Scenariusze symulacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Scenariusze symulacyjne
Polecane artykuły


Scenariusze symulacyjne - za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo. Scenariusze symulacyjne służą dokonywaniu wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych wyborów strategicznych organizacji, zależnie od oddziaływania otoczenia. Proces analiz właściwy scenariuszom symulacyjnym składa się z kilku etapów.

Etapy stosowania

Proces opracowywania scenariuszów symulacyjnych składa się z 7 etapów (wg. prof. G. Gierszewskiej):

  1. Określa się czynniki otoczenia wpływające na przedsiębiorstwo oraz ich natężenie (wyrażone za pomocą jednostek miary, obszarów występowania).
  2. Polega na określeniu tzw. deskryptorów czyli pewnych czynników służących opisowi problemu głównego.
  3. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia deskryptorów z poprzedniego etapu.
  4. W tym etapie wypróbowuje się model poprzez opracowanie macierzy wzajemnych wartości i wprowadzeniu otrzymanych danych do komputera.
  5. Polega na opracowaniu scenariuszy wraz z ich częścią opisową na podstawie modelu z poprzedniego etapu.
  6. W tym etapie możliwe jest uzyskanie wariantów scenariuszy opartych na przypadkach krytycznych (scenariuszy z małym prawdopodobieństwem, ale poważnych następstwach dla przedsiębiorstwa).
  7. Etap, w którym dokonuje się podsumowania wcześniejszych etapów i podjęcia decyzji wyboru strategii optymalnej, czyli niosącej jak najmniejszego zagrożenia, a dających maksymalnie duże szanse dla przedsiębiorstwa.

Bibliografia

  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, G. Gierszewska, M. Romanowska, PWE 1999
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, G. Gierszewska, M. Romanowska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1994.

Autor: Rafał Ignacyk, Michał Ligęza