Metoda budżetowania od zera

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda budżetowania od zera
Polecane artykuły


Metoda budżetowania "od zera" polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy.

Etapy

Proces budżetowania "od zera" składa się z następujących czynności:

 1. Tworzenie pakietów decyzyjnych uwzględniających charakter ośrodka odpowiedzialności i jego cele.
 2. Ocena pakietów wyjściowych i tworzenie pakietów alternatywnych.
 3. Ułożenie według stopnia ważności pakietów decyzyjnych na podstawie analizy kosztów i korzyści w ramach danego obszaru działania oraz całego przedsiębiorstwa.
 4. Rozdysponowanie zasobów w sposób odpowiadający priorytetom.

Efekty stosowania

Metoda "od zera" w odróżnieniu od metody "przyrostowej":

 • odrzuca dane historyczne,
 • systematycznie porównuje istniejące działania z alternatywnymi możliwościami angażowania zasobów,
 • dokładnie precyzuje konsekwencje decyzji poszczególnych działań,
 • wykorzystuje warianty planowe,
 • jest stosowana w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

Metoda budżetowania "od zera" jest metodą najbardziej odpowiednią dla przedsiębiorstw handlowych, które wymagają szybkiego i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku.

Bibliografia

 • Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004, s. 135,144-147
 • Marciniak S., Controlling filozofia projektowanie, Difin, Warszawa 2004, s. 150, 152
 • Chmielowiec-Lewczuk M., Kowalak R., Markowski P., Nieplowicz M., Nita B., Nowak E., Nowak M., Piechota R., Sysło M., Wierzbiński M., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 316-317

Autor: Magdalena Węgrzyn