Targi pracy

Targi pracy
Polecane artykuły


Targi pracy można zdefiniować jako formę komunikacji, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawców z potencjalnymi pracownikami [Gębarowski M. 2010, s. 11-15]. Są to wydarzenia organizowane regularnie, na których spotykają się pracodawcy i osoby poszukujące pracy lub chcące tę pracę zmienić. Spotkanie to jest głównym celem dla którego targi te są w ogóle organizowane. Dla samych pracodawców, targi te stanowią "atrakcyjną formę komunikacji marketingowej" [Gębarowski M. 2010, s. 11-15] z potencjalnymi pracownikami.

Każda ze stron biorących udział w targach pracy może przede wszystkim zdobyć wiedzę i poszerzyć informacje na temat określonej branży. W przypadku poszukujących pracy, jest to przede wszystkim poznanie wymagań pracodawców, możliwości jakie oferują, porównanie ich, czy też bezpośredni kontakt z pracownikami firmy, którą są zainteresowani. Z drugiej strony mamy pracodawców, którzy mogą skonfrontować oferowane przez nich warunki pracy z tymi oferowanymi przez firmy konkurencyjne. Konkurencyjność w tym wypadku będzie odnosiła się do pozyskiwania najlepszych pracowników z rynku pracy. Zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie w niemal każdym sektorze dominuje rynek pracownika, firmy i korporacje są zmuszone do stałego doskonalenia ofert pracy i podnoszenia korzyści wynikających z dołączenia do ich zespołu.

Współczesne targi obejmują swoją tematyką formę „targów myśli naukowo-technicznej” [Gębarowski M. 2010, s. 19-25]. Obecnie w wyniku ewolucji targów nie mamy do czynienia tylko z wielką halą, na której znajdują się stanowiska różnych pracodawców. Obecnie, również ze względu na ogromne zainteresowanie targami pracy, organizatorzy starają się dać zwiedzającym jak największą wartość płynącą z ich uczestnictwa w wydarzeniu .Tworzy się więc "szeroką platformę wymiany szczegółowych informacji" [Gębarowski M. 2010, s. 19-25] na której poza klasyczną formą targów możemy wyróżnić "sympozja naukowe, seminaria, zjazdy oraz inne imprezy towarzyszące" [Gębarowski M. 2010, s. 19-25]. Co więcej, dzisiejsze targi są trafnie kojarzone z miejscem, gdzie można poznać i zobaczyć trendy i nowinki pojawiające się w każdej branży. Targi pracy bardzo często organizowane są przez wyższe uczelnie i uniwersytety. Mogą też być organizowane przez agencje zajmujące się zawodowo organizacją eventów na dużą skalę. Takie wydarzenia są przeważnie zlecane przez duże firmy pośredniczące między pracownikami a pracodawcami, mające duże grono odbiorców po obu stronach: zarówno pracodawców jak i pracowników.

Interesariusze targów pracy

Termin targi pracy powinien być rozpatrywany z dwóch odmiennych perspektyw. Inaczej rozumiane są one przez wystawców, czyli firmy poszukujące pracowników a z zupełnie innej perspektywy patrzą na nie zwiedzający, czyli osoby poszukujące pracy.

Wystawcy to przede wszystkim firmy zatrudniające wielu pracowników. Na targach możemy poznać tzw. największych graczy. Firmy te są w stanie ponieść ogromne koszty związane z organizacją stoiska na targach. Nie jest to jednak reguła, która stosowana jest bez wyjątku. Bowiem uczestnictwo w targach pracy może być jednym z etapów inwestycji w pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników, a wtedy i firmy z mniejszymi budżetami pozwolą sobie na takie działanie. Na takich targach znajdziemy też firmy zajmujące się tylko i wyłącznie przeprowadzaniem rekrutacji, których outsourcing jest coraz częściej spotykanym rozwiązaniem wśród organizacji. Możemy też spotkać na targach pracy firmy oferujące prestiżowe szkolenia czy certyfikowane kursy. Lista ta w warunkach zmieniającego się otoczenia nie pozostaje zamknięta.

Po stronie zwiedzających możemy wyróżnić studentów, osoby budujące swoją karierę i chcące poznać kompetencje, które powinni zdobyć by aplikować do danej firmy, osoby bezrobotne czy osoby pracujące, które chcą zmienić pracę. Uczestnictwo w targach pracy jest jednym z działań podejmowanych w świadomym budowaniu kariery zawodowej. Jedną z podejmowanych strategii w tym obszarze jest „doskonalenie umiejętności przez aktywny udział w różnego rodzaju programach szkoleniowych” [Kukla D. 2016, s. 172-176]. Targi pracy są najlepszym miejscem by poznać dostępne na rynku możliwości, a także skonfrontować swoje dotychczas posiadane kompetencje z konkurencją czy też wymaganiami pracodawców.

Cele wystawców i zwiedzających

Firmy decydują się zostać wystawcami i wziąć udział w targach pracy po to aby:

 • nawiązać kontakt z potencjalnymi pracownikami
 • "zademonstrować obecność firmy na rynku i podkreślić jej pozycji w branży" [Gębarowski M. 2010, s. 69-73]
 • zdobyć nowe kontakty, networking
 • zdobyć nowe informacje o branży, wymienić się informacjami z innymi przedstawicielami branży
 • znaleźć i zrekrutować nowych pracowników, w tym także zebrać CV od zwiedzających
 • "pozyskać zainteresowanie mediów" [Gębarowski M. 2010, s. 69-73]
 • "obserwować oferty i zachowania konkurentów" [Gębarowski M. 2010, s. 69-73]
 • spotkać się z potencjalnymi kandydatami [Dziadkiewicz- Ilkowska A. 2010, s. 126-131]
 • poinformować otoczenie o planowanym zwiększeniu zatrudnienia [Dziadkiewicz- Ilkowska A. 2010, s. 126-131].

Celami, dla których zwiedzający decydują się wziąć udział w targach pracy są:

 • ogólne zapoznanie się z interesującą branżą
 • poznanie wymagań pracodawców
 • zapoznanie się z formą rekrutacji na poszczególne stanowiska
 • poznanie konkurencji spośród innych osób szukających pracy
 • rozmowa z pracownikami firmy, którą są zainteresowani na temat organizacji pracy w tej firmie
 • zdobycie wiedzy na temat tego jakie kompetencje powinni zdobyć by być atrakcyjnymi na rynku pracy
 • skonsultowanie CV
 • odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli firmy oferują taką możliwość
 • nawiązanie nowych kontaktów, networking
 • doskonalenie wiedzy zawodowej
 • "możliwość przeglądu ofert wielu firm w jednym miejscu i krótkim czasie" [Gębarowski M. 2010, s. 69-73].

Źródła informacji o targach pracy

Determinantą sukcesu targów pracy jest przede wszystkim dobra reklama. Im więcej osób dowie się o organizowanych targach, tym większe jest prawdopodobieństwo udanej imprezy. Powodzenie w organizacji targów jest o tyle istotne, że przyciąga nowych wystawców i nowych interesariuszy. Dlatego też organizatorzy zwracają na tę kwestię szczególną uwagę. Informacje na temat organizowanych targów pracy możemy znaleźć:

 • w czasopismach o tematyce przemysłu targowego
 • na stronach internetowych,
 • w mediach społecznościowych
 • na materiałach promocyjnych
 • w artykułach w czasopismach branżowych
 • na reklamach umieszczanych na przystankach, bilbordach, plakatach czy ulotkach [Gębarowski M. 2010, s. 81-82].


Bibliografia


Autor: Paulina Gąsiorek