Kategoryzacja hoteli

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, oraz pola biwakowe.

Ustawa ta ustala 5 kategorii hoteli, moteli i pensjonatów gwiazdkami, 4 kategorie kempingów oznaczonych gwiazdkami oraz 3 kategorie domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Aby obiekt został zaliczony do odpowiedniego rodzaju obiektów hotelarskich i uzyskał odpowiednią kategorię, musi spełnić minimalne wymagania dla każdej kategorii. Szczegółowe minimalne wymagania jakościowe, dotyczące zaszeregowania hoteli do poszczególnych kategorii, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. z w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Zawarte w tym rozporządzeniu minimalne wymagania jakościowe obejmują:

 • zewnętrzne elementy wyposażenia otoczenia hotelu (np. oświetlenie)
 • wewnętrzne wyposażenie obiektu (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, klimatyzacja, windy)
 • pomieszczenia recepcyjne i gastronomiczne (np. minimalne powierzchnie, liczba i wyposażenie toalet)
 • minimalny zakres usług hotelarskich (np. budzenie)
 • minimalne powierzchnie pokoi hotelowych, wyposażenie w meble, oświetlenie, zaplecze higieniczno-sanitarno
 • minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe personelu.

Gwiazdki

Kategoryzacja hoteli nie jest pojęciem uniwersalnym - pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w liczbie gwiazdek przyznawanych hotelom za określony standard (ta sama liczba gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi hoteli w różnych miejscach na świecie).

 • "*" - obiekty o podstawowym standardzie i skromnym wyposażeniu pokoi (zawsze posiadają łazienki). Przeznaczone dla mniej wymagających Klientów.
 • "**" - proste obiekty średniej klasy o funkcjonalnych pokojach.
 • "***" - dobre hotele średniej klasy oferujące właściwy serwis i miłe, zadbane pokoje. Stanowią najczęściej spotykaną kategorię obiektów w naszej ofercie.
 • "****" - komfortowe obiekty o wysokim standardzie usług i zakwaterowania.
 • "*****" - luksusowe obiekty o najwyższym standardzie, spełniające wymagania najbardziej wymagających Klientów.

Jakość produktu hotelarskiego

Współczesny turysta, przywiązujący dużą wagę do dbałości o jakość życia, coraz częściej wybiera produkty i usługi jak najlepiej odpowiadające jego oczekiwaniom, czyli takie które charakteryzuje odpowiednia jakość. Staje się ona głównym instrumentem konkurowania na rynku. Potwierdza to również Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Według niego wśród narzędzi walki konkurencyjnej stosowanych przez firmy usługowe, decydujące znaczenie ma w kolejności:

 1. jakość - 72% wskazań,
 2. cena - 61%,
 3. poziom obsługi - 55%,
 4. inne (np. atrakcyjna lokalizacja, kadra, szerszy asortyment usług)

Ocena poziomu jakości produktu hotelarskiego jest bardzo ważnym elementem procesu jego doskonalenia. Bez niej nie byłoby można ustalić kierunków poprawy i podnoszenia poziomu jakości usług. Poziom jakości można zdefiniować jako jej stan opisany wartościami poszczególnych cech i właściwości tworzących usługę. Każdemu stanowi odpowiada określony poziom zaspokojenia potrzeb konsumentów, a co za tym idzie również poziom ich satysfakcji. Im wyższy poziom satysfakcji konsumenta tym wyższy poziom jakości i lepsza jej ocena. Pomiar jakości jest zatem oszacowaniem stopnia spełnienia przez usługę hotelarską oczekiwań i potrzeb gości hotelowych.

Należy tu zwrócić uwagę na to, że nikt poza samym konsumentem nie jest w stanie precyzyjnie określić czy jego potrzeby zostały zaspokojone. Z tego też względu ocena jakości nie może odbywać się bez udziału klienta. Mało istotne jest co usługodawca sądzi o swojej usłudze, ważne jest jak postrzega ją klient. Bez znajomości opinii samych konsumentów wszelkie działania ukierunkowane na jakość będą obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Niezwykle istotną cechą usług wpływająca na sposób badania ich jakości jest dominacja elementów niematerialnych, nietrwałość i nierozdzielność aktów tworzenia i konsumowania, z czego wynika obecność klienta w trakcie świadczenia usługi. Wszystko to powoduje, że ocena jakości usług musi być dokonywana w czasie trwania procesu usługowego przez tych, którzy w tym procesie uczestniczą lub/i dokładnie go znają. Oczywiście są nimi klienci.

Istnieje kilka źródeł umożliwiających poznanie opinii konsumentów. Należą do nich:

 • księgi życzeń i uwag klientów
 • analiza reklamacji,
 • kontrola jakości poprzez anonimowego badacza zwanego "tajemniczym gościem" (ang. mystery client),

badania ankietowe gości hotelowych,

 • pracownicy i menedżerowie firm hotelarskich posiadający dużą wiedzę z tytułu doświadczenia, umiejętności obserwacji klientów, przeprowadzonych z nimi rozmów bezpośrednich.

Bibliografia

 • S. Doroszewicz, Z. Zwierzchowska, Zarządzanie jakością. Poradnik Menadżera
 • J. Sarnowiecki, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer

Autor: Donata Słowik

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.