Krakowski Park Technologiczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Krakowski Park Technologiczny
Polecane artykuły


Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to:

 • Kraków Śródmieście
 • Kraków Podgórze
 • Kraków Nowa Huta
 • Andrychów
 • Bochnia
 • Dobczyce
 • Gdów
 • Gorlice
 • Krosno
 • Książ Wielki
 • Limanowa
 • Niepołomice
 • Nowy Sącz
 • Oświęcim
 • Słomniki
 • Tarnów
 • Wolbrom
 • Zabierzów
 • Zator

Historia

Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny istnieje od października 1997 r. Początkowo jej obszar wynosił 66 ha, obecnie rozrosła się do wielkości 528,84 ha. Około 100 hektarów wciąż czeka na inwestorów. Dotychczas wydano w niej 77 zezwoleń na działalność, utworzono niemal 6 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,3 mld zł (na koniec 2009 r.). Strefa działa na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Funkcjonować będzie do końca 2020 roku.

Wymagania

Inwestowanie w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej wymaga przedłożenia Listu Intencyjnego, który przedstawia projekt inwestycyjny, wraz z biznes planem. Kolejnym etapem jest przystąpienie do rokowań lub przetargu ogłoszonych przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie przedsiębiorca dokonuje zakupu, dzierżawy nieruchomości lub wynajmuje powierzchnię biurową oraz rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego.

Preferencyjne warunki

Warunki mające zachęcić polskich i zagranicznych inwestorów to przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość zwolnienia uzależniona jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem jest zainwestowanie minimum 100 tys. euro. Konieczne jest też, by prowadzona działalność gospodarcza kwalifikowała się do objęcia pomocą publiczną. Nie może to być np. działalność dotycząca wytwarzania materiałów wybuchowych, tytoniowych, alkoholowych, prowadzenia ośrodków gier, usługi handlowe, czy pośrednictwo finansowe. Inwestorzy mogą także liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem utrzymania inwestycji w regionie przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Zaletą jest również odpowiednie przygotowanie gruntów pod inwestycje, co zmniejsza nakłady na infrastrukturę. Krakowski Park Technologiczny oferuje również powierzchnie biurowe do wynajęcia, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą oraz z zakresu prowadzenia działalności na obszarze Strefy.

Branże

Krakowska strefa jest ukierunkowana przede wszystkim na technologie:

 • systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych
 • elektronikę
 • technologie inżynierii materiałowej, medycznej
 • biotechnologię i inżynierię genetyczną
 • technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii
 • projektowanie i wytwarzanie aparatury pomiarowej i badawczej.

Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich:

 • usługi informatyczne
 • badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • rachunkowości i kontroli ksiąg
 • usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych
 • usługi centrów telefonicznych.

Charakterystyczne dla Parku Krakowskiego jest poszerzanie ścisłej współpracy z krakowskimi uczelniami poprzez wspieranie szeregu inicjatyw, takich jak Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Inkubator Technologiczny oraz Europejskie Centrum Gier.

Inwestorzy

Zezwolenie na działalność w strefie mogą uzyskać wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia. Głównymi inwestorami w krakowskiej strefie są:

 • Comarch S.A. (Polska), IT
 • RR Donnelley Sp. z o.o. (USA), Poligrafia
 • Motorolla Polska Electronics Sp. z o.o. (USA), Elektronika
 • MAN Trucks Sp. z o.o.( Niemcy), Motoryzacja
 • Shell Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Holandia), BPO
 • Grupa Onet.pl (Polska/Holandia), IT
 • Ericpol Sp. z o.o. (Polska), IT
 • HCL Poland Sp. z o.o. (Indie/USA), IT
 • Nidec Motors and Actuators (Poland) Sp. z o.o. (Japonia), Motoryzacja
 • UBS Service Centre (Poland) (Szwajcaria), Bankowość
 • Capita (Wielka Brytania), Księgowość


Cele strategiczne

 • uruchomienie współpracy między środowiskiem przemysłowym i akademickim
 • upublicznianie i reklamowanie wyników badań wyższych uczelni Krakowskich oraz instytutów badawczych
 • transfer technologii
 • stymulowanie powstawania firm tworzących technologie


Oddziaływanie

Krakowski Park Technologiczny to rozwój gospodarki, ale nie tylko. Także społeczny, środowiskowy, technologiczny co wpływa na jakość życia mieszkańców regionu. Stanowi również promocję dla gmin, które wchodzą w skład KPT. KPT jest siłą napędową rozwoju gospodarki w Małopolsce w zakresie:

 • podniesienie współczynnika przedsiębiorczości przez korzystną ofertę na warunkach uprzywilejowanych dla firm oraz ich pełną obsługę. Oferta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw od małych przez średnie, aż do dużych firm z kapitałem zagranicznym
 • wielkości i struktury czynionych inwestycji jak np. system zwolnień, udzielana pomoc publiczna, kryterium ocen skali inwestycyjnych, które weryfikują wielkość i rodzaj prowadzonej działalności a także koszt inwestycji, umożliwienie kooperacji z uczelniami wyższymi, efekty gospodarki przestrzennej:

-modyfikacji gospodarki Małopolski w stronę powiększenia wagi sektora high-tech, rozwój elektroniki oraz biotechnologii.

-utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy (przedsiębiorcy deklarują zarówno tworzenie jak i utrzymanie w określonym czasie)

-rozbudowy infrastruktury twardej (drogi) oraz miękkiej (usługi ubezpieczeniowe, bankowe itp.)

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez staże, kursy i współpraca między przedsiębiorstwami


Bibliografia

Autor: Grzegorz Jaworek