New Connect

Z Encyklopedia Zarządzania
New Connect
Polecane artykuły

New Connect jest alternatywną platformą finansowania i wtórnego obrotu akcjami spółek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się innowacyjnością oraz wysokim potencjałem wzrostu i rozwoju. Platforma New Connect powstała 30 Sierpnia 2007 roku i jest prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) (Szczepankowski, 2010). Jej podstawą jest Alternatywny System Obrotu (ASO). "Alternatywny System Obrotu (ASO) jest systemem alternatywnego obrotu giełdowego, który jest organizowany przez firmę inwestycyjną (np. dom maklerski) lub spółkę prowadzącą rynek regulowany (giełda papierów wartościowych). Według ASO obrót giełdowy dokonywany jest poza rynkiem regulowanym, a jego przedmiotem są papiery wartościowe lub (i) instrumenty rynku pieniężnego” (Szczepankowski, 2008).

New Connect - cele

Celem stworzenia platformy New Connect było i jest wsparcie spółek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się innowacyjnymi, ale też bardzo ryzykownymi projektami. Dzięki takiej alternatywie pozyskiwania kapitału mniejsze i bardziej innowacyjne spółki mają szansę na dalszy rozwój. New Connect również zapewnia alternatywne źródło kapitału dla spółek, które nie spełniają kryteriów dołączenia do obrotu regulowanego. Dodatkowo, alternatywna platforma finansowania pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na zminimalizowanie kosztów transakcyjnych (Szczepankowski, 2010).

Wskaźnik NCGI

Wskaźnik NCGI (New Connect Growth Indicator) jest wskaźnikiem finansowym, który ma na celu analizę wzrostu i efektywności innowacyjnych spółek kapitałowych, które funkcjonują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i są notowane na alternatywnej platformie New Connect. Wskaźnik ten był początkowo obliczany w pierwszych latach istnienia platformy i opierał się na metodologii opracowanej przez zespół Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie kierowany przez M. Sierpińską. Źródłem niezbędnych informacji potrzebnych do obliczenia tego wskaźnika były okresowe raporty półroczne za I poł. 2008 r. przesłane przez spółki (Szczepankowski, 2008).

Udziały w spółkach notowanych na New Connect

Udziały w spółkach notowanych na alternatywnym rynku New Connect mogą zostać nabyte przez inwestorów na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Jednak w przypadku rynku pierwotnego inwestorzy mają do wyboru dwa warianty; Ofertę Prywatną i Ofertę Publiczną. Oferta Prywatna jest dostępna tylko w przypadku alternatywnej platformy New Connect i nie jest możliwa na rynkach regulowanych.

Oferta Prywatna (Private Placement) Oferta jest dopuszczona do obrotu na podstawie krótkiego dokumentu informacyjnego, który wcześniej musi zostać zatwierdzony przez upoważnionego doradcę. Tego typu oferta pozwala spółce na szybszy debiut niż w przypadku debiutu na rynku regulowanym. Maksymalna liczba odbiorców tej oferty to 99 inwestorów (Malinowski, 2010).

Oferta Publiczna (Public Placement) W przypadku oferty publicznej, spółkę obowiązują takie same procedury dopuszczenia jak na rynku regulowanym. Ich główną częścią jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) (Malinowski, 2010).

Zalety New Connect

New Connect jest platformą, która przynosi swoim emitentom wiele korzyści i może służyć jako przedsionek do ich debiutu na rynku regulowanym. Poniżej jest wymienione kilka korzyści dla spółek, które są notowane na platformie New Connect:

  • Niewielkie wymogi formalne
  • Niższe koszty pozyskiwania kapitału w porównaniu do rynku regulowanego
  • Możliwość uzyskania wysokiego kapitału
  • Wzrost prestiżu i wiarygodności debiutującego podmiotu (Malinowski, 2010)

Bibliografia

Autor: Natalia Tworkowska