Wpływ technologii informacyjnych na strategię

Z Encyklopedia Zarządzania
Wpływ technologii informacyjnych na strategię
Polecane artykuły


Podstawowe pytanie zadawane przez kierowników przedsiębiorstw, brzmi: jak technologia informacyjna może wspomóc realizację strategii przedsiębiorstwa? Poniżej przedstawione zostaną możliwości, jakie daje technologia informacyjna w przypadku realizacji różnych strategii zarządzania.

Strategia najniższych kosztów produkcji

Strategiczna wartość technologii informacyjnych przejawia się w tej strategii w następujący sposób:

 • Pozwala na znaczną redukcję zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych i biurowych
 • Poprawia wykorzystanie środków produkcji poprzez poprawę synchronizacji, planowania, harmonogramowania itp.
 • Pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych, poprawę kontroli należności
 • Umożliwia lepsze wykorzystanie materiałów i ograniczenie odpadów
 • Daje możliwość dyferencjacji produkcji, podnosząc wartość produktu w oczach konsumentów

Strategia dyferencjacji

 • Technologia informatyczna jest kluczowym składnikiem łańcucha wartości produktu.
 • Narzędzia informatyczne mogą znacznie skrócić okres przygotowania produkcji (testowanie, komputerowo wspomagane projektowanie CAD/CAM, itp.)
 • Nowoczesne technologie pozwalają na dostosowanie produktu do potrzeb konsumentów
 • Pozwala na widoczne podniesienie poziomu obsługi klienta i zwiększenie satysfakcji z kontaktów z firmą.

Strategia niszy rynkowej

 • Narzędzia informatyczne pozwalają na lepszą identyfikację specyficznych potrzeb klientów.
 • Kluczowym czynnikiem sukcesu jest bliski kontakt i zrozumienie klienta, osiągalny przez technologie komunikacyjne.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak