Krzywa LM

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Krzywa LM - jest krzywą równowagi na rynku pieniężnym tzn. zawiera wszystkie kombinacje stopy procentowej i dochodu, zapewniające zgodność popytu na pieniądz z jego podażą, czyli przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze.

Interpretacja graficzna

Rynek pieniądza znajduje się w równowadze, gdy popyt na realne zasoby pieniądza "L" jest równy realnej podaży pieniądza "M". Krzywa LM stanowi graficzną ilustrację funkcji płynności pieniądza LM.

Krzywa LM.gif

Rys. 1. Krzywa LM

W układzie współrzędnych na osi odciętych odkłada się dochód (Y) a na osi rzędnych stopę procentową ® Krzywa LM ma nachylenie dodatnie. W stanie równowagi na rynku pieniądza wyższemu dochodowi musi towarzyszyć wyższa stopa procentowa.

Nachylenie krzywej LM zależy od współczynnika k/h, gdzie "k" to współczynnik wrażliwości popytu na pieniądz na dochód a "h" to współczynnik wrażliwości popytu na pieniądz względem stopy procentowej. Jeżeli "h" maleje, to popyt na pieniądz staje się mniej wrażliwy na zmianę stopy procentowej i krzywa LM będzie bardziej stroma. Jeżeli "k" maleje, to popyt na pieniądz staje się mniej wrażliwy na dochód i krzywa LM będzie bardziej płaska.

Wzrost/spadek realnej podaży pieniądza powoduje przesunięcie krzywej LM w prawo/lewo. Wzrost realnej podaży pieniądza jest następstwem wzrostu nominalnej podaży pieniądza lub wynika ze spadku cen. Krzywa LM przesuwa się w prawo/lewo na skutek prowadzenia ekspansywnej/restrykcyjnej polityki monetarnej. Bank centralny może realizować politykę pieniężną poprzez, m.in. zmianę stopy rezerw gotówkowych banków, zmianę stopy dyskontowej i zmianę bazy monetarnej.

Krzywa LM wprowadzona została do teorii ekonomii przez brytyjskiego ekonomistę Johna Richarda Hicksa. Funkcja LM jest drugim - obok funkcji IS - podstawowym składnikiem modelu funkcjonowania gospodarki rynkowej w ujęciu Keynesa-Hicksa-Mundella, tzw. modelu IS-LM.

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia: makroekonomia, PWE, Warszawa 1999
  • Kwella E., Teoria makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996

Autor: Damian Szatan

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.