewnić klarowność, zrozumiałość i kompletność dokumentacji technicznej, warto korzystać z różnych narzędzi i technik, takich jak ilustracje, wyjaśnienia tekstowe, diagramy, czy testy użytkowników. Ważne jest również regularne przeglądanie i aktualizowanie dokumentacji w celu uniknięcia nieaktualnych informacji.

Dostępność dla różnych grup odbiorców . Dokumentacja techniczna powinna być dostępna dla różnych grup odbiorców, takich jak pracownicy techniczni, użytkownicy końcowi, klienci czy dostawcy. Każda grupa może mieć inne potrzeby i oczekiwania odnośnie dokumentacji.

Aby zapewnić dostępność dla różnych grup odbiorców, dokumentacja techniczna powinna być dostosowana do ich poziomu wiedzy technicznej. Dla pracowników technicznych może być bardziej szczegółowa i zawierać zaawansowane informacje techniczne, podczas gdy dla użytkowników końcowych powinna być bardziej praktyczna i zorientowana na ich potrzeby.

Dodatkowo, dokumentacja techniczna powinna być dostępna w różnych formatach, takich jak pliki PDF, strony internetowe czy aplikacje mobilne. Warto również zapewnić tłumaczenia dokumentacji na inne języki, jeśli produkt lub proces jest używany w różnych krajach.

Aktualizacja dokumentacji technicznej . Aktualizacja dokumentacji technicznej jest niezwykle ważna, ponieważ technologia i procesy mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Nieaktualna dokumentacja techniczna może prowadzić do błędów, nieporozumień czy nawet niebezpiecznych sytuacji.

Dlatego też, dokumentacja techniczna powinna być regularnie aktualizowana w przypadku zmian w produktach, procesach lub wymogach. Aktualizacje powinny zawierać wszelkie nowe informacje, zmiany w specyfikacjach, procedurach czy instrukcjach obsługi.

Rola dokumentacji technicznej w procesie certyfikacji i zgodności

Wymogi certyfikacyjne i normy branżowe

Dokumentacja techniczna odgrywa kluczową rolę w procesie certyfikacji i zgodności produktów. Przedsiębiorstwa, które pragną uzyskać certyfikat, muszą spełnić określone wymogi i przestrzegać norm branżowych. Wymogi certyfikacyjne są ustalane przez odpowiednie instytucje lub organizacje, które mają za zadanie zapewnić, że produkty spełniają określone standardy jakości i bezpieczeństwa.

W przypadku wielu branż, istnieją specjalne normy, które określają wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez dokumentację techniczną. Przykładem może być norma ISO 9001, która jest powszechnie stosowana w dziedzinie zarządzania jakością. Przedsiębiorstwa starające się o certyfikat ISO 9001 muszą dostarczyć pełną dokumentację techniczną, która potwierdzi, że ich procesy i procedury spełniają wymogi tej normy.

Wymogi certyfikacyjne i normy branżowe mają na celu zapewnienie, że produkty są bezpieczne, zgodne z przepisami i spełniają oczekiwania klientów. Dokumentacja techniczna odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu dowodów na to, że przedsiębiorstwo spełnia te wymagania.

Dokumentacja techniczna jako podstawa dla certyfikacji i zgodności

Dokumentacja techniczna jest podstawą dla certyfikacji i zgodności produktów. Jest to zbiór dokumentów, który dostarcza szczegółowych informacji na temat projektu, produkcji, testów, użytkowania i konserwacji produktu. Dokumentacja techniczna może zawierać takie elementy jak schematy, rysunki techniczne, instrukcje obsługi, specyfikacje materiałów, raporty z badań, certyfikaty jakości itp.

W procesie certyfikacji, organ certyfikujący analizuje dokumentację techniczną w celu potwierdzenia, że produkt spełnia wymagania określone przez normy branżowe. Dokumentacja techniczna musi być kompletna, dokładna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Organ certyfikujący może przeprowadzać audyty, inspekcje lub testy, aby zweryfikować zgodność dokumentacji technicznej z wymaganiami.

Dokumentacja techniczna jest również ważna w procesie zgodności produktów. Przedsiębiorstwa muszą być w stanie udokumentować, że ich produkty spełniają wymagania prawne i regulacyjne. Dokumentacja techniczna może służyć jako dowód na to, że produkt został przetestowany i spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i jakości.

Ważne jest, aby dokumentacja techniczna była aktualizowana i utrzymywana na bieżąco. W przypadku zmian w projektach, procesach produkcji lub wymaganiach prawnych, dokumentacja techniczna powinna być odpowiednio zmodyfikowana i zaktualizowana. Jest to istotne zarówno dla zachowania certyfikacji, jak i dla zapewnienia zgodności produktów.

Zarządzanie dokumentacją techniczną

Systemy zarządzania dokumentacją (PDM, ECM). Systemy zarządzania dokumentacją (PDM, ang. Product Data Management; ECM, ang. Enterprise Content Management) są kluczowymi narzędziami w zarządzaniu dokumentacją techniczną. PDM jest związany głównie z zarządzaniem dokumentami związanymi z produktami, takimi jak rysunki techniczne, specyfikacje, instrukcje montażu itp. ECM natomiast obejmuje zarządzanie całym cyklem życia dokumentu w organizacji, włączając w to zarządzanie dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Systemy zarządzania dokumentacją techniczną umożliwiają przechowywanie, indeksowanie, wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów w sposób uporządkowany. Pozwalają również na kontrolę wersji dokumentów, śledzenie zmian i udzielanie uprawnień dostępu do dokumentów. Dzięki temu, pracownicy mogą łatwo odnaleźć potrzebne informacje, unikając dublowania dokumentów i utraty czasu na poszukiwanie.

Metodyki zarządzania wiedzą (KM, CMS). Metodyki zarządzania wiedzą (KM, ang. Knowledge Management; CMS, ang. Content Management System) są ważnymi elementami zarządzania dokumentacją techniczną. KM skupia się na gromadzeniu, organizowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu wiedzy w organizacji. CMS natomiast jest systemem zarządzania treścią, który umożliwia tworzenie, edycję i publikację treści.

W zarządzaniu dokumentacją techniczną, metodyki zarządzania wiedzą są używane do uporządkowania wiedzy i umożliwienia łatwiejszego dostępu do niej. Pracownicy mogą dzięki temu korzystać z zgromadzonej wiedzy, unikając powielania informacji i oszczędzając czas. Metodyki te również umożliwiają tworzenie baz wiedzy, które można wykorzystać w procesach projektowych i inżynieryjnych.

Metodyki zarządzania projektem. W zarządzaniu dokumentacją techniczną istotne są również metodyki zarządzania projektem. Metodyki takie jak PRINCE2, Agile czy Scrum pomagają w organizowaniu pracy zespołów projektowych i zapewniają strukturalne podejście do zarządzania dokumentacją. Dzięki nim można skutecznie planować, realizować i kontrolować projekty, a także monitorować postępy i dostosowywać działania w razie potrzeby.

Metodyki zarządzania projektem umożliwiają również analizę ryzyka, zarządzanie zmianami i koordynację działań w zespole. Dzięki nim, dokumentacja techniczna może być skrupulatnie zarządzana, a zaangażowane strony mogą być informowane na bieżąco o postępach i zmianach w projekcie.

Narzędzia do tworzenia i zarządzania dokumentacją techniczną. W zarządzaniu dokumentacją techniczną istotne są również narzędzia do tworzenia i zarządzania dokumentacją. Współczesne narzędzia takie jak Microsoft Office, Adobe Acrobat, Google Docs, Wiki czy MediaWiki umożliwiają tworzenie, edycję, formatowanie i publikację dokumentów technicznych.

Narzędzia te pozwalają również na tworzenie hipertekstowych odnośników, indeksowanie dokumentów, dodawanie notatek i komentarzy oraz eksportowanie dokumentów do różnych formatów. Dzięki nim, zarządzanie dokumentacją techniczną staje się bardziej efektywne i elastyczne.

Dodatkowe aspekty dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna jako dowód w sporach prawnych. Dokumentacja techniczna odgrywa ważną rolę jako dowód w sporach prawnych. W przypadku produktów technicznych, takich jak maszyny, urządzenia elektryczne czy oprogramowanie, dokumentacja techniczna może stanowić podstawę do rozstrzygania sporów związanych z wadami produktu, szkodami powstałymi w wyniku użytkowania lub nieprawidłowym działaniem.

W takich sytuacjach, dokumentacja techniczna pełni funkcję dowodową, potwierdzającą zgodność lub niezgodność produktu z określonymi standardami, normami lub specyfikacjami technicznymi. Jest to szczególnie istotne w przypadku sporów dotyczących bezpieczeństwa, gdzie dokumentacja techniczna może dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących projektu, testów czy procedur związanych z bezpieczeństwem produktu.

W celu skutecznego wykorzystania dokumentacji technicznej jako dowodu w sporach prawnych, ważne jest, aby była ona kompletna, aktualna i czytelna. Powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu, produkcji, testowania i użytkowania produktu. Dodatkowo, dokumentacja powinna być podpisana i datowana przez odpowiednie osoby, aby miała ważność prawną.

Wykorzystanie dokumentacji technicznej w procesie kontroli jakości. Dokumentacja techniczna odgrywa kluczową rolę w procesie kontroli jakości. Jest to zbiór dokumentów, które opisują specyfikacje, wymagania techniczne, procedury testowania i inne istotne informacje dotyczące produkcji danego produktu.

Poprzez wykorzystanie dokumentacji technicznej w procesie kontroli jakości, producenci mogą zapewnić, że ich produkty są zgodne z określonymi standardami i spełniają wymagania klientów. Dzięki dokumentacji technicznej, możliwe jest ustalenie odpowiednich procedur testowania, które pozwalają na sprawdzenie jakości produktu na różnych etapach produkcji.

Ważne jest, aby dokumentacja techniczna była aktualizowana zgodnie z ewentualnymi zmianami w procesie produkcji, standardach lub wymaganiach klienta. Zapewnienie dostępu do aktualnej dokumentacji technicznej dla pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości jest kluczowe dla zapewnienia spójności i zgodności produktu.

Specyfika dokumentacji technicznej produktów cyfrowych. Produkty cyfrowe, takie jak oprogramowanie, aplikacje mobilne czy strony internetowe, mają swoją specyficzną dokumentację techniczną. Ta forma dokumentacji skupia się na opisie funkcji, instrukcjach obsługi, wymaganiach sprzętowych i oprogramowania oraz innych szczegółowych informacjach dotyczących produktu.

Dokumentacja techniczna produktów cyfrowych jest niezwykle istotna dla użytkowników, którzy potrzebują jasnych i precyzyjnych instrukcji dotyczących instalacji, konfiguracji i użytkowania oprogramowania. Dostępna dokumentacja techniczna może znacznie ułatwić proces wdrażania i korzystania z nowych technologii.

W przypadku produktów cyfrowych, dokumentacja techniczna często jest dostępna w formie elektronicznej, na stronach internetowych producentów lub w plikach PDF. Ważne jest, aby była ona łatwo dostępna dla użytkowników i aktualizowana w przypadku wprowadzania zmian lub aktualizacji produktu.

Dokumentacja techniczna produktów cyfrowych powinna być napisana w sposób zrozumiały dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania technicznego. Powinna zawierać także przykłady i ilustracje, które pomogą w zrozumieniu funkcji i procedur związanych z danym produktem.


Dokumentacja technicznaartykuły polecane
Dokumentowanie wymagań klientaCykl życia systemu informatycznegoProgram komputerowyInżynieria oprogramowaniaCADProgramowanieSystem zarządzania przebiegiem procesówArchiwizacja dokumentacjiProdukt projektu

Przypisy

 1. P. Karwatka i in., 2013, s. 94
 2. P. Karwatka i in., 2013, s. 94
 3. D. Wróblewski, 2016, s. 163
 4. A. Górecki, 2006, s. 10
 5. P. Karwatka i in., 2013, s. 95
 6. P. Karwatka i in., 2013, s. 96
 7. P. Karwatka i in., 2013, s. 96

Bibliografia


Autor: Aleksandra Brózda