Giełda pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Giełda pracy
Polecane artykuły

Giełda pracy to przedsięwzięcie, które organizowane jest przez przedsiębiorstwo, ewentualnie organizację i ma na celu zainicjowanie okazji w kontekście spotkania osób, które poszukują pracy z przedsiębiorstwami (organizacjami) poszukującymi pracowników [M. Polczyk 2007, s. 75-77]. Najczęściej organizatorami giełd pracy są [Giełda pracy... 2019]:

 1. powiatowe urzędy pracy,
 2. agencje zatrudnienia,
 3. akademickie biura karier,
 4. różnorodne organizacje studenckie.

Giełdy pracy organizowane są najczęściej stacjonarnie. Popularne są również radiowe giełdy pracy, w których lokalne rozgłośnie radiowe udostępniają swój czas antenowy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Z roku na rok wzrasta rola internetowych giełd pracy. Jest to niewątpliwie wygodna i potrzebna dla kandydatów opcja poszukiwania pracy (np. dla tych, którzy interesują się znalezieniem pracy w innej części Polski i jednocześnie nie są zmuszeni do wyjazdu w kontekście aktywnego udziału w organizowanej giełdzie pracy [Departament Rynku Pracy 2021].

Podstawę prawną organizacji giełd pracy stanowią przede wszystkim:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa z dnia 20 kwietnia... 2004].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z... 2014].

Korzyści z udziału w organizowanych giełdach pracy

Wymienić należy liczne korzyści z udziału w organizowanych giełdach pracy. Są to m.in. [M. Gębarowski 2010, s.22]:

 1. możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami (organizacjami) operującymi zarówno na europejskim, jak i międzynarodowym rynku,
 2. możliwość porównania różnorodnych przedsiębiorstw (organizacji) przede wszystkim pod względem atrakcyjności oferowanej przez nich pracy,
 3. możliwość przeprowadzania osobistej rozmowy z potencjalnym pracodawcą (poznanie klimatu oraz kultury danej organizacji, szczegółów związanych z oferowaną pracą) – obserwowanie przedstawicieli przedsiębiorstw i tego w jakich słowach wypowiadają się oni o atmosferze pracy, ewentualnie wartościach określonej firmy, dają wiedzę, której nie sposób wywnioskować np. z zamieszczonego ogłoszenia w Internecie,
 4. możliwość złożenia osobistego aplikacji u wybranych przedstawicieli firm (organizacji),
 5. możliwość oceny, jak wyglądają aktualne, rynkowe realia – daje to sposobność odpowiedniej weryfikacji, czy np. obrany kierunek kariery zawodowej jest słuszny,
 6. możliwość szybkiej oceny, które z przedsiębiorstw, organizacji będzie odpowiadało naszym dążeniom w kontekście rozwoju kariery zawodowej,
 7. możliwość zgromadzenia w wyniku uczestnictwa w giełdzie pracy, w jednocześnie w stosunkowo krótkim czasie, dużej bazy danych potencjalnych pracodawców.

Korzyści giełd pracy związane z bezpośrednim kontaktem pracodawcy z potencjalnym pracownikiem

Wymienić należy również korzyści giełd pracy związane z bezpośrednim kontaktem pracodawcy z potencjalnym pracownikiem. Niewątpliwie, giełda pracy to szansa na zapełnienie ewentualnych wakatów. Na organizowanej giełdzie można wstępnie porozmawiać z potencjalnymi kandydatami, a wybranych zaprosić na następny etap rekrutacji. Stoisko zorganizowane na giełdzie pracy, to dobra forma reklamy. Udział pracodawcy w giełdzie pracy umożliwia również budowanie wizerunku określonej firmy (organizacji) jako dobrego miejsca pracy [Departament Rynku Pracy 2021]. Podsumowując podkreślić należy, że rekrutacja oraz wdrażanie nowych osób do pracy to niewątpliwie proces kosztowny, bywa, że długotrwały. Dlatego też uczestnictwa w giełdach pracy i pozyskiwanie w ten sposób najlepszych kandydatów do pracy jest opłacalne.

Bibliografia

Autor: Oliwia Durek