Metoda hoshin

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda hoshin
Polecane artykuły


Pochodzenie i nazwa metody

Jest to metoda zarządzania strategicznego, która pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wyprzedzające rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa. Nazwa metody oznacza w języku japońskim coś, co wyznacza dobry kierunek (Ho- kierunek, Shin- kompas).

Cechy charakterystyczne metody

Metoda ta pozwala na przeprowadzenie szybkich zmian, ułatwia zrozumienie celów strategicznych przez całą społeczność przedsiębiorstwa i wytworzenie w nim tak zwanej wspólnej wizji przyszłości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie consensusu i stworzenie warunków do kreatywnego myślenia. Jest to specyficzna koncepcja jakości i metoda rozwiązywania problemów. Współcześnie metoda hoshin przyjmuje orientację na klienta jako priorytet - polega to na permanentnym wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta.

Fazy postępowania

Metoda hoshin obejmuje następujące fazy postępowania:

  1. "identyfikacja linii kierunkowych" - polega na wytyczeniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, analizie ewolucji otoczenia oraz na tym co chce się w przyszłości osiągnąć
  2. "rozwinięcie linii kierunkowych i dopasowanie" - w tej fazie następuje określenie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć wynikających z linii kierunkowych oraz z uzyskania consensusu w odniesieniu do przedsięwzięć ze strony personelu wykonawczego jak i kadry kierowniczej
  3. "sterowanie"- czyli wdrożenie planów w życie organizacji oraz okresowej kontroli osiąganych rezultatów

Bibliografia

  • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN,1999
  • Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, WAE, 2002

Autor: Anna Jagieła