Mierniki podaży usług turystycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Mierniki podaży usług turystycznych
Polecane artykuły


Podaż turystyczna to ilość dóbr i usług turystycznych jaką jest się skłonnym oddać przy danym poziomie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicy, podaż może być badana na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ale obejmuję zawsze te same elementy strukturalne:

Podstawowe miernik podaży turystycznej zamieszczone są w tabeli:

Mierniki podaży turystycznej Przykładowe elementy miernika
Walory turystyczne -liczba walorów przyrodniczych (jezior, rzek, wulkanów, źródeł cieplnych i mineralnych)
 • powierzchnia przyrodniczych obszarów chronionych, rezerwatów przyrody.
 • liczba walorów czy też wartości kulturalnych takich jak: zabytki, obiekty architektury historycznej, muzea itd.
Baza noclegowa Liczba obiektów noclegowych
 • hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk,

liczba miejsc w obiektach

 • liczba miejsc w obiektach noclegowych
Mierniki dotyczące transportu 1.Sieć transportowa
 • koleje

-komunikacja autobusowa

 • porty linie lotnicze

-żegluga i przystanie rzeczne

 1. liczba i rodzaje środków transportu
 • autokary
 • statki i promy żeglugi
 • balony, szybce
 • przejażdżki konne, wielbłądem
 1. częstość połączeń
 2. długość i jakość dróg
Baza gastronomiczna -liczba obiektów gastronomicznych (restauracji, pizzerii kawiarni, barów)
 • liczba miejsc w obiektach
Usługi uzupełniające -liczba obiektów towarzyszących, pływaki pól golfowych, lodowisk, wypożyczalni, sprzętu turystycznego, sklepów z pamiątkami kompleksów rekreacyjno -handlowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Panasiuk, Ekonomika Turystyki, PWN, Warszawa 2006.

Należy pamiętać że znaczna część elementów podaży turystycznej ma charakter paraturystyczny. Można również wskazać na pewną zależność zgodnie z którą im większy obszar objęty badaniem tym, ze względu na istniejącą sprawozdawczość statystyczną trudniej jest określić wielkość podaży turystycznej

Bibliografia

 • A. Panasiuk, Ekonomika Turystyki, PWN, Warszawa 2006
 • J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1999

Autor: Katarzyna Cynarska