Gospodarka remontowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Gospodarka remontowa
Polecane artykuły


W procesie produkcji środki trwałe zużywają się. Aby usunąć skutki fizycznego zużycia, przeprowadza się czynności konserwacyjne i remontowe. Mają one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków oraz utrzymanie ich w stanie gotowości do pracy. Remonty obiektów i naprawy maszyn przedłużają czas użytkowania środków trwałych. Racjonalna gospodarka środkami trwałymi wymaga oparcia jej o system planowo-zapobiegawczy.

Gospodarka remontowa obejmuje

 • konserwacje- polegają na czyszczeniu, smarowaniu i oliwieniu poszczególnych części maszyn, na regulacji mechanizmów, dokręcaniu nakrętek itp.
 • przeglądy - odbywają się w określonych z góry terminach i mają na celu kontrole stanu technicznego maszyny lub urządzenia
 • naprawy- obejmują prace zmierzające do doprowadzenia maszyn i urządzeń do stanu sprawności technicznej przez wymianę lub regeneracje obiektów.

Cele

Celem gospodarki remontowej jest utrzymania maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Szczególne znaczenie gospodarki remontowej widać w eliminowaniu zmian w sprawności maszyn i urządzeń i zapobieganiu tym zmianom, gdyż nawet częściowe zaniechanie działań remontowych wzmogłoby występowanie coraz częstszych zakłóceń w pracy maszyn i urządzeń.

Gospodarka remontowa wspiera przedsiębiorstwo w:

 • Planowaniu remontów, przeglądów i prac konserwatorskich.
 • Kontroli terminów serwisu gwarancyjnego oraz ważności ubezpieczeń.
 • Obsłudze zgłoszeń napraw.
 • Ewidencji zdarzeń związanym z zasobem sprzętowym.
 • Ewidencji kosztów remontów.
 • Obsłudze kart drogowych dla taboru samochodowego.

Bibliografia

 • Andrzej Komosa, Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2, Ekonomics, Warszawa 1996r., s. 140.
 • Krystyna Guzera, Janina Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw cz.1., Warszawa 2005r., s. 123.

Autor: Magdalena Lisowska