Metoda normalizacji ilorazowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda normalizacji ilorazowej
Polecane artykuły


Metoda agregatowa jest to holistyczna (kompleksowa) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, dotycząca jego globalnej działalności, a polegająca na syntezie pojedynczych kryteriów diagnostycznych w jeden zespolony miernik, który daje możliwość rozpoznania stanu ekonomicznego firmy.

Przede wszystkim metoda ta ma nam pomóc zdiagnozować, czy dana firma może realizować cele rozwojowe i ma odniesienie głównie do celów związanych ze zwiększaniem efektów ekonomicznych danego podmiotu gospodarczego (z racji tego, że badamy kondycję finansową firmy).

Do agregatowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa może posłużyć między innymi metoda normalizacji ilorazowej, która oparta jest na zasadzie wskaźnikowej oceny sprawdzającej i zmierza ku ujednoliceniu interpretacji indywidualnych kryteriów oceny.

Przebiega ona według następującej procedury:

  • określenie cech obiektu-wzorca
  • kwalifikowanie cech obiektu-wzorca
  • przeprowadzenie normalizacji cech
  • obliczenie wskaźnika agregatowej oceny i-tego obiektu

Bibliografia

A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, 2000, s. 360

Autor: Monika Fuks