Rejestracja czasu pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Rejestracja czasu pracy
Polecane artykuły


Rejestracja czasu pracy wynika z tego, iż pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy w formie karty imiennej, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych. Czas pracy jest to czas pracownika poświęcony na pracy. Obejmuje normę dniową, dni ustawowo wolne od pracy, np. sobota oraz święta. Norma dniowa w przypadku pełnego etatu wynosi 8 godzin, tygodniowa 40 a miesięczna w zależności ile w danym miesiącu jest dni roboczych. Analogicznie liczba godzin zmniejsza w przypadku niepełnego etatu. Każda godzina ponad normą jest zaliczana do nadgodzin, jednak należy pamiętać, że powinno to być zawsze uzasadnione. Rejestrując czas pracy pracownika, pracodawca ma kontrolę nad całym procesem i widzi, np. czy pracownik przepracował normę oraz czy brał nadgodziny. Jest to uwzględniane przy wypłacie wynagrodzenia, premii itp. Współcześnie rejestracja czasu pracy realizowana jest przez systemy informatyczne (tzw. systemy RCP). Czas pracy często regulowany jest przez układy zbiorowe pracy. Stosowany jest również ruchomy czas pracy lub praca zdalna w domu, jednak nie w każdej organizacji jest to możliwe.

Przepisy prawa

Ewidencja czasu pracy uregulowana jest w Kodeksie pracy. Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin jednak możliwy jest równoważny czas pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem organizacji. Pracownik wówczas może pracować więcej niż 8 godzin, jednak nie dłużej niż 12 godzin na dobę, natomiast wtedy w inny dzień powinien mieć krótszy dzień pracy lub ustanowione dni wolne od pracy poza niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy, tak aby w rozliczeniu miesięcznym pracownik nie przekroczył normy.[1] Praca, jaką pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy powyżej normy zaliczana jest do godzin nadliczbowych. Godziny nadliczbowe są szczególnym przypadkiem i dopuszczalne są tylko w przypadku uzasadnionych okoliczności i nie mogą przekroczyć 150 godzin w całym roku. Takich godzin nie mogą wyrabiać ludzie pracujący w szczególnie szkodliwych dla zdrowia warunkach pracy. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% w przypadku pracy w dniach świątecznych i niedzielach, przysługujących dniach wolnych i w nocy. W każdym innym dniu jest to dodatek 50%.[2] Praca w porze nocnej trwa między 21 a 7 i trwa zawsze 8 godzin jeśli praca jest w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W innych przypadkach możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych. [3]

Karty pracy

Kart pracy są pierwszą metodą rejestracji czasu pracy. Każdy pracownik, który przychodzi do pracy lub opuszcza miejsce pracy powinien się podpisać i wpisać godzinę. Wpisuje się tam również nieobecności, a przy naliczaniu wynagrodzeń karty są po kolei sprawdzane. Jest do dość pracochłonne, dlatego też dużo firm odbiega od standardowych kart pracy, które zastępują inteligentne systemy informacyjne.


Funkcjonowanie systemów RCP

Inteligentne systemy RCP mają za zadanie rejestrację czasu pracy poprzez np. odbicie karty pracownika w terminalu powiązanym z komputerem przy wejściu i wyjściu z pracy. Dane sczytywane z kart przesyłane są do komputera gdzie w odpowiednim oprogramowaniu pojawiają się dokładne godziny pracy poszczególnych pracowników. Rejestrowane są w nim również wyjścia służbowe, urlopy i przerwy od pracy dzięki czemu system działa odpowiednio i pracodawca ma pewność, że pracownik poświęca czas w pracy tylko na obowiązki służbowe, a jego nieobecność w firmie jest usprawiedliwiona. Coraz więcej firm korzysta z takich systemów, ponieważ jest to znacznie wygodniejsze niż prowadzenie standardowych, papierowych kart pracy i znacznie ułatwia pracę każdej jednostce. Obecnie jest dużo firm oferujących takie systemy i każdy może znaleźć coś co mu odpowiada i nie jest trudne w obsłudze.

Bibliografia

Przypisy

  1. Kodeks pracy, Rozdział IV, art. 135. §1
  2. Kodeks pracy, Rozdział V, art. 1511 §1
  3. Kodeks pracy, Rozdział VI, art. 1517 §1 i §3

Autor: Justyna Polewczak

Patrz: Czas pracy