Kiper

Z Encyklopedia Zarządzania

Kiper - (z niemieckiego Kieper, Küfer, Küfner), nazwa ludzi trudniących się sortowaniem, ocenianiem i pielęgnacją wina [Orgelbrand S., 1863, s. 692] Kiperstwo jest to umiejętność pielęgnacji wina w warunkach tradycyjnej technologii winiarstwa. [pod red. J. W. Korzeniowski, 1978, s. 301]

Kiper to:

 1. W przemyśle winiarskim pracownik wyspecjalizowany w praktyce pielęgnacji i mieszania win oraz w całokształcie gospodarki piwnicznej (kiperstwo),
 2. Rzeczoznawca oceniający napoje (kawa, herbata, wina i in.) na podstawie ich smaku i zapachu [Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1965, s. 611]

Ocena jakości wina: Wynikiem profesjonalnej oceny organoleptycznej powinien być jak najbardziej obiektywny opis wina i obiektywna jego ocena. W praktyce wyniki degustacji powinny być możliwe do porównania z wynikami innych takich analiz, prowadzonych w rożnym miejscu różnym czasie i przez różne zespoły degustatorów. Aby tak było, degustacja musi się opierać na pewnych ustalonych regułach. Degustacja przebiega w trzech etapach [R. Myśliwiec 2006, s227]:

1. Ocena wyglądu wina (analiza wzrokowa):

Najpierw dokonuje się analizy wzrokowej ocenia się barwę i klarowność wina.[W. Vogel, 2008, s. 103] Zwraca się uwagę, czy na powierzchni nie widać odbłysków kolorów tęczy, co zwykle świadczy o utlenianiu wina. Wino powinno być przejrzyste, mieć odpowiedni kolor. W winach musujących im mniejsze są bąbelki wodorotlenku węgla, im dłużej wydobywa się z wina, tym lepsze jest wino. Po zakręceniu wina w kieliszku i rozprowadzeniu wina na ściance kieliszka, powinny pojawić się charakterystyczne smugi. Wskazuje to na właściwą zawartość alkoholu i ekstraktu [W. Nierzwicki, 2010, s. 171]

2. Ocena zapachu (analiza zapachowa):

Faza druga węchowa, przeprowadzana jest w trzech etapach.

 • Pierwszy etap, tak zwany pierwszy nos, to wąchanie wina w nieruchomym kieliszku. Wyczuwa się wtedy zapachy najbardziej lotne.
 • Drugi etapem jest wąchanie wina po krótkim zakręceniu kieliszka. Ten tak zwany drugi nos analizuje cięższe aromaty i w zasadzie pierwsze wrażenie zapachowe pozwala powiedzieć czy wino jest dobre, czy złe.
 • Trzeci nos, czyli etap trzeci fazy węchowej, to wąchanie po intensywnym mieszaniu wina. Dobre napowietrzenie powoduje uwolnienie wszystkich zapachów wina.

3. Ocena smaku (analiza smakowa)

Faza trzecia, smakowa, polega na wzięciu do ust pewnej ilości wina, wymieszania go językiem z jednoczesnym wciągnięciem powietrza nosem i swego rodzaju przeżuwaniu. Pierwsze zetknięcie wina z językiem daję informacje o tym, czy wino jest przyjemne w smaku czy nieprzyjemne. W czasie "przeżuwania" w ustach identyfikuje się zawartość cukrów kwasów i garbników. Chodzi o to, żeby te trzy elementy były odpowiednio zrównoważone, tworzyły harmonię. [W. Nierzwicki, 2010, s. 171]

Przy profesjonalnej ocenie wina stosuje się różne skale punktacji. Najczęściej używa się prostej skali 5-punktowej. Ocenie poddaje się zapach, smak i harmonię (ogólne wrażenie).

Skala 5-punktowa:

 • 5,0-4,5 znakomite
 • 4,0-3,5 bardzo dobre
 • 3,0-2,5 dobre
 • 2,0-1,5 zadowalające
 • 1,0-0,5 niezadowalające
 • 0,0 bez oceny

Ocena przyznana za harmonię może być wyższa od najwyższej wartości za zapach i smak najwyżej o jeden punkt. Liczba punktów za żadną ocenę nie powinna wynosić mniej niż 1,5 punktu. Wynik oceny jest sumą poszczególnych ocen podzieloną przez 3 (końcowa ocena jakości). [W. Vogel, 2008, s. 103-104]

Kiper i jego zadania

Pielęgnacja wina

Pielęgnacja wina odgrywa kluczową rolę w pracy kipera. Odpowiednie pielęgnowanie wina ma wpływ na jego smak, aromat i trwałość. Kiper musi monitorować procesy fermentacji, kontrolować temperaturę i utrzymywać odpowiednią wilgotność w piwnicy. Ważne jest również regularne sprawdzanie stanu butelek i beczek, aby wykryć ewentualne uszkodzenia.

Kiper korzysta z różnych technik i narzędzi, aby zapewnić odpowiednią pielęgnację wina. Do najważniejszych technik należy degustacja wina, która pozwala określić jego jakość i ewentualne potrzeby poprawy. Kiper stosuje także różne metody filtracji i klarowania wina, aby usunąć niechciane substancje i osady.

Mieszanie wina

Mieszanie wina jest kolejnym istotnym zadaniem kipera. Proces mieszania ma na celu uzyskanie pożądanych cech smakowych i aromatycznych wina. Kiper musi znać różne techniki i metody mieszania, takie jak mieszanie przez napowietrzanie, mieszanie przez przelanie z jednej beczki do drugiej, czy mieszanie przez dodanie innych składników.

Mieszanie wina wymaga precyzji i doświadczenia, ponieważ nawet niewielka zmiana proporcji składników może wpłynąć na ostateczny smak i aromat wina. Kiper musi również odpowiednio ocenić moment zakończenia mieszania, aby uniknąć nadmiernego miksowania i utraty charakterystycznych cech wina.

Zarządzanie piwnicą winiarską

Kiper pełni kluczową rolę w zarządzaniu piwnicą winiarską. Odpowiada za utrzymanie odpowiednich warunków magazynowania wina, takich jak temperatura, wilgotność i oświetlenie. Kiper musi również dbać o bezpieczne przechowywanie butelek i beczek, zapobiegając uszkodzeniom i ewentualnym stratom.

Również organizacja piwnicy winiarskiej leży w gestii kipera. Musi on odpowiednio rozmieścić butelki i beczki, tak aby były łatwo dostępne i chronione przed szkodnikami. Kiper także monitoruje stan zapasów wina i dba o regularne sporządzanie raportów dotyczących ich ilości i jakości.

Zarządzanie piwnicą winiarską wymaga planowania i skrupulatności. Kiper musi być odpowiedzialny za kontrolowanie terminów przydatności wina, dbanie o rotację zapasów oraz nadzorowanie procesów rozlewu i etykietowania butelek.

Kiperstwo i tradycyjna technologia winiarstwa

Kiperstwo jako umiejętność pielęgnacji wina

Kiperstwo jest nieodłącznym elementem tradycyjnej technologii winiarstwa i stanowi umiejętność pielęgnacji wina. Kiper jest osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesem produkcji wina w piwnicach winiarskich. Jego głównym zadaniem jest dbanie o odpowiednie warunki przechowywania i dojrzewania wina, a także monitorowanie jego jakości.

Kiper musi posiadać szeroką wiedzę na temat różnych odmian winorośli i ich właściwości, a także umiejętność rozpoznawania i rozróżniania smaków i aromatów. Ważne jest również, aby kiper miał zmysł obserwacji i umiejętność przewidywania ewentualnych problemów, takich jak zepsucie wina czy utrata jego jakości.

Tradycyjna technologia winiarstwa opiera się na naturalnym procesie fermentacji, bez użycia sztucznych dodatków. Kiper musi więc dbać o odpowiednie warunki, takie jak temperatura, wilgotność i wentylacja, aby umożliwić winu dojrzewanie i rozwinięcie charakterystycznych cech. W tradycyjnym winiarstwie, proces produkcji jest często długotrwały i wymaga cierpliwości oraz umiejętności kipera.

Rzeczoznawca i ocena wina

Kiper może również pełnić rolę rzeczoznawcy i oceniać napoje na podstawie smaku i zapachu. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, kiper potrafi rozpoznać różne cechy wina, takie jak bogactwo aromatów, harmonia smaków oraz jakość składników. Jego ocena może być wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego procesu produkcji, takich jak mieszanie różnych partii wina czy ustalanie optymalnego czasu dojrzewania.

Obiektywna ocena wina jest niezwykle istotna w branży winiarskiej, ponieważ pozwala na wybór najlepszych partii wina, które zostaną wprowadzone na rynek. Kiper, jako rzeczoznawca, musi być w stanie dokonać obiektywnej oceny, opartej na swoim fachowym doświadczeniu i umiejętnościach sensorycznych.

Degustacja wina

Proces degustacji wina jest nieodłącznym elementem kipera. Składa się on z trzech etapów: oceny wyglądu, zapachu i smaku. Podczas degustacji, kiper bada różne aspekty wina i zwraca uwagę na ich charakterystyczne cechy.

W pierwszym etapie, kiper ocenia wygląd wina, zwracając uwagę na jego klarowność, kolor i lepkość. Następnie przechodzi do oceny zapachu, gdzie analizuje intensywność aromatów oraz ich różnorodność. W ostatnim etapie, kiper degustuje wino, skupiając się na smaku, strukturze i równowadze. Ocena smaku obejmuje również ocenę posmaku oraz trwałości.

Kiper w trakcie degustacji wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności sensoryczne, aby dokonać jak najbardziej precyzyjnej oceny wina. Jego analiza może być wykorzystana do dalszego doskonalenia procesu produkcji oraz do podjęcia decyzji dotyczących optymalnego czasu dojrzewania i butelkowania wina.

Skala punktacji

Kiper wykorzystuje skalę punktacji do oceny wina i określenia jego jakości. Najczęściej stosowana skala to pięciopunktowa, gdzie 5 oznacza doskonałe wino, a 1 oznacza wino niskiej jakości. Skala punktacji pozwala na bardziej obiektywną ocenę wina i umożliwia porównywanie różnych partii i odmian.

Ważne jest jednak pamiętać, że ocena wina jest subiektywna i może się różnić w zależności od preferencji i doświadczenia kipera. Skala punktacji stanowi jedynie narzędzie, które ułatwia porównywanie i klasyfikowanie win.

Kiperstwo i tradycyjna technologia winiarstwa są nierozerwalnie związane. Kiper to nie tylko osoba odpowiedzialna za pielęgnację wina, ale także rzeczoznawca i degustator. Jego umiejętności oceny i degustacji są niezwykle istotne dla branży winiarskiej, wpływając na jakość i reputację win produkowanych.

Zarządzanie winem i obowiązki kipera

Przechowywanie i dbanie o warunki magazynowania wina

Rola kipera w przechowywaniu wina i zapewnianiu odpowiednich warunków magazynowania jest niezwykle istotna. Kiper jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i oświetlenia w magazynie, ponieważ te czynniki mają bezpośredni wpływ na jakość przechowywanego wina.

Temperatura magazynowania wina ma kluczowe znaczenie dla jego długowieczności i dojrzewania. Kiper musi dbać o to, aby temperatura w magazynie była stabilna i utrzymywała się w odpowiednim zakresie. Zbyt wysoka temperatura może przyspieszyć proces starzenia wina, co może prowadzić do utraty jego walorów smakowych. Z kolei zbyt niska temperatura może spowodować zahamowanie procesu dojrzewania wina, co wpływa na jego kompleksowość i aromat.

Wilgotność jest kolejnym ważnym czynnikiem, który kiper musi kontrolować. Zbyt niska wilgotność może prowadzić do wysychania korków, co z kolei może doprowadzić do utraty szczelności butelki i zepsucia wina. Zbyt wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni i grzybów, co również jest niekorzystne dla jakości przechowywanego wina.

Oświetlenie jest kolejnym czynnikiem, który kiper musi uwzględnić. Wina są wrażliwe na światło, zwłaszcza na promieniowanie UV. Dlatego magazynowanie wina w miejscach z minimalnym dostępem do światła jest zalecane. Kiper musi zadbać o to, aby butelki były przechowywane w ciemności lub w specjalnych opakowaniach, które chronią przed szkodliwym działaniem światła.

Nadzór nad fermentacją i dojrzewaniem wina

Kiper pełni również istotną rolę w nadzorowaniu procesów fermentacji i dojrzewania wina. Fermentacja jest procesem, w którym cukier zawarty w winogronach przekształcany jest w alkohol pod wpływem drożdży. Kiper musi monitorować temperaturę fermentacji, kontrolować poziom cukru i kwasowości oraz zapewnić odpowiednie warunki dla drożdży. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie pożądanego smaku i aromatu wina.

Dojrzewanie wina to proces, w którym wino rozwija swoje cechy smakowe i aromatyczne w wyniku kontaktu z drewnem lub stalą nierdzewną. Kiper musi nadzorować ten proces, sprawdzając regularnie próbki wina, aby ocenić jego stan i postęp dojrzewania. W zależności od zamierzonego efektu, kiper może decydować o czasie i warunkach dojrzewania wina.

Nadzór nad fermentacją i dojrzewaniem wina jest niezwykle ważny dla zapewnienia odpowiedniego rozwoju i jakości wina. Kiper musi być czujny na wszelkie zmiany i dostosować odpowiednio warunki, aby uzyskać optymalny efekt.

Selekcja i zakup win

Kiper może również być odpowiedzialny za selekcję i zakup win. Posiadanie wiedzy na temat różnych odmian win i cech smakowych jest niezbędne, aby dokonywać właściwego wyboru przy zakupie wina. Kiper musi znać różne regiony winiarskie, odmiany winogron oraz techniki produkcji wina. Tylko wtedy będzie w stanie ocenić jakość i potencjał danego wina.

Zakup win to nie tylko wybór odpowiedniej butelki, ale także podejmowanie decyzji zgodnie z preferencjami klientów. Kiper musi umieć słuchać i rozumieć oczekiwania klientów, aby móc im doradzić w wyborze odpowiedniego wina. Wiedza na temat różnych stylów i aromatów win jest kluczowa, aby móc zaproponować klientom wina, które spełnią ich oczekiwania i będą pasować do określonej okazji.

Organizacja degustacji i doradztwo klientom

Kiper pełni również istotną rolę w organizacji degustacji dla klientów. Degustacje stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z różnymi winami i poznania ich cech smakowych. Kiper jest odpowiedzialny za przygotowanie wina do degustacji, zapewnienie odpowiednich kieliszków i oprowadzanie klientów przez proces degustacji. Kiper musi posiadać wiedzę na temat technik degustacyjnych i umiejętność opisywania smaków i aromatów wina.

Dodatkowo, kiper pełni rolę doradcy dla klientów. Klient może zwrócić się do kipera z prośbą o pomoc w doborze wina do konkretnego posiłku lub okazji. Kiper musi uwzględnić preferencje smakowe klienta, a także wiedzę na temat różnych win i ich odpowiednich parowania z potrawami. Doradztwo kipera pozwala klientom na odkrywanie nowych smaków i doświadczenie pełnię przyjemności płynącej z picia wina.

Wymagania i umiejętności kipera

Wiedza i umiejętności enologiczne

Kiper, czyli osoba odpowiedzialna za zarządzanie piwnicą winiarską, musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu enologii. Znajomość procesów fermentacji, maceracji, stabilizacji i innych technik produkcji wina jest niezbędna, aby móc odpowiednio zadbać o wino przechowywane w piwnicy. Kiper powinien znać różne odmiany winogron, ich właściwości i najodpowiedniejsze metody produkcji dla każdej z nich.

Cierpliwość jest jedną z kluczowych cech, jakimi powinien się charakteryzować kiper. Proces starzenia wina wymaga czasu, a kiper musi być w stanie odczekać odpowiednią ilość lat, aby wino osiągnęło optymalną dojrzałość. Precyzja jest również niezbędna, zwłaszcza podczas dokonywania pomiarów i analiz chemicznych w celu monitorowania jakości i stanu wina. Wyczucie smaku pozwala kiperowi na ocenę aromatu, smaku i struktury wina, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczących przechowywania, butelkowania czy mieszania różnych partii wina.

Aktualne trendy i nowości w świecie winiarstwa

Bycie świadomym aktualnych trendów i nowości w winiarstwie jest niezwykle istotne dla kipera. Świat winiarstwa stale się zmienia, pojawiają się nowe technologie, metody produkcji, trendy smakowe czy preferencje klientów. Kiper powinien być na bieżąco z tymi zmianami, aby móc dostosować swoje działania do oczekiwań rynku.

Posiadanie wiedzy na temat najnowszych technologii produkcji wina czy metod przechowywania pozwala kiperowi na doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie jakości oferowanych przez siebie win. Ponadto, świadomość aktualnych trendów pozwala kiperowi na dostosowanie oferty do preferencji klientów. Wielu konsumentów poszukuje nowości i unikalnych smaków, dlatego ważne jest, aby kiper był w stanie sprostać tym oczekiwaniom poprzez odpowiednie selekcjonowanie i reprezentowanie win o wyjątkowym charakterze.

Raporty i analizy dotyczące stanu piwnicy winiarskiej

Kiper odgrywa istotną rolę w sporządzaniu raportów i analiz dotyczących stanu piwnicy winiarskiej. W takich raportach znajdują się informacje na temat ilości i rodzaju przechowywanych win, ich jakości, dat butelkowania czy potrzebnych działań naprawczych. Kiper musi być w stanie precyzyjnie zbierać i analizować te informacje, aby móc podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania winem.

Raporty i analizy stanu piwnicy winiarskiej mają na celu monitorowanie jakości i stanu przechowywanych win oraz identyfikowanie ewentualnych problemów, takich jak wady wina czy nieodpowiednie warunki przechowywania. Na podstawie tych informacji kiper może podjąć decyzje dotyczące konkretnych działań, takich jak przeprowadzenie stabilizacji, filtrowania czy butelkowania wina. Dzięki regularnemu sporządzaniu raportów i analiz, kiper ma pełną kontrolę nad stanem piwnicy winiarskiej i może zapewnić, że wino przechowywane w niej będzie zawsze najwyższej jakości.

Szkolenia i warsztaty z zarządzania winem

Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania winem jest niezwykle istotne dla kipera. W trakcie takich szkoleń można zdobyć nową wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania winem, która pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie piwnicą winiarską.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania winem przynosi wiele korzyści. Kiper może nauczyć się nowych technik przechowywania, sposobów optymalizacji kosztów czy dostosowania oferty do zmieniających się preferencji klientów. Ponadto, szkolenia i warsztaty mogą dostarczyć kiperowi nowych pomysłów i inspiracji, które pozwolą mu na wprowadzenie innowacji do swojej pracy.


Kiperartykuły polecane
Karta wzorcowaMetoda obserwacji migawkowychSkala ocenMetoda RossaSocjometriaTechnika Q-sortPróg absolutnyKrzywa wzorcowaMetody taksonomiczne

Bibliografia

 • Korzemski J. (red.) (1978), Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Myśliwiec R. (2006), Winorośl i wino, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
 • Nierzwicki W. (2010), Jakość żywności, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk
 • Orgelbrand S. (1860), Encyklopedyja Powszechna, Nakład, druk i własność S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, Warszawa
 • PWN (1965), Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa
 • Vogel W. (2008), Wino z winogron i innych owoców, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa


Autor: Mazurek Agata