System SCM

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:45, 9 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

System SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie łańcuchem dostaw) to zaawansowany system planowania i optymalizowania łańcucha dostaw (tworzony przez grupy zintegrowanych aplikacji obsługujących poszczególne obszary logistyczne), pozwalający na kontrolę przepływu produktów, informacji i usług.

TL;DR

System SCM to zaawansowane narzędzie do planowania i optymalizacji łańcuchów dostaw. Integruje się z systemami ERP i umożliwia elastyczne oddziaływanie na dostawców i klientów. Celem systemu SCM jest osiągnięcie konkurencyjnych łańcuchów tworzenia wartości. Zalety to optymalizacja procesów, szybka reakcja na zmiany, dokładne prognozy i oszczędności. Wady to wysoki koszt wdrożenia, trudność w zarządzaniu łańcuchem dostaw między organizacjami i brak automatycznego doboru kontrahentów.

Informacje ogólne

System SCM często określany jest jako rozwiązanie komplementarne systemu ERP, dlatego wdrożenie SCM nie można rozpatrywać bez wcześniejszej jego implementacji w środowisku przedsiębiorstwa systemu ERP. System ERP integruje całość informacji w ramach jednej aplikacji, a poszczególne aplikacje systemu SCM wykorzystują go jako źródło aktualnych danych.

Wyróżnia się dwa typy systemów SCM: wewnętrzne zajmujące się zaopatrzeniem, dystrybucją i produkcją oraz zewnętrzne integrujące przedsiębiorstwo z jego dostawcami oraz klientami. Dzięki systemowi SCM przedsiębiorcy mogą bardziej elastycznie i skutecznie oddziaływać na swoich dostawców i klientów, włączać ich do procesów wykonawczych lub planowania. System SCM umożliwia im prognozowanie pojawiających się na rynku szans, odnalezienie w nim nisz, a także unikanie kosztownych pomyłek. W wyniku wdrażania systemu SCM przedsiębiorcy mogą również realizować korzyści z tytułu konkurencji. Dzieje się tak dzięki optymalizacji oferowanych usług logistycznych oraz jakości i poziomowi obsługi, powodujących wzrost zadowolenia klientów.

Cele systemu SCM

Celem systemu SCM ze strategicznego punktu widzenia jest osiągnięcie konkurencyjnych łańcuchów tworzenia wartości dodanej, z punktu operacyjnego - zapewnienie sprawności procesu tworzenia wartości łańcucha dostaw. System SCM skupia się przede wszystkim na procesach zorientowanych na klienta, poprzez koordynację przepływów towarów, informacji i środków pieniężnych w całym procesie tworzenia wartości.

Zalety systemu SCM

Wśród korzyści z zastosowania systemu SCM wyróżnić można:

 • optymalizację podstawowych procesów w przedsiębiorstwie,
 • uzyskiwanie szczegółowych i dokładnych informacji o wymaganiach i potrzebach klienta, popycie oraz rynku - dane napływające z różnych źródeł są zbierane i konsolidowane przez system, a następnie przetwarzane i udostępniane w postaci gotowych informacji podmiotom współpracującym w ramach konkretnego łańcucha dostaw, mogącym je natychmiast wykorzystać;
 • szybką reakcję - system SCM natychmiast informuje o wszelkich zmianach mających miejsce w łańcuchu dostaw, dając możliwość bezzwłocznego wprowadzenia niezbędnych korekt,
 • większą dokładność prognoz - uwzględniają one nie tylko dane historyczne, ale również bieżące czynniki,
 • możliwość tworzenia zbiorczych planów zaopatrzeniowych, magazynowych, produkcyjnych oraz transportowych wytwarzanych dóbr,
 • oszczędność - dzięki lepszemu planowaniu, minimalizowane są koszty w ramach łańcucha logistycznego oraz maksymalnie skracany czas trwania jego poszczególnych elementów,
 • jednoczesne wspomaganie procesów charakterystycznych dla e-biznesu (np. współpraca z klientami, partnerami czy dostawcami),
 • integrację z rynkami elektronicznymi,
 • większą satysfakcję klientów.

Wady systemu SCM

System SCM mimo wielu funkcji umożliwiających opracowanie modelu całej sieci przedsiębiorstw posiada kilka wad:

 • ograniczona dostępność systemu - małe podmioty gospodarcze ze względu na wysoki koszt wdrożenia i utrzymania systemu zazwyczaj nie mogą z niego korzystać;
 • trudność w zarządzaniu łańcuchem współdzielonym przez różne organizacje - stosowanie systemu zazwyczaj ogranicza się do zarządzania łańcuchem dostaw w jednej organizacji (międzynarodowym koncernie), rzadziej z kontrahentami, będącymi dalszymi dostawcami czy odbiorcami;
 • problemy z przeprowadzeniem przekrojowych symulacji w czasie rzeczywistym z powodu bardzo szybko zmieniających się warunków otoczenia;
 • brak automatycznego doboru kontrahentów do danej transakcji spełniających określone kryteria;
 • stosunkowo wysoki koszt zapewnienia właściwego poziomu masowej personalizacji.


System SCMartykuły polecane
Systemy DRPSystem APSZarządzanie sieciami dostawE-logistykaTworzenie sieci dostawZarządzanie zapasami przez dostawcęSystem informacji logistycznejSystem WMSModel łańcucha wartości

Bibliografia

 • Bendkowski J., Matusek M. (2013), Logistyka stosowana: metody, techniki, analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Blaik P. (2015), Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Blaik P. (2017), Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Chwesiuk K. (2011), Analiza porównawcza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w logistyce dystrybucji, Logistyka - nauka. Logistyka, nr 3
 • Cudziło M. (2013), Wybrane problemy decyzyjne w zarządzaniu procesami logistycznymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 61
 • Łupicka A. (2006), Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Misra V., Khan M., Singh U. (2010), Supply Chain Management Systems: Architecture, Design and Vision, Journal of Strategic Innovation and Sustainability, nr 6
 • Olszak C., Ziemba E. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Szymonik A. (2015), Informatyka dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa
 • Wieczerzycki W. (red.) (2012), E-logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Marcin Sanocki, Patrycja Jeż