Inflacja endogeniczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja endogeniczna
Polecane artykuły


Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi reakcje społeczne i dążenia do przywrócenia poprzednich relacji między wynagrodzeniem czynników produkcji (ziemi, kapitału, pracy).

Powstają w tej sytuacji zależności, które mogą przyjmować następujące formy:
  • Zależności ceny-płace. Występuje, gdy ruch cen wywołuje żądania wzrostu płac. Żądania te zazwyczaj są realizowane pod presja związków zawodowych.
  • Zależność płace-płace. Wyraża dążenie różnych grup pracowników do wyrównania poziomu płac. Początkowo wzrost płac następuje tylko w tych gałęziach produkcji, gdzie występuje wzrost wydajności pracy. Jeśli istnieje tam konkurencja płace-płace, to również w innych gałęziach produkcji, pod presją społeczną nastąpi przyrost płac. Daje to impuls procesowi inflacji, przez co ogólny wzrost płac wyprzedza wzrost wydajności pracy.
  • Zależność ceny-ceny. Jest wywołana dążeniem przedsiębiorstw do uzyskania podobnych przyrostów cen.
  • Zależność płace-podatki lub ceny-podatki. Wzrost opodatkowania, lub zastosowanie progresywnego opodatkowania przedsiębiorstw czy pracowników będą przy niskiej elastyczności popytu wywoływać wzrost cen lub płac.
  • Zależność płace-dewaluacja. Spadek wartości waluty (najczęściej przez wzrost cen towarów importowanych) wywołuje wzrost kosztów utrzymania (w zależności od udziału tych towarów w konsumpcji) i postępujące żądania wzrostu płac przez zatrudnionych.

Bibliografia

  • Ewa Kubiak, Halina Nakonieczna-Kisiel, "Ekonomia Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej", Wyawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1999, str. 210-212
  • Zofia Dach, Bogumiła Szopa, "Podstawy makroekonomii", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004, str. 168- 183

Autor: Monika Sobczyk