Antropologia

Antropologia jest to jedna z nauk społecznych, której celem jest badanie człowieka (jako jednostki), jego zachowania oraz biologii (potrzeb, relacji ze środowiskiem naturalnym).

W zarządzaniu najczęściej wykorzystuje się metodologię antropologii do badań organizacji (antropologia organizacji) czy kultury organizacyjnej.

Bibliografii