Nadmierna zmiana kursu

Z Encyklopedia Zarządzania
Nadmierna zmiana kursu
Polecane artykuły


Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna podaż pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć dwukrotnie, z e1 do e2, aby można było przywrócić konkurencyjność gospodarce, w czasie kiedy ceny spadną już o 50%.

W wyniku tego, że ceny dostosowują się z opóźnieniem, skutkiem bezpośrednim początkowej zmiany w czasie t jest zmniejszenie realnej podaży pieniądza oraz wzrost krajowej stopy procentowej powyżej poziomu światowego. Stan równowagi na rynku walutowym może być utrzymywany tylko dzięki odpowiednio dużemu wzrostowi kursu, który polegać będzie na przejściu z poziomu A do B.

Zagadnienie przedstawione zostało na poniższym rysunku

Nadmierna zmiana kursu.gif

Rys. 1. Nadmierna zmiana kursu

Służy to zapewnieniu inwestorów zagranicznych, iż straty w kapitale jakie przyniesie późniejszy spadek kursu waluty krajowej zostaną zniwelowane przez zyski ze wzrostu stopy procentowej. W miarę jak spadają ceny krajowe realna podaż pieniądza wzrasta, a stopa procentowa powraca do poziomu światowego. Kurs walutowy kształtuje się na poziomie e2. Świadczy to o tym, iż wcześniejsze przejście z A do B było nadmierne w porównaniu do poziomu kursu nominalnego.

Bibliografia

Autor: Kamil Krzysik