Wpływ technologii informacyjnych na strategię

Z Encyklopedia Zarządzania

Technologie informacyjne wpływają na strategie organizacji. Poniżej przedstawione zostały możliwości, jakie daje technologia informacyjna w przypadku realizacji różnych strategii zarządzania.

Oddziaływanie bezpośrednio na strategię

Strategia najniższych kosztów produkcji

Strategiczna wartość technologii informacyjnych przejawia się w tej strategii w następujący sposób:

 • Pozwala na znaczną redukcję zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych i biurowych
 • Poprawia wykorzystanie środków produkcji poprzez poprawę synchronizacji, planowania, harmonogramowania itp.
 • Pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych, poprawę kontroli należności
 • Umożliwia lepsze wykorzystanie materiałów i ograniczenie odpadów
 • Daje możliwość dyferencjacji produkcji, podnosząc wartość produktu w oczach konsumentów

Strategia dyferencjacji

 • Technologia informatyczna jest kluczowym składnikiem łańcucha wartości produktu.
 • Narzędzia informatyczne mogą znacznie skrócić okres przygotowania produkcji (testowanie, komputerowo wspomagane projektowanie CAD/CAM, itp.)
 • Nowoczesne technologie pozwalają na dostosowanie produktu do potrzeb konsumentów
 • Pozwala na widoczne podniesienie poziomu obsługi klienta i zwiększenie satysfakcji z kontaktów z firmą.

Strategia niszy rynkowej

 • Narzędzia informatyczne pozwalają na lepszą identyfikację specyficznych potrzeb klientów.
 • Kluczowym czynnikiem sukcesu jest bliski kontakt i zrozumienie klienta, osiągalny przez technologie komunikacyjne.

Wpływ poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi

W dzisiejszych czasach technologia informacyjna odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnego rodzaju narzędzi, takich jak portale rekrutacyjne, systemy zarządzania kandydatami (ATS) czy testy online, aby efektywnie zbierać i analizować informacje o kandydatach. Dzięki temu proces rekrutacyjny staje się bardziej zautomatyzowany, szybszy i bardziej precyzyjny.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w szkoleniach pracowników ma wiele korzyści. Pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach online, korzystać z platform edukacyjnych czy e-learningowych, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do ich indywidualnych potrzeb i tempa nauki. Ponadto, technologia informacyjna umożliwia śledzenie postępów w nauce i ocenę efektywności szkoleń. Dzięki temu zarządzanie szkoleniami staje się bardziej efektywne i dostosowane do potrzeb organizacji.

Wprowadzenie technologii informacyjnych do zarządzania wynagrodzeniami i oceną pracowników przynosi wiele korzyści. Automatyzacja tych procesów pozwala na szybkie i precyzyjne rozliczanie wynagrodzeń, tworzenie raportów czy monitorowanie efektywności pracowników. Ponadto, technologia informacyjna umożliwia wprowadzenie systemów oceny pracowniczej opartych na wskaźnikach i realnych danych, co przekłada się na bardziej obiektywne i sprawiedliwe oceny.

Choć technologia informacyjna ma wiele zalet, jej wprowadzenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowych narzędzi i systemów. Ponadto, wdrażanie technologii informacyjnych może wymagać inwestycji finansowych, a także zmiany kultury organizacyjnej i sposobu pracy. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście przepisów o ochronie danych.

Wpływ poprzez badania rynku i konkurencji

Dzięki technologii informacyjnej przedsiębiorstwa mają dostęp do różnych narzędzi analitycznych, które pozwalają na monitorowanie trendów rynkowych i preferencji klientów. Przykładem może być wykorzystanie systemów CRM, które umożliwiają gromadzenie i analizę danych dotyczących klientów oraz ich zachowań. Ponadto, narzędzia analityczne pozwalają na przeprowadzenie badań rynkowych, analizę danych demograficznych czy ocenę efektywności działań marketingowych.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w analizie działań konkurencji pozwala przedsiębiorstwom na lepsze zrozumienie rynku i identyfikację nowych możliwości biznesowych. Dzięki narzędziom takim jak analiza Big Data czy inteligentne systemy raportowania, można śledzić działania konkurencji, analizować ich strategie i reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym. Technologia informacyjna umożliwia również identyfikację nisz rynkowych i dostosowanie oferty do nowych potrzeb klientów.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w badaniach marketingowych i analizie danych rynkowych przynosi wiele korzyści. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z narzędzi takich jak ankiety online, analiza sentymentu czy narzędzia do wizualizacji danych, aby lepiej zrozumieć preferencje klientów i dostosować swoje działania marketingowe. Ponadto, technologia informacyjna umożliwia szybkie przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych, co przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Wprowadzenie technologii informacyjnych w analizie rynku i konkurencji wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowych narzędzi analitycznych i systemów raportowania. Ponadto, wdrażanie technologii informacyjnych może wymagać inwestycji finansowych, a także zmiany procesów i struktur organizacyjnych. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych i prywatności w kontekście analizy danych rynkowych.

Wpływ poprzez budowanie partnerstw i relacji z klientami

Technologia informacyjna, zwłaszcza systemy CRM, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu danymi klientów i budowaniu trwałych relacji. Przedsiębiorstwa mogą gromadzić informacje o klientach, ich preferencjach czy historii zakupów, co pozwala na personalizację oferty i dostosowanie działań marketingowych. Ponadto, systemy CRM umożliwiają efektywne zarządzanie kontaktami z klientami, śledzenie historii komunikacji czy analizę efektywności działań.

Technologia informacyjna oferuje wiele możliwości w zakresie komunikacji z klientami. Przykładem są chatboty czy systemy automatycznej obsługi klienta, które pozwalają na szybką i skuteczną odpowiedź na pytania i potrzeby klientów. Ponadto, technologia informacyjna umożliwia personalizację komunikacji, np. poprzez wysyłanie spersonalizowanych ofert czy rekomendacji produktów, co przyczynia się do budowania trwałych relacji z klientami.

Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różne narzędzia technologii informacyjnych do personalizacji oferty i dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Przykładem może być wykorzystanie systemów rekomendacji, które na podstawie analizy zachowań klientów proponują im dopasowane produkty lub usługi. Innym przykładem może być wykorzystanie technologii druku 3D, która umożliwia produkcję spersonalizowanych produktów na żądanie klienta.

Wprowadzenie technologii informacyjnych w budowaniu partnerstw i relacji z klientami wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność dostosowania systemów i procesów organizacyjnych do wymagań klientów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Ponadto, technologia informacyjna może nie zawsze zastąpić bezpośrednią interakcję z klientem, dlatego ważne jest znalezienie równowagi między automatyzacją a personalizacją obsługi.


Wpływ technologii informacyjnych na strategięartykuły polecane
System SCMEfekty wdrażania informatycznych systemów zarządzaniaModel łańcucha wartościStrategia projakościowa a produktywnośćSCORSystem WMSSystem SRMSłabe stronyTime Based Planning

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak