Kategoria:Marketing

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 11:36, 28 sty 2018 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (dead link)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Realizacja zasad marketingu współczesnego oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt. Tak więc kładzie nacisk na istotę wymiany, która jest podstawową formą zaspakajania potrzeb. Jednak nie skupia się dokładnie na potrzebach, co na źródłach satysfakcji klienta.

Takie rozumienie marketingu znajduje wyraz w definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, która określa marketing jako proces planowania i realizacji pomysłów urzeczywistniania koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw.

Philip Kotler zapytany czym jest marketing odpowiedział: jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi. A zapytany o misje marketingu odpowiedział ze najważniejsze jest "sprzedawać wszystkim wszystko".

Więcej na ten temat znajdziesz w podręczniku do marketingu.

Bibliografia

  • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
  • Alsem K.J., (2007). Strategic Marketing: An Applied Perspective, New York, N.Y.: McGraw-Hill.
  • Ambler, T., Bhattacharya, C. B., Edell, J., Keller, K. L., Lemon, K. N., & Mittal, V. (2002). Relating brandand customer perspectives on marketing management. Journal of Service Research, 5(1), 13-25.
  • Cravens, D. W., & Piercy, N. (2006). Strategic marketing (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.
  • Kotabe, M., & Helsen, K. (1998). Global marketing management. New York.
  • Kotler P., (2000). Marketing Management, Prentice Hall, Millennium Edition.
  • Kotler P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson Education.
  • Peter J.P. , Donnelly Jr J., (2003). Marketing Management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin.