Systemy LRP

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:43, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Systemy LRP (ang. Logistic Resources Planning) to system planowania zasobów logistycznych integruje funkcje modułów MRP i DRP ponieważ dostarczane w ich obrębie informacje wzajemnie się dopełniają. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z tendencji charakteryzujących nowoczesną logistykę polegających na odstąpieniu od wykorzystywania metod optymalizacyjnych dla dużych ilości zapasów oraz zorientowania na eliminację tychże zapasów oraz skracanie cyklu realizacji zamówienia. Wśród podstawowych zalet stosowania LRP wyróżnia się możliwość obniżenia poziomu kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów łańcucha dostaw dzięki dokonywanym na bieżąco korektom prognoz popytu, co wpływa również na poprawę poziomu obsługi klientów.

W systemie LRP dane obrazujące prognozę popytu w poszczególnych punktach sprzedaży z uwzględnieniem rozkładu czasowego zapotrzebowania w poszczególnych ogniwach sieci dystrybucyjnej przekazywane są w formie harmonogramu do firmy produkcyjnej. Znajduje tutaj zastosowanie moduł DRP. Wskazane dane wykorzystywane są na tym etapie do planowania potrzeb materiałowych na ustalony okres, co z kole stanowi obszar zastosowania MRP. Moduł MRP umożliwia redukcję poziomu zapasów materiałowych do zapotrzebowania wynikającego z głównego harmonogramu produkcji, który powinien odzwierciedlać aktualny popyt rynkowy. W ten sposób równocześnie redukowane są poziom zapasów materiałowych oraz wielkość zapasów dystrybucyjnych.

Zalety stosowania systemu LRP

 • Redukcja kosztów logistycznych poprzez optymalne zarządzanie zapasami i zasobami. System LRP (Logistics Resource Planning) umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolę poziomu zapasów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem. Dzięki optymalizacji procesów logistycznych, firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami i zmniejszyć koszty związane z magazynowaniem, transportem i utrzymaniem zapasów.
 • Poprawa poziomu obsługi klientów dzięki skróceniu czasu realizacji zamówień. System LRP umożliwia precyzyjne planowanie i prognozowanie zapotrzebowania na produkty, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne realizowanie zamówień klientów. Dzięki temu firma może zaoferować klientom lepszą obsługę i skrócić czas oczekiwania na dostawę.
 • Minimalizacja poziomu zapasów materiałowych i dystrybucyjnych. Dokładne monitorowanie i prognozowanie zapotrzebowania na produkty pozwala firmom minimalizować poziom zapasów materiałowych i dystrybucyjnych. Dzięki temu firma unika nadmiernego gromadzenia zapasów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z ich utrzymaniem, a także minimalizuje ryzyko przestarzałych i niewykorzystanych zapasów.
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw poprzez integrację modułów MRP i DRP. System LRP integruje moduły Planowania Zapotrzebowania na Materiały (MRP) i Planowania Dystrybucji (DRP), co umożliwia firmom efektywne i spójne zarządzanie łańcuchem dostaw. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie produkcji i dystrybucji w sposób zoptymalizowany, co przekłada się na poprawę efektywności procesów logistycznych i zwiększenie satysfakcji klientów.
 • Możliwość dokładnego przewidywania zapotrzebowania i planowania zasobów logistycznych. System LRP umożliwia firmom dokładne przewidywanie zapotrzebowania na produkty oraz planowanie zasobów logistycznych. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie ryzyka niedoborów lub nadwyżek, co przekłada się na większą kontrolę nad procesami logistycznymi i zwiększenie efektywności działania firmy.

Implementacja systemu LRP w praktyce

 • Analiza potrzeb i wybór odpowiedniego systemu LRP. Przed implementacją systemu LRP, firma powinna dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie zarządzania logistyką. Następnie należy wybrać odpowiedni system LRP, który najlepiej odpowiada specyfice firmy i jej branży.
 • Konfiguracja i dostosowanie systemu do specyfiki firmy. Po wyborze systemu LRP, należy przystąpić do jego konfiguracji i dostosowania do specyfiki firmy. W tym procesie należy uwzględnić indywidualne wymagania i preferencje, aby system działał efektywnie i sprawnie w ramach organizacji.
 • Szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu. Kolejnym krokiem jest przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu LRP. Wszyscy użytkownicy systemu powinni być dobrze zaznajomieni z jego funkcjonalnościami i umiejętnie go obsługiwać. Szkolenia mogą być przeprowadzane przez specjalistów z zakresu zarządzania logistyką lub przez dostawców systemów LRP.
 • Integracja systemu LRP z innymi systemami informatycznymi w firmie. W celu zapewnienia płynności i efektywności działań, system LRP powinien być zintegrowany z innymi systemami informatycznymi stosowanymi w firmie, takimi jak systemy ERP, CRM czy systemy magazynowe. Integracja systemów umożliwia płynny przepływ danych i informacji między różnymi obszarami działalności firmy.
 • Testowanie i wdrożenie systemu w praktyce. Przed pełnym wdrożeniem systemu LRP, firma powinna przeprowadzić testy, aby sprawdzić jego funkcjonalność i skuteczność. Po pomyślnym zakończeniu testów, można przystąpić do wdrożenia systemu w praktyce. W tym czasie należy monitorować i oceniać działanie systemu, aby ewentualnie wprowadzić niezbędne poprawki i dostosowania.


Systemy LRPartykuły polecane
System APSSystemy DRPSystem SCMZarządzanie zapasami przez dostawcęCross dockingZarządzanie sieciami dostawLogistyka produkcjiQuick responseSystem informacji logistycznej

Bibliografia

 • Rutkowski K. (red.) (2001), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa


Autor: Tomasz Małkus