CIP

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:02, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
CIP
Polecane artykuły


CIP - Carriage and Insurance Paid To... (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

Moment dostarczenia towaru

Ta formuła za moment dostarczenia towaru uznaje moment przekazania towaru przewoźnikowi. Po umieszczeniu towaru na statku, ryzyko związane z uszkodzeniem, czy zniszczeniem towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Jeśli istnieje kilku przewoźników, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia go do pierwszego przewoźnika.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedawca pokrywa koszt przewozu towaru do uzgodnionego miejsca, załadunku, dokonuje również odprawy celnej na warunkach eksportowych i dokonuje wszelkich formalności związanych z transportem; przekazuje fakturę bądź równoznaczną wiadomość elektroniczną. Ponosi również koszt ubezpieczenia przewozu, należy jednak uwzględnić, że sprzedający pokrywa jedynie koszt podstawowego ubezpieczenia, dodatkowe polisy wymagają uzgodnienia.

Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia następujących kosztów:

 • koszty dostarczenia towaru przewoźnikowi,
 • koszty wystawienia i wysłania faktury handlowej,
 • koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień,
 • koszty cła, podatku, lub innych opłat związanych z eksportem,
 • koszty zawarcia umowy przewozu,
 • koszty wyładunku w miejscu przeznaczenia,
 • koszty poinformowania kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi,
 • niezbędne koszty kontroli jakościowej, tj. mierzenia, ważenia, liczenia,
 • koszty opakowania i znakowania umożliwiające przewóz towaru.

Obowiązki kupującego

Ponosi ryzyko utraty towaru od momentu załadowania towaru na środek transportu. Wypełnia również formalności związane z importem.

Kupujący oprócz zakupu towaru ponosi m.in. następujące koszty:

 • koszty uzyskania wszelkich oficjalnych upoważnień,
 • koszty formalności celnych,
 • koszty, które są związane z towarem od momentu dostarczenia go na statek,
 • dodatkowe koszty, które wynikają z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki towaru lub miejscu przeznaczenia,
 • koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, (wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportu),
 • koszty pozyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Kupujący musi się liczyć z utratą towaru lub jego uszkodzeniem, jeśli nie powiadomił sprzedającego o terminie wysyłki lub miejscu przeznaczenia.

Ubezpieczenie

Czas ubezpieczenia musi pokrywać przewóz oraz chronić kupującego od momentu przejęcia odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę towaru.

Wysokość ubezpieczenia powinna odpowiadać cenie przewidzianej w umowie plus 10 proc. Ubezpieczenie powinno być zawarte za w tej samej walucie, co ceny towarów określone w umowie. W konsekwencji, jeśli cena towaru ma być wypłacona w walucie wymienialnej, sprzedawca nie może zapewnić ubezpieczenia w sposób inny niż w walucie wymienialnej.

Zazwyczaj sprzedający zapewnia podstawowe ubezpieczenie towaru, które w większości przypadków nie jest wystarczające. Z uwagi na to kupujący powinien żądać od sprzedającego wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W zależności od ustaleń między stronami, koszty dodatkowego ubezpieczenia może pokrywać sprzedający bądź kupujący. W tym celu kupujący ma obowiązek dostarczyć sprzedawcy na żądanie wszystkie niezbędne informacje.

Dla nabywcy bardzo ważnym elementem ubezpieczenia jest prawo do roszczenia wobec ubezpieczyciela niezależnie od sprzedającego. W tym celu może być konieczne, aby w polisie ubezpieczeniowej

Formy transportu

Nie ma ograniczeń, Każda forma transportu jest prawnie dozwolona, również transport kombinowany.

Bibliografia

Autor: Wojciech Stępień, Katarzyna Gubernat