Analiza interesariuszy w zarządzaniu projektami

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Charakterystyka

Analiza interesariuszy jest jedną z faz etapu analizy realizowanego w metodyce PCM. Etap ten analizuje istniejącą sytuację, aby opracować wizję sytuacji pożądanej w przyszłości i wybrać odpowiednie strategie, które pomogą nam to osiągnąć. Podstawą jest założenie, że projekty / programy mają być adresowane do grup docelowych (beneficjentów).

Etap analizy składa się dokładnie z 4 elementów:

  1. Analizy interesariuszy.
  2. Analizy problemów (obraz rzeczywistości).
  3. Analizy celów (obraz ulepszonej sytuacji w przyszłości).
  4. Analizy strategii (porównanie różnych możliwości zajęcia się daną sytuacją).

Interesariuszami (ang. stakeholders) są wszystkie osoby, grupy osób, instytucje lub firmy, które mogą mieć udział w projekcie. Mogą one pośrednio lub bezpośrednio oraz pozytywnie lub negatywnie wpływać lub być pod wpływem procesu oraz rezultatów projektów lub programów. Często podczas analizy dzieli się ich na różne podgrupy.

Analiza interesariuszy obejmuje identyfikację wszystkich grup interesariuszy, na które może mieć wpływ (pozytywny lub negatywny) proponowana interwencja, identyfikacja oraz analiza ich interesów, problemów oraz potencjału itd. Mówi ona nam, kogo projekt będzie bezpośrednio dotyczyć, oraz określa sposób wpływania na konkretne osoby. Wnioski z analizy są następnie uwzględniane podczas opracowywania projektu. Ważne jest, aby analiza interesariuszy miała miejsce w początkowym etapie projektu w fazie identyfikacji i oceny wstępnej projektu.

W sytuacji idealnej projekt należy opracować podczas warsztatów planistycznych, w których udział brać będą przedstawiciele głównych interesariuszy. Wynikiem pracy jest powstanie matrycy logicznej uwzględniającej różne etapy projektu. Macierz Logiczna etapu analizy obejmuje:

  1. Analizę interesariuszy.
  2. Analizę problemu.
  3. Analizę celów.
  4. Analizę strategii.

Zawsze, gdy matryca logiczna jest ponownie analizowana podczas życia projektu, należy ponownie zbadać pierwotną analizę interesariuszy. Analiza interesariuszy wiąże się silnie z analizą problemów. Bez opinii innych osób na dany problem, jasny nie będzie jego charakter, potrzeby, ani końcowe rozwiązania.

Bibliografia

Autor: Barbara Gola