CAM

Z Encyklopedia Zarządzania
CAM
Polecane artykuły


CAM - (ang. Computer Aided Manufacturing) - Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Oprogramowanie, którego zadaniem jest integracja systemów projektowania i wytwarzania. Zadaniem systemów CAM jest wygenerowania kodu maszynowego - G code - w oparciu o stworzone modele CAD, który po przesłaniu do maszyny obróbkowej (głównie obrabiarki sterowane numerycznie takie jak tokarki, frezarki, lasery itd.) umożliwi wytworzenie projektowanej części z elementu wsadowego stanowiącego półfabrykat. Współczesne systemy CAM charakteryzują się mnogością modółów i opcji, które mogą zostać dodane i skonfigurowane pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, które wspomagają nie tylko produktywność i poprawę jakości wytwarzanych produktów, ale także działania organizatorskie takie jak ustalanie terminów dostaw materiałów, surowców oraz podzespołów. Dodatkową funkcją pakietów CAM jest wizualizacja i symulacja procesu wytwarzania, która pozwala na sprawdzenie czy wyrób zostanie wykonany poprawnie na bazie stworzonego kodu oraz czy nie dojdzie do uszkodzenia maszyny wytwórczej (np. w wyniku kolizji frezu ze stołem obrabiarki).

Integracja systemów CAD/CAE/CAM umożliwia stworzenie cyfrowego modelu obiektu, przeprowadzenie analizy zachowania obiektu w warunkach rzeczywistej pracy oraz jego fizyczne wytworzenie przy zastosowaniu obrabiarek. Wspomniane wcześniej systemy wraz z systemami CAP, CAQ i PPC wchodzą w skład komputerowo zintegrowanego wytwarzania.

Historia

Historia zastosowania narzędzi CAM sięga połowy lat 50 ubiegłego wieku. Za prekursora i twórcę pierwszego systemu CAM uważa się dr Patricka J. Hanratty'ego, amerykańskiego uczonego Uniwersytetu Kalifornijskiego, który w 1957 roku stowrzył dla koncernu General Motors system cyfrowego programowania maszyn obróbczych o nazwie "PRONTO", który uważany jest za pierwszy system CAM. [1] W Europie za pioniera systemów CAD/CAM możemy uznać Pierre'a Bézier'a - inżyniera i matematyka pochodzącego z Francji, pracującego w uwczesnym czasie dla koncernu Renault. Pracując dla przedsiębiorstwa Renault stworzył i opatentował on w 1968 roku pierwszy system CAD/CAM o nazwie UNISURF, który został w pełni zaimplementowany z końcem połowy lat 70 ubiegłego wieku.

Z początku systemy CAM, były wykorzystywane w przemyśle samochodowym. Posiadające wiele błędów i niedociągnięć wymagały do obsługi wykfalifikowanej kadry operatorów maszyn CNC. Aktualnie cieszą się rosnącym zainteresowaniem w szerokich kręgach przedsiębiorstw produkcyjnych, niezależnie od ich wielkości, oferując szeroki wachlarz usług i modułów.

Z czego składa się system CAM

System CAM składa się z podstawowych podsytemów [2]:

 • CAT (Computer Aided Testing) - komputerowe testowanie jakości maszyn, urządzeń i narzędzi - sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń wytwórczych oraz narzędzi i oprzyrządowania wytwórczego
 • CAQ/CAQC (Computer Aided Quality/Computer Aided Quality Control) - komputerowo wspomagane sterowanie jakością produkcji - odpowiada za zapewnienie najwyższego poziomu jakości produktów
 • CAMC (Computer Aided Manufacturing Control) - komputerowe sterowanie wytwarzania - programuje i steruje komputerowe urządzenia wytwórcze sterowane numerycznie

Zalety systemu CAM

 • Podwyższenie produktywności
 • Szybszy, dokładniejszy i łatwiejszy proces programowania
 • Automatyzacja pracy
 • Lepsze wykorzystanie potencjału maszyn CNC
 • Łatwość wprowadzania zmian
 • Lepsza kontola nad procesem produkcyjnym oraz minimalizacja błędów i problemów

Wady systemów CAM

 • Stosunkowo wysokie koszy oprogramowania (szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw)
 • Dodatkowe koszty związane ze szkoleniami pracowników obsługujących oprogramowanie
 • Pomimo minimalizacji, może wystąpić błąd systemowy, który zaburzy proces produkcyjny
 • Koszty sprzętu komputerowego, który bez problemy poradzi sobie z obsługą całego systemu CAM

Bibliografia

Przypisy

 1. Stanisławski M. (2009) Komputerowe wspomaganie projektowania i analiz, CADraport, nr 7(08), s. 71
 2. Chwesiuk K. (2013) Zintegrowany system informatyczny zarządzania w logistyce Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin

Autor: Krzysztof Krupa, Robert Stec, Kamil Tomziński