CAM

CAM
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

CAM - (ang. Computer Aided Manufacturing) - Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Oprogramowanie, którego zadaniem jest integracja systemów projektowania i wytwarzania. Zadaniem systemów CAM jest wygenerowania kodu maszynowego w oparciu o stworzone modele CAD, który po przesłaniu do maszyny obróbkowej (głównie obrabiarki sterowane numerycznie takie jak tokarki, frezarki, lasery itd.) umożliwi wytworzenie projektowanej części z elementu wsadowego stanowiącego półfabrykat. Dodatkowymi funkcjami pakietów CAM jest symulacja procesu wytwarzania, która pozwala na sprawdzenie czy wyrób zostanie wykonany poprawnie na bazie stworzonego kodu oraz czy nie dojdzie do uszkodzenia maszyny wytwórczej (np. w wyniku kolizji frezu ze stołem obrabiarki).

Integracja systemów CAD/CAE/CAM umożliwia stworzenie cyfrowego modelu obiektu, przeprowadzenie analizy zachowania obiektu w warunkach rzeczywistej pracy oraz jego fizyczne wytworzenie przy zastosowaniu obrabiarek.

Bibliografia

  • Miecielica M, Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych, PWN, Warszawa 2005,
  • Augustyn K.: EdgeCAM: komputerowe wspomaganie wytwarzania, Helion, Gliwice 2007,
  • Bis J.: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD: podstawy, Rea, Warszawa 2008,

Autor: Krzysztof Krupa, Robert Stec

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła