Płatnik vat

Z Encyklopedia Zarządzania

Płatnik VAT jest to osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat działalności, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Płatnikiem VAT może być każdy usługodawca, producent, osoba pozwalająca innym odpłatnie korzystać z przysługujących jej praw. Głównym warunkiem jest częstotliwość. Czyli żeby dana działalność nie była pojedynczym, rzadkim zjawiskiem. Na przykład, osoba fizyczna, która kupiła samochód na rynku wtórnym, aby po kilku latach odsprzedać go z zyskiem, nie jest płatnikiem VAT, ponieważ ta czynność jest zjawiskiem incydentalnym.

Osoba, która wykonuje czynności, polegające na wykorzystywaniu wartości niematerialnych i prawnych lub towarów do celów zarobkowych, również może zostać płatnikiem VAT. W tym przypadku również musi pojawić się element ciągłości. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, art 15)

TL;DR

Płatnikiem VAT może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wykonująca działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje wykorzystywanie wartości niematerialnych i prawnych lub towarów w celach zarobkowych. Urzędy administracji publicznej oraz niektóre usługi są zwolnione z VAT. Jeśli roczne obroty firmy przekraczają 150 000 zł, firma musi być czynnym płatnikiem VAT. Cudzoziemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie kraju, również muszą płacić VAT.

Kto jest płatnikiem VAT?

Działalność gospodarcza dotyczy jakiejkolwiek działalności producentów, usługodawców czy handlowców, w tym rolników, osób wykonujących zawody wolne lub pozyskujących zasoby naturalne. Działalność gospodarcza obejmuje głównie działania polegające na wykorzystywaniu wartości niematerialnych i prawnych lub towarów w sposób ciągły i w celu osiągnięcia zysków.

Można być podatnikiem VAT, nie prowadząc samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT. Dobrym przykładem są rolnicy, których nie dotyczy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Post factum, działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą, która pozwala rolnikom być podatnikiem VAT, chociaż duża ich część jest zwolniona z VAT.

Płatnikiem jest także osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, art 15):

  • na której ciąży zobowiązanie płacenia cła, ponadto w przypadku, gdy importowany towar jest zwolniony z cła na podstawie przepisów celnych lub albo stosowana jest obniżona czy zerowa stawka celna,
  • dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • upoważniona do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego czy procedury odprawy czasowej,
  • nabywająca usługi, jeżeli usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju,
  • nabywająca towary, jeżeli osoba dokonująca dostawę towarów na terytorium kraju jest płatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, a nabywcą jest podatnik, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem,
  • obowiązana do zapłaty podatku (ust. 8 lub ust. 10 Kodeksu podatkowego).

Kto nie jest płatnikiem VAT?

Płatnikami VAT nie są:

Także są zwolnione z opłaty usługi zdrowotne, edukacja, bezpieczeństwo i usługi społeczne, a także niektóre usługi finansowe i ubezpieczeniowe (Sowa B., 2014, s. 139-141)

Czynny płatnik podatku VAT

Będąc przedsiębiorcą jest możliwość być czynnym płatnikiem podatku VAT (vatowcem), ale jest to niekonieczne pod warunkiem że roczne obroty twojej firmy nie przekraczają 150000 zł. Jeśli ten limit jest przekroczony, osoba prowadząca własną działalność staje się do tego zobowiązana. Wtenczas jest konieczne zgłoszenie na formularzu VAT-R w urzędzie Skarbowym Państwa. Formularz VAT-R trzeba zgłosić do urzędu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów i usług, które obejmuje podatek VAT. Również przedsiębiorca musi zostać vatowcem, gdy działa w odpowiednich branżach, w przypadku których nie ma prawa do zwolnienia z VAT oraz nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terenie kraju. Należy pamiętać, że można zmienić decyzję w trakcie funkcjonowania firmy o byciu lub niebyciu płatnikiem VAT (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, art 15).

Czynny płatnik VAT może korzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z uwagi na prowadzenie własnej działalności. Płatnik VAT musi prowadzić rejestry zakupów i sprzedaży VAT i na podstawie tego sporządzić deklarację VAT na koniec okresu rozliczeniowego, w której wykazać podatek należny i naliczony. W przypadku, gdy podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego podatnik jest zobowiązany zapłacić różnicę. Jeżeli podatek VAT należny jest mniejszy od podatku VAT naliczonego, istnieją dwie możliwości - zwrócić nadwyżkę podatku albo przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, art. 15).

VAT a cudzoziemcy

Cudzoziemiec, który prowadzi własną działalność gospodarczą wykonując różnorodne usługi, ma prawo zostać płatnikiem VAT, a nawet będzie musiał zapłacić podatek VAT do kontroli podatkowej, który został dodany do produktów lub/i usług jeżeli posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie kraju. VAT jest płacony do urzędu skarbowego w miejscu prowadzenia działalności.


Płatnik vatartykuły polecane
Zwolnienie z vatVAT 7Rejestracja podatnika VATPodatek VATPodatnik vat czynnyRyczałt od przychodów ewidencjonowanychZwrot podatkuPodatek pośredniZryczałtowany podatek dochodowy

Bibliografia

Autor: Oksana Saverska