Szum

Z Encyklopedia Zarządzania
Szum
Polecane artykuły

Szum w kontekście informacji i komunikacji jest to każdy czynnik, który zakłóca przekazywaniu komunikatu lub go zniekształca. Źródłami szumu mogą być sygnały akustyczne z otoczenia (w przypadku komunikacji werbalnej) albo zakłócenia elektromagnetyczne zniekształcające przekaz informacji w sieciach komputerowych.

W marketingu występuje także pojęcie szumu medialnego lub szum reklamowy związanego z generowaniem szeregu często sprzecznych komunikatów reklamowych lub promocyjnych w mediach społecznego przekazu, mającego na celu wywołanie zainteresowania danym produktem lub marką.

W psychologii pracy i ergonomii zjawisko szumu wywoływanego przez urządzenia (np. wentylatory komputerów) lub instalacje (np. klimatyzacja) mogą powodować nadmierne znużenie i prowadzić do spadku wydajności pracy. Można wyróżnić następujące rodzaje szumu:

  • szumy wewnętrzne, będące cechą samego procesu, jak: rozgrzanie maszyny w czasie pracy, zużycie łożysk i powierzchni trących, zmiany własności smarów w czasie, zmienności materiałów wyjściowych itd.
  • szumy zewnętrzne, wywoływane czynnikami zewnętrznymi wobec procesu, jak: zmiany w otoczeniu (temperatura, wilgotność itp.), różnice między wykonawcami, różnice między źródłami materiałów, fluktuacje zasilania energetycznego itd.

Bibliografia