Aksjomat

Z Encyklopedia Zarządzania
Aksjomat
Polecane artykuły

Aksjomat jest to stwierdzenie, opinia, zasada, nie wymagająca dowodu potwierdzającego jego/jej słuszność. Stwierdzenie takie traktowane jest jako pewien pewni, wzorzec, wyznacznik dalszych twierdzeń dowodzonych logicznie i bazujących na pewnym zestawie aksjomatów. W zarządzaniu aksjomat traktowany jest jako pewien wzorzec systemu czy zachowania pracowników lub zestaw niepodważalnych zasad regulujących funkcjonowanie organizacji. Aksjomat to stwierdzenie lub propozycja, która jest uważana za ustaloną, zaakceptowaną lub oczywistą bez potrzeby dowodu. W matematyce aksjomat jest stwierdzeniem, które przyjmuje się za prawdziwe, bez potrzeby dowodu, jako punkt wyjścia do wyprowadzenia innych stwierdzeń.

W matematyce aksjomat jest stwierdzeniem, które jest uważane za prawdziwe bez potrzeby dowodu i jest używane jako punkt wyjścia do wyprowadzania innych stwierdzeń. Decyzja o tym, czy twierdzenie jest uważane za aksjomat, jest zwykle podejmowana przez społeczność matematyczną w procesie budowania konsensusu i sprawdzania poprawności poprzez dowód i eksperymenty.

Ogólnie rzecz biorąc, aksjomat to stwierdzenie, które jest powszechnie akceptowane jako oczywiste lub prawdziwe i nie wymaga dowodu. Decyzję, czy twierdzenie jest uważane za aksjomat, może podjąć grupa ekspertów w określonej dziedzinie, na przykład grupa naukowców, filozofów lub ekspertów od zarządzania.

W przypadku zarządzania ekspertami w tej dziedzinie są naukowcy, praktycy i edukatorzy zarządzania, którzy w procesie badań, dyskusji i testów dochodzą do ogólnej zgody co do tego, jakie są zasady i koncepcje zarządzania uważane za aksjomatyczne .

Aksjomaty zarządzania

Istnieje kilka podstawowych aksjomatów zarządzania, w szczególności:

  • Zarządzanie to proces polegający na wykonywaniu zadań za pośrednictwem innych.
  • Zarządzanie to sztuka podejmowania decyzji.
  • Rolą menedżera jest przewodzenie i motywowanie pracowników.
  • Zarządzanie to ciągły proces dostosowywania się do zmian.
  • Rolą menedżera jest równoważenie interesów różnych interesariuszy, takich jak akcjonariusze, pracownicy, klienci i dostawcy.
  • Skuteczna komunikacja jest niezbędna do skutecznego zarządzania.
  • Zarządzanie polega na dokonywaniu kompromisów i równoważeniu sprzecznych priorytetów.


Bibliografia