Testy akceptacyjne odbiorcze

Z Encyklopedia Zarządzania
Testy akceptacyjne odbiorcze
Polecane artykuły


Testy akceptacyjne (Acceptance testing) - zwane również odbiorczymi- to zbiór badań, których zadaniem jest sprawdzenie czy dane oprogramowanie lub urządzenie działa w sposób poprawny i zgodny z założeniami określonymi w zamówieniu. Testy akceptacyjne pozwalają sprawdzić jakość zainstalowanego oprogramowania. Z punktu formalnego potwierdzają opracowanie oprogramowania na odpowiednio wysokim poziomie.

Odpowiedzialnymi za testy akceptacyjne są klienci lub użytkownicy systemu. Zadaniem testów jest wyrobienie zaufania do systemów operacyjnych lub badanego produktu. Ocena dotyczy gotowości systemu do wdrożenia i użycia. Testy akceptacyjne nie są ostatecznym etapem wdrożenia produktu, stanowią jeden z wielu składników wielopoziomowego testowania produktu (modułowe, integracji modułów, systemowe, integracji systemów, akceptacyjne).

Definicja prawna

Testy akceptacyjne - udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego,

Według Ustawodawcy przez testy akceptacyjne należy rozumieć: zbiór danych pozwalający na stwierdzenie poprawności współpracy systemów informatycznych.

Poziom testów akceptacyjnych

Podstawa testów:

 • wymagania użytkownika
 • wymagania systemowe
 • przypadki użycia
 • procesy biznesowe
 • raporty z analizy ryzyka

Typowe obiekty testów:

 • proces biznesowy na systemie w pełni zintegrowanym
 • procesy utrzymania i obsługi
 • procedury pracy użytkowników
 • formularze
 • raporty
 • dane konfiguracyjne
 • urządzenia diagnostyczne
 • urządzania radiologiczne
 • systemy teleinformatyczne

Cechy testów akceptacyjnych:

 • odpowiedzialność za testy akceptacyjne spoczywa na klientach oraz użytkownikach systemu
 • testy akceptacyjne budują zaufanie oraz redukują ryzyko pojawienia się uchybień w zaspokojeniu wymagań użytkownika w gotowym i funkcjonującym produkcie
 • testy akceptacyjne weryfikują i dokonują oceny systemu do wdrożenia i użycia
 • towarzyszą na wielu etapach życia oprogramowania
 • weryfikują oczekiwania użytkownika
 • są zaporą bezpieczeństwa w obszarze jakości dostarczonego produktu

Testom akceptacyjnym poddane są także urządzenia które przeszły znaczącą naprawę (sprzęt diagnostyczny czy tez radiologiczny), wówczas wykonują je osoby upoważnione przez kierownika jednostki organizacyjnej. Testy akceptacyjne wykonywane dla oprogramowania zamówionego polegają na kontroli wywiązania się z kryteriów zawartych w kontrakcie.

Testy dotyczące oprogramowania spółki

Testy dotyczące oprogramowania spółki dzielimy na:

 • testy alfa- wykonywane u producenta który wykonał oprogramowanie i jest przeprowadzany przez zespół testowy ale nie przez zespół projektowy
 • testy beta- wykonywany przez klientów na zewnątrz firmy produkującej oprogramowanie

Testy akceptacyjne mogą pojawić się w trakcie użytkowania danego oprogramowania. Przykłady:

 • testy akceptacyjne modułu mogą być wykonane w trakcie ich testów
 • testy akceptacyjne nowej funkcjonalności mogą być natomiast wykonane przed testami systemowymi
 • testy akceptacyjne oprogramowania z półki może być wykonywane w trakcie integracji lub instalacji

Testowanie formalne jest przeprowadzane po to by umożliwić klientowi, użytkownikowi czy określony moduł lub system jest możliwy do zaakceptowania.

Podział testów akceptacyjnych

Testy akceptacyjne dzielmy na:

 • Funkcjonalne
 • Wydajnościowe
 • Bezpieczeństwa

Bibliografia

Autor: Maciej Jasiak