Stopa rezerw gotówkowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Stopa rezerw gotówkowych
Polecane artykuły


Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Bank Centralny.

Cechy

Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są rezerwy gotówkowe. W krótkim czasie poziom rezerw gotówkowych oraz płynne aktywa banku stanowią o płynności i wypłacalności instytucji finansowej. Stopa rezerw gotówkowych znacząco wpływa na stopę rezerw obowiązkowych. Jest ona określana jako minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów pieniężnych.

Banki tworząc swój koszyk kredytów muszą utrzymywać relatywną do niej stopę rezerw gotówkowych, tak aby zachować wypłacalność. Poziom wskaźnika wypłacalności nie może być niższy w polskim prawie bankowych od poziomu 8%, gdyż to wpływa bezpośrednio na zagrożenie płynności finansowej banku.

Stopa rezerwy gotówkowej to relacja wartości rezerw gotówkowych do wkładów na żądanie. Wzrost rezerw gotówkowych lub/i spadek wkładów na żądanie wpływa na wzrost stopy rezerw gotówkowych. Spadek wartości rezerw gotówkowych lub/i wzrost wkładów na żądanie prowadzi do spadku stopy rezerw gotówkowych.

Bibliografia

Autor: Mateusz Folwarski