Inkaso akceptacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Inkaso akceptacyjne
Polecane artykuły


Inkaso akceptacyjne (ang. acceptance collection) - inkaso, którego realizacja polega na wydaniu przez bank przedmiotu inkasa płatnikowi, w zamian za zabezpieczenie zapłaty poprzez dokonanie przez płatnika akceptu traty terminowej.

Inkaso dokumentowe akceptacyjne - z instrukcją "dokumenty w zamian za akcept" (ang. documents against acceptance - D/A), polega na wydaniu dokumentów reprezentujących towar, w zamian za zaakceptowanie traty terminowej, dołączonej do tych dokumentów. Akceptacji traty dokonuje importer. Eksporter nie otrzymuje w tym rodzaju inkasa zapłaty natychmiast, lecz wekslowe zobowiązania tej zapłaty w terminie późniejszym. Jeśli eksporter nie jest pewien, że odbiorca będzie w stanie zapłacić weksel w ustalonym terminie płatności, powinien żądać gwarancji banku prezentującego dokumenty do inkasa. Gwarancja ta może być w postaci poręczenia wekslowego (awalu). W inkasie dokumentowym akceptacyjnym eksporter udziela importerowi krótkoterminowego kredytu kupieckiego (na ogół 30 - 180 dni) zabezpieczonego wekslem zaakceptowanym przez importera.

Bibliografia

  • Finanse międzynarodowe, Bogumił Bernaś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  • Bankowość, Dobosiewicz Z., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
  • Banki: rynek, operacje, polityka, Jaworski W.L., Poltext, Warszawa 1997

Autor: Dominika Porcja