Struktura systemu wynagrodzeń

Z Encyklopedia Zarządzania
Struktura systemu wynagrodzeń
Polecane artykuły


Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór składników i form wynagrodzenia, opracowanie zasad ustalania jego wysokości, struktury i wypłacania.

Elementy systemu wynagrodzeń

 • Wynagrodzenie zasadnicze- to element stały wynagrodzenia. Wynagrodzenie to ustalane jest na podstawie zakładowych tabel płac. Podstawą płacy zasadniczej są kwalifikacje, doświadczenie, odpowiedzialność. To wynagrodzenie za wymagania i wkład pracy.
 • Składniki dodatkowe (zmienne składniki wynagrodzenia):
  • premie (bonusy)- są wynagrodzeniem za efekty pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej,
  • nagrody- wyrażają uznanie pracodawcy dla pracownika,
  • prowizje- wynagrodzenie za udział pracownika w osiąganych obrotach firmy,
  • wynagrodzenia doraźne (jednorazowe)- stosowane, gdy system premiowy jest niewystarczający lub np. za wybitny wkład, podjęcie trudnych wysiłków,
  • świadczenia- dotyczą ubezpieczeń emerytalnych, zasiłków chorobowych czy ubezpieczeń zdrowotnych,
  • przywileje- forma wynagrodzenia najczęściej przysługująca pracownikom na kierowniczych stanowiskach, to wyrównanie pracownikowi kosztów utrzymania (przydział samochodu od firmy, pokrycie opłat za telefon),
  • udział w zyskach lub udział w kapitale spółki.
 • Składniki gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy. Mają charakter obligatoryjny. Muszą zostać wypłacone, gdy zaistnieją pewne sytuacje przewidziane w prawie pracy. Są to m. in.:
  • wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w nocy,
  • wynagrodzenie chorobowe,
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Bibliografia

 • Jacukowicz Z., Zarządzanie kapitałem ludzkim perspektywa europejska- systemy wynagrodzeń, POLTEXT Warszawa 1999, s. 38-42,
 • Kozioł L., Motywacja e pracy determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN Warszawa-Kraków 2002, s. 115-118,
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi- zarys problematyki i metod, ANTYKWA 1998, s. 189-196.

Autor: Urszula Hajduk