Schronisko

Z Encyklopedia Zarządzania
Schronisko
Polecane artykuły


Schronisko " to obiekt zlokalizowany poza obszarem zabudowanym, przy szlaku turystycznym. Jest jednym rodzajem obiekty hotelowego nie różnicowanym według kategorii.Powinno ono zapewniać minimalny zakres usług, uwzględniający potrzeby turysty, uprawiającego określony rodzaj turystyki". (Denek E. i in. 2009, s. 131) Budynek zapewnia miejsce do odpoczynku, można się w nim również schronić przed złymi warunkami atmosferycznymi. Często jest punktem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze. Obiekt w większości przypadków zapewnia usługi noclegowe jak mi gastronomiczne. Niekiedy znajduje się w nim wypożyczalnia różnorakiego sprzętu turystycznego oraz sportowego. Bardzo często możemy również spotkać się z punktem informacji turystycznej. Ogólnie rzecz ujmując schronisko jest miejscem, które skupia w sobie bardzo dużą część funkcji przypisanych bazie noclegowej, żywieniowej.

Podział schronisk

Schroniska możemy podzielić następująco:

  • schronisko turystyczne: jest to inaczej ujmując schronisko, czyli obiekt, który jest zlokalizowany obok szlaku górskiego
  • schronisko młodzieżowe: "obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów". (Tokarz-Kocik A. 2017, s. 110). Schroniska młodzieżowe często należą do oddziałów narodowych, czyli mieszczą się one w budynkach szkolnych. Najczęściej klientami są studenci lub uczniowie.
  • schronisko dla bezdomnych: obiekt przeznaczony dla osób, które nie są nigdzie zameldowane gdyż często nie posiadają dokumentu dowodów tożsamości oraz nie mają stałych źródeł dochodu
  • schronisko dla nieletnich: miejsce przeznaczone dla osób w wieku 13–21 lat które są podejrzane o popełnienie czynu zabronionego. Okoliczności ich charakter, stopień demoralizacji i brak skuteczności dotychczasowych środków wychowawczych zmuszają do przyszłego umieszczeniem w zakładzie poprawczym.
  • schronisko dla zwierząt: miejsce przeznaczone wyłącznie dla bezdomnych psów lub kotów. Zwierzęta tam przebywające otaczane są podstawową opieką

Rodzaje schronisk

Ze względu na położenie, funkcję i dostęp komunikacji możemy wyróżnić:

  • zagospodarowane schrony, które mogą zapewnić nocleg w dość prymitywnych warunkach oraz miejsce do sporządzenia posiłków; spotykane głównie są na trenach odległych np. na terenach wysokogórskich zapewniając schronienie w razie potrzeby czy odpoczynku dla osób uprawiających zaawansowaną turystykę,
  • w terenie górskim - zazwyczaj na rozległych polanach - tu schronienie można znaleźć również w opuszczonych pasterskich bacówkach;
  • schroniska-hotele, obiekty posiadające dużą liczbę miejsc noclegowych często łatwiej dostępne komunikacyjnie (drogi, kolejki linowe) często o standardzie zbliżonym do hotelu, niekiedy miejsce turystyki pobytowej,
  • schroniska górskie, zlokalizowane w pobliżu szlaków turystycznych na obszarach górskich; w tym schroniskach obowiązuje powszechna zasada, iż każdy przybywający turysta ma prawo do odpoczynku i skorzystania z noclegu,
  • bacówki PTTK - jest to rodzaj niewielkiego schroniska - można je również nazwać schroniskiem turystyki kwalifikowanej

Standardy schronisk

Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla schronisk są określone odgórnie przez prawo. W załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r jest mowa o tym jakie warunki powinny panować w pokojach, w jakiej wielkości być powinny, ile osób powinno się znajdować w pomieszczeniach. Jest napisane również co powinno się znajdować w pokojach oraz w co powinny być wyposażone, opisane jest tam co powinno być dostępne dla gości ogólnie w schronisku, a nie tylko w wynajmowanych pokojach. Mowa tu na przykład o telefonie czy możliwości przechowywali bagażu. Poza informacjami o pokojach można również znaleźć informacje o standardach łazienek, ciepłej wodzie itd. Coraz częściej można schroniska z dostępem do telewizji czy internetu. Potencjalni klienci chcą mieć możliwie najwyższy standard. Liczy się również jakość obsługi.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Czyszczoń, Natalia Zając