Giełda pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Giełda pracy to przedsięwzięcie, które organizowane jest przez przedsiębiorstwo, ewentualnie organizację i ma na celu zainicjowanie okazji w kontekście spotkania osób, które poszukują pracy z przedsiębiorstwami (organizacjami) poszukującymi pracowników [M. Polczyk 2007, s. 75-77]. Najczęściej organizatorami giełd pracy są [Giełda pracy... 2019]:

 1. powiatowe urzędy pracy,
 2. agencje zatrudnienia,
 3. akademickie biura karier,
 4. różnorodne organizacje studenckie.

Giełdy pracy organizowane są najczęściej stacjonarnie. Popularne są również radiowe giełdy pracy, w których lokalne rozgłośnie radiowe udostępniają swój czas antenowy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Z roku na rok wzrasta rola internetowych giełd pracy. Jest to niewątpliwie wygodna i potrzebna dla kandydatów opcja poszukiwania pracy (np. dla tych, którzy interesują się znalezieniem pracy w innej części Polski i jednocześnie nie są zmuszeni do wyjazdu w kontekście aktywnego udziału w organizowanej giełdzie pracy [Departament Rynku Pracy 2021].

Podstawę prawną organizacji giełd pracy stanowią przede wszystkim:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa z dnia 20 kwietnia... 2004].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z... 2014].

Korzyści z udziału w organizowanych giełdach pracy

Wymienić należy liczne korzyści z udziału w organizowanych giełdach pracy. Są to m.in [M. Gębarowski 2010, s.22]:

 1. możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami (organizacjami) operującymi zarówno na europejskim, jak i międzynarodowym rynku,
 2. możliwość porównania różnorodnych przedsiębiorstw (organizacji) przede wszystkim pod względem atrakcyjności oferowanej przez nich pracy,
 3. możliwość przeprowadzania osobistej rozmowy z potencjalnym pracodawcą (poznanie klimatu oraz kultury danej organizacji, szczegółów związanych z oferowaną pracą) - obserwowanie przedstawicieli przedsiębiorstw i tego w jakich słowach wypowiadają się oni o atmosferze pracy, ewentualnie wartościach określonej firmy, dają wiedzę, której nie sposób wywnioskować np. z zamieszczonego ogłoszenia w Internecie,
 4. możliwość złożenia osobistego aplikacji u wybranych przedstawicieli firm (organizacji),
 5. możliwość oceny, jak wyglądają aktualne, rynkowe realia - daje to sposobność odpowiedniej weryfikacji, czy np. obrany kierunek kariery zawodowej jest słuszny,
 6. możliwość szybkiej oceny, które z przedsiębiorstw, organizacji będzie odpowiadało naszym dążeniom w kontekście rozwoju kariery zawodowej,
 7. możliwość zgromadzenia w wyniku uczestnictwa w giełdzie pracy, w jednocześnie w stosunkowo krótkim czasie, dużej bazy danych potencjalnych pracodawców.

Korzyści z kontaktu pracodawcy z kandydatem

Wymienić należy również korzyści giełd pracy związane z bezpośrednim kontaktem pracodawcy z potencjalnym pracownikiem. Niewątpliwie, giełda pracy to szansa na zapełnienie ewentualnych wakatów. Na organizowanej giełdzie można wstępnie porozmawiać z potencjalnymi kandydatami, a wybranych zaprosić na następny etap rekrutacji. Stoisko zorganizowane na giełdzie pracy, to dobra forma reklamy. Udział pracodawcy w giełdzie pracy umożliwia również budowanie wizerunku określonej firmy (organizacji) jako dobrego miejsca pracy [Departament Rynku Pracy 2021]. Podsumowując podkreślić należy, że rekrutacja oraz wdrażanie nowych osób do pracy to niewątpliwie proces kosztowny, bywa, że długotrwały. Dlatego też uczestnictwa w giełdach pracy i pozyskiwanie w ten sposób najlepszych kandydatów do pracy jest opłacalne.

Rodzaje giełd pracy

Giełdy branżowe . Giełdy branżowe są miejscem, gdzie najczęściej reprezentowane są konkretne branże. Pracodawcy z danej branży oraz osoby poszukujące pracy z nimi współpracują, co przynosi wiele korzyści obu stronom. Przede wszystkim, udział w giełdzie branżowej umożliwia pracodawcom znalezienie odpowiednich kandydatów, którzy posiadają specyficzną wiedzę i umiejętności związane z daną branżą. Dzięki temu mają pewność, że zatrudniani pracownicy będą dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Osoby poszukujące pracy z kolei mają szansę na znalezienie ofert pracy dostosowanych do ich umiejętności i zainteresowań. Mogą także nawiązać kontakt z innymi specjalistami z danej branży, co może przynieść długoterminowe korzyści w budowaniu kariery.

Giełdy regionalne . Giełdy regionalne skupiają oferty pracy z konkretnego obszaru geograficznego. Są szczególnie atrakcyjne dla osób, które poszukują zatrudnienia w określonej lokalizacji. Główną cechą tego typu giełd jest skupienie się na rynku pracy w danym regionie, co oznacza większą szansę na znalezienie ofert pracy dostosowanych do lokalnych potrzeb i wymagań. Dodatkowym atutem udziału w giełdzie regionalnej jest możliwość nawiązania kontaktów z lokalnymi pracodawcami, co może ułatwić proces rekrutacji. Ponadto, osoby poszukujące pracy mogą poznać specyfikę danej lokalizacji oraz zyskać więcej informacji na temat potencjalnych pracodawców.

Giełdy tematyczne . Giełdy tematyczne koncentrują się na konkretnych tematach lub dziedzinach, które są szczególnie popularne w kontekście rynku pracy. Mogą to być na przykład giełdy pracy dla specjalistów IT, medycyny, marketingu czy edukacji. Udział w tego typu giełdach może przynieść dodatkowe korzyści, jeśli osoba poszukująca pracy posiada specjalistyczną wiedzę lub umiejętności. Dzięki temu ma większe szanse na znalezienie ofert pracy zgodnych z jej kompetencjami. Ponadto, udział w giełdzie tematycznej umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi specjalistami z danej dziedziny, co może prowadzić do ciekawych współprac zawodowych i rozwoju kariery.

Różnice między giełdami stacjonarnymi a giełdami internetowymi . Główną różnicą między tradycyjnymi giełdami pracy a giełdami internetowymi jest sposób, w jaki odbywa się proces poszukiwania pracy i rekrutacji. Na tradycyjnych giełdach stacjonarnych osoby poszukujące pracy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i dostępu do ofert pracy na miejscu. Natomiast giełdy internetowe umożliwiają przeglądanie ofert pracy online, składanie aplikacji przez internet oraz komunikację z pracodawcami za pomocą narzędzi elektronicznych. Obecnie giełdy internetowe są bardziej popularne, ponieważ zapewniają większą dostępność ofert pracy i ułatwiają proces rekrutacji zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy.

Udział w giełdzie pracy może przynieść wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy. Pracodawcy mają możliwość znalezienia odpowiednich kandydatów, którzy spełniają wymagania danego stanowiska. Mogą także promować swoją firmę jako atrakcyjnego pracodawcę i budować pozytywny wizerunek marki. Osoby poszukujące pracy z kolei mają szansę na znalezienie ofert pracy dostosowanych do ich umiejętności, doświadczenia i oczekiwań. Mogą nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy są zainteresowani ich profilami zawodowymi. Dodatkowo, udział w giełdzie pracy umożliwia rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz budowanie sieci kontaktów, co może przynieść długoterminowe korzyści w karierze zawodowej. Przy wyborze giełdy pracy należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak zakres ofert pracy, popularność giełdy, jakość dostępnych informacji, a także opinie innych użytkowników.

Przygotowanie do udziału w giełdzie pracy

Tworzenie profesjonalnego CV . Profesjonalne CV jest kluczowym elementem przy udziale w giełdzie pracy. Powinno zawierać informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i osiągnięciach, które są istotne dla danej oferty pracy. Ważne jest dostosowanie CV do konkretnej oferty, tak aby podkreślić najważniejsze aspekty związane z danym stanowiskiem. Należy unikać błędów ortograficznych, a także przedstawiać informacje w sposób klarowny i czytelny.

Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej . Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na giełdzie pracy. Należy zapoznać się z potencjalnymi pytaniami, które mogą zostać zadane podczas rozmowy. Warto dobrze poznać firmę i jej działalność, aby wykazać zainteresowanie pracą w danej organizacji. Podczas rozmowy należy przestrzegać zasad etykiety, być uprzejmym i profesjonalnym, a także zadawać pytania, które pomogą lepiej poznać pracodawcę i określić, czy oferta pracy jest odpowiednia.

Umiejętności i kompetencje ważne na giełdzie pracy . Podczas udziału w giełdzie pracy istotne są określone umiejętności i kompetencje, które mogą wyróżnić osobę poszukującą pracy. Oprócz kompetencji merytorycznych, takich jak wiedza z danej dziedziny, ważne są również umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem czy kreatywność. Osoba poszukująca pracy powinna podkreślić swoje mocne strony i udowodnić, że jest idealnym kandydatem na dane stanowisko.

Budowanie sieci kontaktów . Budowanie sieci kontaktów jest istotne na giełdzie pracy, ponieważ otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych. Warto nawiązywać kontakty zarówno z pracodawcami, jak i innymi osobami poszukującymi pracy. Można to robić poprzez uczestnictwo w branżowych wydarzeniach, seminariach, konferencjach czy szkoleniach. Budowanie solidnej sieci kontaktów może przynieść korzyści w przyszłości, na przykład poprzez polecanie dobrej oferty pracy lub uzyskiwanie cennych informacji z rynku pracy.

Samopromocja i budowanie marki osobistej . Podczas udziału w giełdzie pracy ważne jest umiejętne promowanie siebie i budowanie marki osobistej. Osoba poszukująca pracy powinna wyróżnić się spośród innych kandydatów poprzez podkreślenie swoich unikalnych cech i osiągnięć. Ważne jest także dbanie o swój wizerunek online, na przykład poprzez obecność na profesjonalnych portalach społecznościowych, publikację artykułów czy udzielanie się w branżowych grupach dyskusyjnych. Samopromocja i budowanie marki osobistej mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności osoby poszukującej pracy w oczach pracodawców.

Trendy i innowacje w obszarze giełd pracy

Rozwój technologii w rekrutacji . Rozwój technologii ma duże znaczenie dla organizacji giełd pracy. Wpływa na sposób prezentacji ofert pracy i sposobu komunikacji z pracodawcami. Obecnie dostępne są liczne narzędzia i platformy internetowe, które ułatwiają znalezienie pracy i rekrutację. Przykłady to platformy rekrutacyjne, aplikacje mobilne, portale z ogłoszeniami o pracę czy systemy zarządzania kandydatami. Dzięki tym narzędziom rekrutacja staje się bardziej efektywna i dostępna dla większej liczby osób.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji . Sztuczna inteligencja ma coraz większe zastosowanie w procesie rekrutacji. Może wspomagać pracodawców w selekcji kandydatów, analizując ich CV, listy motywacyjne i wyniki testów. Sztuczna inteligencja może także przewidywać sukces zawodowy kandydatów na podstawie analizy ich danych. Dzięki temu proces rekrutacji może być bardziej obiektywny i skuteczny.

Giełdy pracy online . Giełdy pracy online mają wiele cech i korzyści, które przyciągają zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące pracy. Dostępność ofert pracy jest większa, ponieważ można przeglądać je z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Osoby poszukujące pracy mogą składać aplikacje przez internet, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces aplikowania. Giełdy pracy online umożliwiają także łatwiejsze porównywanie ofert pracy, dostęp do opinii innych użytkowników oraz szybką komunikację z pracodawcami.

Personalizacja rekrutacji . Personalizacja rekrutacji ma duże znaczenie na giełdzie pracy. Dzięki nowym metodom i narzędziom można lepiej dopasować oferty pracy do oczekiwań kandydatów. Przykłady to narzędzia do tworzenia profilu zawodowego, które pozwalają na precyzyjne określenie preferencji i umiejętności. Personalizacja rekrutacji umożliwia także bardziej skuteczną komunikację z kandydatami i zwiększa szanse na znalezienie idealnego zatrudnienia.

Employer branding . Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy ma duże znaczenie na giełdzie pracy. Pracodawcy muszą dbać o atrakcyjność swojej firmy jako miejsca pracy, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów. Ważne czynniki to między innymi dobre warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera w pracy czy korzyści pozapłacowe. Budowanie atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy można osiągnąć poprzez odpowiednie promowanie jej wartości, kultury organizacyjnej i sukcesów.


Giełda pracyartykuły polecane
Targi pracyKandydatRekrutacjaList polecającyHeadhunterCo warto wiedzieć o pracodawcyNetworkingE-rekrutacjaProcedura doboru personelu

Bibliografia

 • Departament Rynku Pracy, Giełda pracy(2021), "Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej"
 • Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk
 • Kukulak-Dolata I. (2008), Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy, Polityka społeczna, nr 1
 • Mazurek K. (2013), Jak dostać pracę i odnieść sukces w korporacji, Wydawnictwo internetowe e-bookowo
 • Polczyk M. (2007), Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 667
 • Strona internetowa: Giełda pracy - co to jest, korzyści dla pracodawcy i pracownika, praca.pl
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001

Autor: Oliwia Durek