Aksjomat

Z Encyklopedia Zarządzania
Aksjomat
Polecane artykuły

Aksjomat jest to stwierdzenie, opinia, zasada, nie wymagająca dowodu potwierdzającego jego/jej słuszność. Stwierdzenie takie traktowane jest jako pewien pewni, wzorzec, wyznacznik dalszych twierdzeń dowodzonych logicznie i bazujących na pewnym zestawie aksjomatów. W zarządzaniu aksjomat traktowany jest jako pewien wzorzec systemu czy zachowania pracowników lub zestaw niepodważalnych zasad regulujących funkcjonowanie organizacji.


Bibliografia