Efekt realnych zasobów pieniądza

Z Encyklopedia Zarządzania
Efekt realnych zasobów pieniądza
Polecane artykuły


Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego, który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów. Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

Efekt Pigou

Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz konsumpcji. W sytuacji, gdy obniżony jest efektywny popyt dochodzi do spadku ogólnego poziomu cen. Prowadzi to do wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych. Konsument jest w stanie nabyć więcej towarów za posiadane przez siebie środki.

Skutki wzrostu wydatków

Wzrost wydatków konsumentów powoduje nastepujące skutki:

  • przede wszystkim wzrasta popyt,
  • gospodarka wraca do poziomu pełnego zatrudnienia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że efekt realnych zasobów w przeciwieństwie do pierwotnego efektu Pigou nie wynika z obniżki ogólnego poziomu cen, lecz jest spowodowany wzrostem nominalnych zasobów pieniężnych.

Wzrost ten może być spowodowany nieefektywną polityką monetarną (występuje pułapka płynności), inwestycje nie reagują na zmiany stopy procentowej, wtedy wzrost podaży pieniądza jest odkładany w postaci nieczynnych zasobów pieniężnych.

Posiadacze tych zasobów czują się bogatsi, część tych zasobów będzie wydatkowana. Wobec zaistniałej sytuacji wzrosną konsumpcja i popyt. System wróci do równowagi, gdy ceny wzrosną proporcjonalnie do przyrostu podaży pieniądza.

Bibliografia

  • Hall E.R., Taylor J.B.,(red. Wojtyna), "Makroekonomia", PWN, Warszawa 2002, s. 255
  • Oyrzanowski B., "Historia doktryn ekonomicznych", Skrypt UJ nr 677, Kraków 1993, s. 60

Autor: Joanna Galas