Zespół doskonalenia jakości

Z Encyklopedia Zarządzania
Zespół doskonalenia jakości
Polecane artykuły


Zespół doskonalenia jakości (ang. QIT - Quality improvement team) jest powoływany przez kierownictwo w celu rozwiązywania określonego problemu związanego z działalnością projakościową.

Najważniejszym elementem zespołu są pracownicy, którzy powinni posiadać właściwe przeszkolenie, wykształcenie i doświadczenie. Do zespołu nie mogą należeć "osoby bezpośrednio związane z obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa będącymi punktem zainteresowania QIT”.

Liczba osób nie powinna przekraczać 10, gdyż w większych zbiorowościach mogą występować trudności z właściwym kierowaniem. Efektem jest osłabienie efektywności w zakresie rozwiązywania problemów. Ważną role odgrywa osoba kierująca grupą. Nie musi ona być najwyżej notowanym ekspertem w dziedzinie jakości, jej rola to "koordynacja wyznaczonych zadań oraz oczekiwań pozostałych członków zespołu”.

Bibliografia

Władysław Ratyński, Zarządzanie jakością, wydawnictwo PPHU"SIGMA” sp.j. Skierniewice 2005, s. 54,

Autor: Izabela Babik