Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Przyczyny wdrażania systemów informatycznych
Polecane artykuły


Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  • niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników,
  • ograniczenie kosztów przetwarzania informacji,
  • zwiększanie się potrzeb informacyjnych dla podejmowania decyzji menedżerskich,
  • konieczność zapewnienia klientom lepszej i sprawniejszej obsługi,
  • wykorzystanie nowoczesnej technologii jako źródła przewagi konkurencyjnej i strategicznej szansy,
  • potrzeba wykreowania wizerunku (image) firmy działającej w oparciu o nowoczesne technologie,

zmiany w prawodawstwie wymuszające zmianę i dostosowanie aktualnych systemów.

Bibliografia

  • Curtis G., Business Information Systems. Analysis, Design and Practice, Addison-Wesley, Massachusetts 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak