Cyklogram

Z Encyklopedia Zarządzania
Cyklogram
Polecane artykułyCyklogram to model przebiegania procesu produkcyjnego ukazujący cykl produkcyjny wytworzenia określonego w terminach kalendarzowych i opierający się o konstrukcję wyboru według stopnia jego zbieżności. Opracowania cyklogramu wyrobów dzielimy na:

  • szczegółowe, ukazujące czasowy przedział rozpoczęcia i zakończenia produkcji z celnością , z reguły tworzony dla wyrobów reprezentantów, aby określić reguły ustalonych cykli zbiorczych dla partii lub faz procesu technologicznego
  • ramowy, określający dla wybranych serii produkcyjnych cykle realizowania poszczególnych faz procesu technologicznego, a także zbudowanie zespołów grup części
  • z wyprzedzeniem kalendarzowym, biorącym pod uwagę potencjalne opóźnienie terminu wykonania elementów wynikających z problemów w przebiegu produkcji z miesięcznym wyznaczeniem realizacji wybranych faz procesu technologicznego

Jest również swego rodzaju harmonogram, posiadający operacje koniecznie do stworzenia wyłącznie jednego produktu, a także jest wykonany tak, że możliwe jest powtarzania go wielokrotnie bez zagrożenia niszczenia przetwarzanych produktów. Cyklogram posiada wyznaczony czas trwania, długość cyklu. Możliwym jest powtarzanie go, dzięki przesunięciu wszystkich operacji o wielokrotność długości cyklu [1].

Sposób działania cyklogramu

W momencie całkowitego załadowania systemu produkcyjnego, wszystkie kolejne cykle wykonywane zgodnie z cyklogramem, w konsekwencji wykonaniem następnych produktów. Do momentu gdy system produkcyjny uzyska pełne załadowanie, produkty są tylko dostarczane do systemu oraz przetwarzane według wytycznych cyklogramu. Bliźniaczo podobna akcja odbywa się, gdy zastopuje się dostarczania produktów do systemu. W tym wypadku liczba cykli cyklogramu musi być odpowiednia do tego ile wynosi ładowność, w celu zakończenia pracy systemu produkcyjnego [2].

Algorytm NHP w cyklogramie

Specyfika algorytmu NHP polega na tym, że zawarte w nim reguły priorytetu używane są do wyboru wariantu produkcyjnego, czyli grupy produktów, które mogą być wykonane w bieżącym okresie pracy przy określonym uzbrojeniu komórki produkcyjnej . Wybierana jest jedna opcja spośród pozostałych dla których zaległości w realizacji planów operacyjnych przez plany wykonawcze osiągnęły lub przekroczyły wartości progowe zaległości

Podano analizie szereg badań symulacyjnych pokazujących efektywność i jakość działania algorytmu NHP. Prześledzono funkcjonowanie algorytmu, zwracając szczególną uwagę na czas trwania stanów nieustalonych i na właściwości cyklogramów produkcji rytmicznej generowanych przez algorytm w stanie ustalonym, dla stałych i cyklicznie zmiennych planów operacyjnych. Badania potwierdziły niedoskonałość w stosunku do zaległości w nadążaniu planów wykonawczych za operacyjnymi, czyli stabilną pracę algorytmu NHP, także w sytuacji przejścia od stałych zleceń produkcyjnych do zleceń pojawiających się cyklicznie [3].

Przetwarzane przez algorytm NHP rozstrzyganie planowania wykonawczego dożą za operacyjnymi planami produkcji (zleceniami produkcyjnymi), a dla stałych bądź cyklicznie zmiennych planów operacyjnych układają się w harmonogramy cykliczne (cyklogramy), osiągane po skończonej liczbie operacji tworzących przedział czasowy stanu nieustalonego. Algorytm NHP powinien również by w każdym cyklogramie niezależnie od stanu w momencie zakłóceń, kolejność pozostałych wariantów produkcyjnych była poprawna z ich oznaczeniem. Konsekwencją analizy problemu minimalizacji kosztów przezbrojeń jest reguła priorytetu NHP-6ZKWP [4].Bibliografia

Przypisy

  1. K. Kujawski 2011, s. 17
  2. K. Kujawski 2011, s. 17-18
  3. J. Krystek 2011, s. 378
  4. J. Krystek 2011, s. 380

Autor: Michał Kapusta