Sektorowa analiza strategiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Sektorowa analiza strategiczna
Polecane artykuły


Analiza sektorowa zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.

Zakres analizy sektorowej

Analiza sektorowa ma udzielić odpowiedzi na następujące kwestie:

  • jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla przedsiębiorstwa lub potencjalnego inwestora, jakie szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstwa stwarza funkcjonowanie w określonym sektorze,
  • które sektory dla funkcjonujących w nim przedsiębiorstw dają lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju, łączenie jakich sektorów daje efekt synergiczny, jak kształtować przyszły portfel działalności przedsiębiorstwa, aby zmniejszać ryzyko i zwiększać efekty strategii,
  • jakie nowe atrakcyjne sektory mogłyby w przyszłości stanowić pole działania przedsiębiorstwa i jakie należy ponieść koszty wejścia do tych sektorów (G. Gierszewska, M. Romanowska 1997, s. 82).

W wyraźnie szerszy sposób ujmuje zakres analizy sektorowej T. Pierścionek. Stwierdza on, że analiza sektorowa syntetyzuje najważniejsze składniki otoczenia, a przede wszystkim otoczenie rynkowe, konkurencyjne, prawne, ekonomiczne, a także społeczne i polityczne. Włącza on również w obszar analizy sektorowej agregatową ocenę zasobów przedsiębiorstw, które należą do danego sektora (Z. Pierścionek 1997, s. 158).

Metody analizy sektorowej

Głównymi metodami stosowanymi w omawianym obszarze są:

Zobacz także:

Bibliografia

  • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997

Autor: Krzysztof Woźniak