Hipoteza Fishera

Z Encyklopedia Zarządzania
Hipoteza Fishera
Polecane artykuły


Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%.

Realna stopa procentowa równa się nominalnej stopie procentowej pomniejszonej o stopę inflacji.

Hipoteza ta implikuje, że realna stopa procentowa nie ulega dużym zmianom. W innym przypadku zaobserwowalibyśmy wielką nadwyżkę po stronie podaży lub popytu na pożyczki. Wyższa inflacja musi być skompensowana wyższą nominalna stopa procentowa, aby utrzymać niezmieniony poziom realnej stopy procentowej odpowiadającej stanowi równowagi. Zwiększanie ilości pieniądza zawsze prowadzi nie tylko do wzrostu tempa inflacji, ale i do wzrostu nominalnej stopy procentowej. Skutkiem tego jest spadek popytu na realne zasoby pieniędzy, który wywołuje z kolei pojawienie się różnicy w tempie wzrostu ilości pieniądza i cen. Utrzymuje się ona tak długo, aż realna podaż pieniądza dostosuje się do zmiany realnego popytu na pieniądz.

Bibliografia

Autor: Liwiusz Misiaszek