Elastyczność systemu informacyjnego

Elastyczność systemu informacyjnego
Polecane artykuły


Jest to zdolność systemu informacyjnego do reagowania na zmiany w funkcjonowaniu organizacji i otoczeniu.

Jest to również zdolność dostosowywania do zmieniających się: potrzeb użytkowników, źródeł danych, narzędzi pomiarowych, itp.

Dla narzędzi informatycznych, cecha ta oznacza możliwość łatwej rozbudowy lub modyfikacji systemu, zarówno poprzez dostępność odpowiednich parametrów konfiguracyjnych jak i mechanizmów programistycznych.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak