Biomasa

Z Encyklopedia Zarządzania
Biomasa
Polecane artykuły

Biomasa "oznacza ulegającą biodegradacji grupę produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, z leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego[1]"

Proces produkcji

W przyrodzie czynność wytwarzania biomasy dokonywana jest w sposób niemalże samorzutny. Jednakże w tym procesie istotny jest również aktywny współudział energii słonecznej, wilgoci i co najważniejsze dwutlenku węgla, który zawarty jest w atmosferze kuli ziemskiej[2] .

Rodzaje biomasy

Można wyróżnić następujące rodzaje biomasy przedstawione w tabeli poniżej[3].

Biomasa zielna i rolna Biomasa drzewna i pochodzenia leśnego Odpady zwierzęce Biomasa pochodząca z przemysłu i gospodarki komunalnej
trawy i kwiaty (tymotka, miskantus, lucerna, bambus) roślinny okrytozalążkowe i nagonasienne kości stałe odpady komunalne
słoma (jęczmień, fasola, len, kukurydza, mięta, owies, rzepak, ryż, żyto, sezam, słonecznik, pszenica) drewno pochodzenia liściastego i iglastego mączka kostna ścieki
pozostałe (owoce, łupiny, pestki, ziarna, nasiona, łodygi, kolby, wytłoki, żywność, pasze, pulpy) brykiety/pellety obornik odpady szpitalne
odpady przemysłu drzewnego, takie jak łodygi, kora, gałęzie, liście, wióry, trociny odpady poubojowe makulatura
palety drewniane i skrzynki

Sposoby wykorzystania

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne[4]:

bezpośrednie spalanie biomasy np. drewna pod różną postacią, słomy, osadów ściekowych
przetwarzanie biomasy na paliwa ciekłe np. estry oleju rzepakowego, alkohol
przetwarzanie biomasy na paliwa gazowe np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz drzewny

Wady i zalety

Wykorzystanie energii z biomasy niesie za sobą wady i zalety:

Zalety:

  • Odnawialne źródło energii

Jedną z największych zalet energii z biomasy jest to, że może ona wytwarzać energię przy użyciu zasobów odnawialnych. Cała biomasa pierwotnie czerpie energię ze słońca - dzięki fotosyntezie zasoby biomasy odrastają w stosunkowo krótkim czasie (w niektórych przypadkach odnowienie źródła biomasy można wykonać w ciągu zaledwie kilku miesięcy) w porównaniu do zasobów paliw kopalnych.

  • Redukcja odpadów

Wytwarzanie energii z materiałów biomasy może znacznie pomóc w gospodarowaniu odpadami, co stało się poważnym problemem w wielu krajach. Zrzucanie odpadów na wysypiska śmieci można ograniczyć poprzez zwiększenie liczby elektrowni wykorzystujących biomasę. Pomagając w redukcji odpadów, energia biomasy może również mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Szacuje się, że energia biomasy ma ogromny potencjał ze względu na dużą powszechność jej źródeł. Energię biomasy można znaleźć w dowolnym miejscu na świecie. Dostępność odpadów zwierzęcych i roślinnych rośnie, ponieważ poziomy produkcji i konsumpcji stale rosną.

Wady:

  • Kosztowność

Koszty budowy i eksploatacji elektrowni na biomasę mogą być wyższe w porównaniu z tradycyjnymi formami wytwarzania energii. Ponadto wydobycie energii z biomasy może być kosztownym zadaniem ze względu na dużą zmienność źródeł.

  • Wymagania dotyczące miejsca

Energia z biomasy powinna być wykorzystywana blisko miejsc, w których jest wytwarzana ponieważ dopiero wtedy można osiągnąć największe korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. W przypadku biomasy roślinnej dodatkowym ograniczeniem jest potrzeba dużych obszarów na uprawę.

  • Niewydajność

Etanol jest jednym z produktów biomasy i jest uważany za nieefektywny w porównaniu z benzyną.

Przypisy

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/ 2001 - z dnia 11 grudnia 2018r.
  2. S. Postrzednik 2010, s. 840
  3. N. Szubska-Włodarczyk 2018, s.20
  4. Zespół Autorski Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii, (2011), Energia z zasobów odnawialnych. Materiał edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia

Autor: Banka Bojarska, Marcelina Drobot, Oliwia Skowron