ETF

Z Encyklopedia Zarządzania
ETF
Polecane artykuły

ETF - rodzaj funduszy inwestycyjnych (Exchange-Traded Fund) dostępnych w obrocie giełdowym. Główną cechą tego typu instrumentu inwestycyjnego jest odzwierciedlanie notowań i zachowania określonych indeksów rynkowych. Popularność takiego rozwiązania wynika m.in. z niskich kosztów transakcyjnych i administracyjnych. Dodatkowo dzięki dużej płynności wynikającej z dostępności tego rodzaju funduszy w obrocie w systemie notowań ciągłych oraz braku przeszkód wejścia/wyjścia z danej transakcji, tego rodzaju fundusze stają się atrakcyjną alternatywą wobec tradycyjnych funduszy inwestycyjnych [1][2].

Pierwsze certyfikaty inwestycyjne funduszy ETF zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych na początku lat dziewięćdziesiątych na giełdzie American Stock Exchange (AMEX). Następnie na początku 2000 roku zadebiutowały na Europejskim rynku kapitałowym [1].

Na polskim rynku kapitałowym fundusze typu ETF pojawiły się we wrześniu 2010 roku. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są trzy tego rodzaju instrumenty. ETF odzwierciedlający zachowanie głównego indeksu największych notowanych polskich spółek (WIG20), drugi - odzwierciedlający aktywność niemieckiego indeksu giełdowego DAX oraz trzeci ETF będący odbiciem notowań amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500 [3].

Fundusz oparty na WIG20 funkcjonuje pod nazwą ETFW20L [4].

Skład portfela funduszy ETF

Prócz odwzorowania indeksów giełdowych, zarządzający portfelami inwestycyjnymi mają do dyspozycji szereg instrumentów, w których mogą alokować swój kapitał. Wymienić należy między innymi [5]:

 • określony koszyk akcji (np. akcji amerykańskich) – tzw. ETF regionalny,
 • koszyk (indeks) akcji o dużej kapitalizacji – tzw. ETF Large Cap,
 • koszyk (indeks) akcji o średniej kapitalizacji – tzw. ETF Mid Cap,
 • koszyk (indeks) akcji o małej kapitalizacji – tzw. ETF Little Cap,
 • koszyk (indeks) akcji wzrostowych,
 • koszyk akcji z wielu krajów – tzw. ETF globalny,
 • koszyk (indeks) obligacji,
 • indeks sektorowy,
 • koszyk walut,
 • koszyk towarów (commodities),
 • certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości.

Wady i zalety

Inwestowanie kapitału w ETF cechuje szereg korzyści, szczególnie uwzględniając takie kwestie jak [6]:

 • koszty zarządzania, które dzięki pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym są znacząco niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych portfeli przez tradycyjne fundusze,
 • wysoka płynność, która jest związaną z tym, że jednostki ETF notowane są w systemie notowań ciągłych, co przekłada się na dużą elastyczność i łatwość w kwestii nabywania i spieniężania jednostek,
 • czytelny charakter i prostota w zakresie nabywania jednostek, dzięki przejrzystej strukturze składu portfela, nad którym dodatkowo inwestor pełni zupełną kontrolę;
 • dywersyfikacja portfela dzięki możliwości alokacji kapitału w konkretnych regionach czy poprzez wybór określonych sektorów rynku,
 • dywidendy stanowiące dodatkowe korzyści dla inwestora, wypłacane w przypadku gdy w skład danego funduszu wchodzą spółki dzielące się zyskami,
 • nieznaczne bariery wejścia;
 • mocna korelacja z indeksami;
 • bezpieczeństwo wynikające z regulacji prawnych w ramach których funkcjonują ETF.

Należy wspomnieć, że inwestowanie w ETF nie jest pozbawione wad. Główną przeciwwagą dla opisanych zalet jest fakt, że portfele inwestycyjne w ramach ETF nie są aktywnie zarządzane jak ma to miejsce w przypadku klasycznych funduszy i zarządzających nimi doświadczonych inwestorów na rynku finansowym. Konsekwencją tego jest niemożliwość uzyskania większych stóp zwrotu, gdzie barierą jest odzwierciedlanie zachowania indeksów giełdowych [7].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Borowski K. 2006, s. 2
 2. Mitrenga D. 2014, s. 8
 3. Gierałtowska U. 2016, s. 239
 4. Mitrenga D. 2014, s. 11
 5. Borowski K. 2006, s. 3
 6. Gierałtowska U. 2016, s. 241
 7. Chlebisz A. 2018, s. 48

Bibliografia

Autor: Michał Mazak

.