Planowanie czasu w warunkach niepewności

Z Encyklopedia Zarządzania
Planowanie czasu w warunkach niepewności
Polecane artykuły


Planowanie czasu w warunkach niepewności wykorzystuje zarządzanie ryzykiem oraz scenariusze dla określenia prawdopodobnego czasu realizacji zadań.

Czas - zasób nieodnawialny

W projektach dużą rolę odgrywają czas oraz informacje. Czas jest zasobem wyjątkowym – nie jest on odnawialny i nie ma szansy na pozyskanie jego dodatkowej ilości. Zużywa się go całkowicie i nie można go przechować. Nie jest uzależniony od praw rynku, tzn. nie ma on ceny, a także niezależnie od skali popytu nie ma szansy, aby podaż jego wzrosła. Każdy z nas ma nieustanną potrzebę czasu, wszystkie czynności odbywają się w określonym czasie i go pochłaniają. Nawet najlepsze zaplanowanie wykorzystania czasu wpływa na stratę cennych minut i nieustannie przybliża wykonawców projektu logistycznego do terminu realizacji projektu – tak zwanego deadline’u. Według autora świadomość deadline’u nie ułatwia realizacji wcześniej przyjętego planu działania. W rzeczywistości obniża się swoją wydajność, a wszystkie zadania wykonuje się na moment przed terminem wymagalności. W projektach logistycznych można wykryć związek pomiędzy czasem realizacji projektu a jego opłacalnością. Przekroczenie terminu może nieść za sobą negatywne skutki takie jak oddalenie się w czasie dodatnich korzyści, opóźnienie, a czasami strata zysku i udziałów w rynku. (I.Łapuńka, I.Pisz 2014, s 3924)

Wyznaczanie terminu projektu

Na wyznaczenie terminu ukończenia projektu pozwala nam metoda CPM, ale przy założeniu, że mamy podany czas realizacji każdej najmniejszej czynności. Jeśli nie mamy podanych dokładnych danych, nie możemy stwierdzić czy realizując zadanie nie przekroczymy założonego terminu. PERT jest drugą wykorzystywaną metodą, lecz w niej czas wykonywania poszczególnych czyności i całego przedsięwzięca są zmiennymi losowymi. Może ona określić prawdopodobieństwo, że projekt zostanie złożony i zakończony w wyznaczonym terminie. Kiedy nie mamy precyzyjnie określonych czasów trwania czynności, można wykorzystać metodę rozmytymi czasami czynności - Fuzzy CPM. Analiza rozmytej ścieżki krytycznej daje nam informację na temat czynności krytycznych, które mogą spowodować wydłużenie czasu trwania projektu oraz dane na temat informacji bezkrytycznych. Dzięki tej metodzie można wyznaczyć termin zakończenia projektu bez posiadania dokładnych danych. (B. Skołud, B.Wyciślik 2007, s 70)

Procesy w projekcie

W celu upewnienia się, że projekt będzie oddany na czas należy rozpisać jego procesy. Wyróżniamy takie procesy jak:

  • definicja czynności,
  • Określenie powiązań czynnościami
  • szacowanie zasobów potrzebnych do realizacji czynności
  • Szacowanie czasów realizacji

(B.Barchański 2014 s.10)

Prawdopodobieństwo w zarządzaniu czasem projektu

Według Błażeja Barchańskiego „Znamienną rolę w planowaniu w warunkach dużej niepewności i braku dostatecznej informacji odgrywają techniki oparte na osądach, intuicji itp. Ten element zarządzania czasem projektu wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jest podatny na wiele błędów. Nie oznacza to, że zawsze można ex ante stwierdzić, że zastosowanie pewnychtechnik jest dobre, a innych złe dla projektu. Istotą szacowania jest przybliżanie wyniku, a więc minimalizacja błędów szacowania do akceptowalnych rozmiarów. Pomocna jest zatem znajomość i wykorzystanie w zarządzaniu projektami elementów rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo jest definiowane jako ilościowa miara niepewności. To liczba, która wyraża przekonanie o tym, że zajdzie pewne zdarzenie. Ta definicja – a zwłaszcza jej druga część – zwraca uwagę na problem pokrewny do tego, którego dotyczy ten artykuł. Niepewność w zarządzaniu czasem projektu obejmuje nie tylko obszar związany z szacowaniem czasu trwania konkretnego zadania, ale również z prawdopodobieństwem jego wykonania”. (B.Barchański 2014 s.11)

Bibliografia

Autor: Justyna Pietras