Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego
Polecane artykuły


Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach zagranicznych wkraczają w całkowicie odmienne otoczenia Mikro i Makroekonomiczne, odmienny jest też sam rynek docelowy.

Czynniki marketingu międzynarodowego

Poniżej znajduje się pełne omówienie czynników kształtujących modele marketingu międzynarodowego:

 1. Makrootoczenie:
  • System gospodarczy
  • Otoczenie polityczno-prawne
  • Rozwój techniczny
  • Otoczenie kulturowe
  • Środowisko naturalne i regulacje ekologiczne
  • Uwarunkowania społeczne
 2. Mikrootoczenie:
  • Konkurenci (lokalni, regionalni i krajowi)
  • Instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele, itp.)
  • Związki zawodowe (ich siła i poparcie społeczne)
  • Dostawcy i kooperanci
  • Zróżnicowanie środków transportu i stan infrastruktury
  • Firmy usługowe względem przedsiębiorstwa
 3. Rynek docelowy:
  • Konsumenci
  • Przedsiębiorstwa
  • Instytucje rządowe
  • Pośrednicy
  • Organizacje non-profit

Zakres zaangażowania przedsiębiorstwa

Aby model był pełny należy też określić zakres zaangażowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Wyróżniamy następujące sposoby uczestnictwa w rynku międzynarodowym (według rosnącego stopnia złożoności i zaangażowania):

Bibliografia

 • Hutt M.D.; Speh T.W., Zarządzanie Marketingiem, PWN, Warszawa 1997, str. 291-320
 • Kotler P.; Armstrong G.; Saunders J.; Wong V., Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, str. 223-252; 448-449,
 • Michalski E., Marketing - podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004 s. 547-549

Autor: Michał Bodzenta