Polityka T,S

Z Encyklopedia Zarządzania
Polityka T,S
Polecane artykuły


Polityka (T, S) - jest elementem planowania dostaw.

T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

W zarządzaniu plany zapotrzebowania muszą być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie do braku surowca. Z drugiej strony nie może być go zbyt wiele.

Cele realizacji polityki

Podstawową intencją polityki planowania dostaw jest w wskazanie pewnego wzorca, który będzie podstawą wyznaczania parametrów zamówienia. Ustalenia wymagają głównie dwa elementy:

Wymagane parametry są od siebie wzajemnie zależne. Ponadto należy stwierdzić, że jako podstawę planowania trzeba przyjąć:

  • wielkość zamówienia, a wtedy terminy ich składowania stają się sprawą drugorzędną
  • terminy składania zamówień, do czego należy dostosować wielkości zamówień

Przyjmując, że w planowaniu będziemy kierować się terminami zamówień, z podstawowy parametr polityki zamówień uznajemy okres czasu, na który powinna wystarczyć dostawa. We wzorcowym ujęciu będziemy, zatem rozpatrywali dostawy, które będą efektem zamówień składanych w odstępie T jednostek czasu. Z czasem T należy powiązać jednak parametr ilościowy, czyli w wielkość zamówienia i tym samym dostawy, która ma nam wystarczyć na dany okres.

Przyjmuje się, że rolę tę może spełniać tzw. racjonalny górny poziom zapasu oznaczony symbolem S. czasem jego wartość wynika z fizycznych możliwości składowania, tzn. na większy zapas nie pozwala np. wielkość magazynu. Ale, określając poziom S dla surowca musimy wziąć tez pod uwagę, że w tym samym magazynie, musimy przechowywać też inne surowce. Ze względy na podstawową rolę, jaką odgrywają parametry T oraz S mówimy o polityce (T, S).

Bibliografia

  • S. Krawczyk: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa). Warszawa 2001
  • S. Krawczyk: Logistyka w zarządzaniu marketingiem. Wrocław 2001

Autor: Sławomir Nowak