Targi pracy

Targi pracy przedsięwzięcie organizowane najczęściej przez m.in. urzędy pracy, agencje zatrudnienia, firmy lub organizacje studenckie mające na celu stworzenie mniej formalnych warunków bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie. Kandydatami mogą być studenci, absolwenci oraz osoby z doświadczeniem. Podczas spotkania prezentowana jest oferta oraz miejsce zatrudnienia w celu pozyskania odpowiednich kandydatów, którzy spełnią wymagania poszczególnych pracodawców. Udział w targach przeważnie jest bezpłatny, lecz wymaga wcześniejszej rejestracji. Dla pracodawców targi pracy są nie tylko okazją do przyciągnięcia jak największej liczby kandydatów, ale także sposobem na zebranie pierwszych ocen i weryfikacji potencjalnych kandydatów.

Targi pracy mogą zostać zorganizowane przez powiatowy urząd pracy - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Osoba zarejestrowana może zostać skierowana do udziału w targach przez ten urząd lub przez wojewódzki urząd pracy.

Korzyści z udziału w targach pracy

Odwiedzenie targów pracy daje także możliwość porównania różnych organizacji pod względem atrakcyjności oferowanej pracy. W pewnych przypadkach możliwe jest także złożenie własnej aplikacji u wybranych przedstawicieli firm. W Polsce organizowane są targi pracy o charakterze międzynarodowym. Za ich pomocą możemy uzyskać kontakt z firmami operującymi na europejskim lub międzynarodowym rynku. Również to idealny moment na uzyskaniu informacji o warunkach, możliwościach i procedurach związanych z pracą w wybranym kraju za granicą.

Aktywne uczestnictwo w targach - zdobywanie informacji

Szczegółowe informacje możemy pozyskać za pomocą:

  • ulotek informacyjnych
  • broszur wydawanych przez organizatorów
  • bezpośrednia rozmowa z pracodawcą

Najlepszą z wymienionych możliwości jest bezpośrednia rozmowa z osobą z działu zarządzania zasobami ludzkimi, która może zaowocować poznaniem klimatu i kultury danej organizacji, szczegółów dotyczących pracy. Finalnie jesteśmy w stanie ocenić, czy zespół składający się z danych osób będzie nam odpowiadał podczas dalszego rozwoju naszej kariery zawodowej. Publikowane specjalnie z okazji targów biuletyny dają możliwość zgromadzenia w krótkim czasie dużej bazy danych potencjalnych pracodawców [1].

Formy prezentacji podczas targów pracy

Inną formą często wykorzystywaną podczas targów pracy są prezentacje firm, konferencje, a także warsztaty i szkolenia. Korzyść, jaką może otrzymać uczestnik targów, to przede wszystkim otrzymanie profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku pracy. Głównie omawiane tematy, to:

  • informacje na temat pracodawców (m.in. prezentacje wybranych firm, branż lub programów rekrutacyjnych, edukacyjnych i motywacyjnych poszczególnych firm)
  • informacje na temat metod i narzędzi ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i uzyskiwanie zatrudnienia

Tego typu spotkania mają często charakter interaktywny, co obu stronom stwarza okazję do poznania wzajemnych oczekiwań i możliwości [1].

Internetowe targi pracy

Targi pracy organizowane są również w internecie. Wówczas, nie wychodząc z domu, można sprawdzić informacje o rynku pracy, poznać potencjalnych pracodawców, zapoznać się z przygotowanymi przez nich prezentacjami, zadać pytania - wysyłając maila pod wskazany adres konsultanta. Jest to wygodna opcja dla kandydatów, którzy np. interesują się pracą w innej części Polski lub w innym kraju i nie muszą organizować specjalnego wyjazdu, w celu wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniu. Co istotne – często można też od razu wysłać aplikację na wybrane stanowisko [1].

Odpowiednie przygotowanie się do udziału w targach

Każda zainteresowana osoba powinna zwrócić uwagę na to, aby [1]:

  • wziąć ze sobą kilka egzemplarzy CV oraz listu motywacyjnego
  • dostosować ubiór do potencjalnych rekrutacji
  • przygotować się do odbycia kilku mniej lub bardziej formalnych rozmów, których celem powinno być zachęcenie pracodawcy do podjęcia dalszych kontaktów

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Polczyk M. (2007). Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Bibliografia

Autor: Gabriela Macięga

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.