Łatwość użytkowania systemu informacyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego odnosi się do stopnia przezwyciężenia barier psychofizycznych związanych z korzystaniem z systemu oraz zgodności z podstawowymi zasadami ergonomii.

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego wiąże się z odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. interfejsem użytkownika (wygląd ekranu, format wydruku, kolorystyka, itp.)

Celem stworzenia łatwego w użytkowaniu systemu informacyjnego jest ułatwienie pracy użytkownikom poprzez zapewnienie im szybkiej i łatwej obsługi systemu. System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mieli do niego dostęp w sposób intuicyjny i wygodny. Powinien zawierać zrozumiałe symbole i ikony, zrozumiałe menu wyboru i przejrzyste opcje. System powinien być również zaprojektowany tak, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do informacji, które potrzebują.

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego można uzyskać poprzez spełnienie szeregu wymagań dotyczących projektowania interfejsu użytkownika, w tym: przejrzystość, responsywność, dostępność i bezpieczeństwo. Ponadto, system powinien zapewniać użytkownikom możliwość wprowadzania i edycji danych w prosty sposób. Efekty zastosowania łatwego w użytkowaniu systemu informacyjnego to: zmniejszenie ilości błędów wprowadzanych przez użytkowników, poprawa wydajności pracy, zwiększenie efektywności i skuteczności, a także zmniejszenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowego systemu.

Budowanie łatwego w użytkowaniu systemu informatycznego

Zasady tworzenia łatwych w użytkowaniu systemów informatycznych, polegają na realizacji następujących zaleceń:

 1. Zaprojektuj interfejs użytkownika w oparciu o ergonomię, aby ułatwić użytkowanie systemu.
 2. Zapewnij wysoki poziom satysfakcji z korzystania systemu (tzw. UX - user experience)
 3. Używaj jasnych i zrozumiałych ikon, elementów menu i systemu ustawiania opcji
 4. Używaj prostych i logicznych metod i komend sterowania zachowaniem systemu
 5. Używaj wygodnych i intuicyjnych metod wprowadzania i edycji danych.
 6. Używaj technologii, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo i dostępność (np. standardów WCAG)
 7. Testuj system wraz z użytkownikiem w celu wykrycia problemów w użytkowaniu systemu.

Projektowanie responsywnego interfejsu użytkownika

Znaczenie dostosowywania interfejsu do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranu

W dzisiejszych czasach, gdy użytkownicy korzystają z różnych urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kluczowym elementem łatwości użytkowania systemu informacyjnego jest jego responsywność. Responsywny interfejs użytkownika (RWD) oznacza, że system jest w stanie automatycznie dostosować się do różnych rozdzielczości ekranu, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery osobiste czy telewizory. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie korzystać z systemu niezależnie od urządzenia, na którym się znajdują.

Elastyczne skalowanie zawartości w celu zapewnienia czytelności i wygody użytkowania na różnych urządzeniach

Jednym z kluczowych aspektów responsywnego interfejsu użytkownika jest elastyczne skalowanie zawartości. Oznacza to, że treść systemu, takie jak tekst, obrazy czy przyciski, powinna automatycznie dostosować się do rozmiaru ekranu, aby zapewnić czytelność i wygodę użytkowania. Dzięki temu użytkownicy nie muszą przybliżać lub oddalać zawartości, co zwiększa komfort pracy i efektywność korzystania z systemu.

Odpowiednie rozmieszczenie elementów na ekranie, aby ułatwić nawigację i dostęp do funkcji systemu

Kolejnym ważnym aspektem projektowania responsywnego interfejsu użytkownika jest odpowiednie rozmieszczenie elementów na ekranie. Wszystkie przyciski, menu, formularze i inne elementy powinny być łatwo dostępne i intuicyjne w obsłudze. Prawidłowe rozmieszczenie tych elementów ułatwia nawigację po systemie, szybki dostęp do potrzebnych funkcji oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przez użytkowników.

Wykorzystanie technologii i narzędzi umożliwiających projektowanie responsywnego interfejsu

Aby zapewnić łatwość użytkowania systemu informacyjnego, projektanci interfejsu powinni korzystać z odpowiednich technologii i narzędzi. Istnieje wiele frameworków i bibliotek, takich jak Bootstrap, Foundation czy Material Design, które oferują gotowe komponenty i style, które mogą być wykorzystane do tworzenia responsywnego interfejsu. Ponadto, narzędzia do prototypowania, takie jak Adobe XD czy Sketch, umożliwiają projektantom wizualizację i testowanie interfejsu na różnych urządzeniach przed jego implementacją.

Zastosowanie dobrych praktyk projektowych i testowanie interfejsu na różnych urządzeniach przed wdrożeniem systemu

Aby zapewnić optymalną łatwość użytkowania systemu informacyjnego, ważne jest stosowanie dobrych praktyk projektowych. Należy dbać o czytelność i czytelność treści, odpowiednie ułożenie elementów, zrozumiałe ikony i etykiety oraz estetyczny wygląd interfejsu. Ponadto, przed wdrożeniem systemu warto przeprowadzić testy interfejsu na różnych urządzeniach, aby upewnić się, że działa on poprawnie i spełnia oczekiwania użytkowników.

Personalizacja interfejsu użytkownika

Znaczenie dostosowania interfejsu do indywidualnych preferencji użytkowników

Personalizacja interfejsu użytkownika to możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności systemu do indywidualnych preferencji użytkowników. Każdy użytkownik ma swoje własne upodobania i potrzeby, dlatego ważne jest, aby system informatyczny był elastyczny i umożliwiał dostosowanie do tych preferencji. Dzięki temu użytkownik może pracować w sposób, który jest dla niego najbardziej komfortowy i efektywny.

Możliwość zmiany układu, kolorów, rozmiaru czcionki i innych elementów interfejsu

Personalizacja interfejsu użytkownika powinna obejmować możliwość zmiany różnych elementów, takich jak układ, kolorystyka, rozmiar czcionki czy preferowane funkcje. Użytkownik powinien mieć łatwy dostęp do tych ustawień i możliwość ich modyfikowania według własnych preferencji. Dzięki temu system może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego użytkownika.

Korzyści wynikające z personalizacji interfejsu, takie jak zwiększenie komfortu pracy i efektywności użytkowania

Personalizacja interfejsu użytkownika przynosi wiele korzyści dla użytkowników systemu. Dostosowanie interfejsu do indywidualnych preferencji zwiększa komfort pracy, ponieważ użytkownik może pracować w sposób, który odpowiada jego preferencjom. Dodatkowo, personalizacja interfejsu może zwiększyć efektywność użytkowania systemu, ponieważ użytkownik będzie miał łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych funkcji i informacji.

Implementacja mechanizmów personalizacji w systemie informacyjnym

Aby umożliwić personalizację interfejsu użytkownika, system informacyjny powinien być wyposażony w odpowiednie mechanizmy. To może obejmować panel ustawień, w którym użytkownik może zmieniać preferencje dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu. Ważne jest, aby te mechanizmy były intuicyjne w obsłudze i zapewniały szeroki zakres możliwości dostosowania interfejsu.

Uwzględnienie potrzeb różnych grup użytkowników i zapewnienie dostosowania interfejsu do ich wymagań

Podczas projektowania personalizowanego interfejsu użytkownika ważne jest uwzględnienie różnych grup użytkowników. Niektóre grupy mogą mieć specjalne potrzeby, takie jak osoby z niepełnosprawnościami, starsi użytkownicy czy osoby o różnym poziomie zaawansowania technologicznego. Dlatego system informacyjny powinien umożliwiać dostosowanie interfejsu do tych wymagań, na przykład poprzez opcje powiększenia czcionki, czytanie treści na głos czy prostsze układy interfejsu.

Szkolenia i wsparcie użytkowników

Znaczenie odpowiedniego przygotowania użytkowników do korzystania z systemu informacyjnego

Aby zapewnić łatwość użytkowania systemu informacyjnego, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie użytkowników. Przed wprowadzeniem systemu powinno się zorganizować szkolenia, które umożliwią użytkownikom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności obsługi systemu. Warto również uwzględnić różne poziomy zaawansowania technologicznego użytkowników i dostosować treści szkoleniowe do ich potrzeb.

Organizacja szkoleń, które umożliwiają użytkownikom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności obsługi systemu

Szkolenia użytkowników są kluczowym elementem wprowadzenia nowego systemu informacyjnego. Powinny one być dobrze zorganizowane i prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę zarówno z zakresu systemu, jak i umiejętności szkoleniowych. Treści szkoleniowe powinny być dostosowane do konkretnych zadań, które użytkownicy będą wykonywać w systemie, a także uwzględniać potencjalne problemy i pytania, z którymi mogą się spotkać.

Udzielanie wsparcia technicznego w przypadku problemów i pytań użytkowników

Ważne jest również zapewnienie użytkownikom wsparcia technicznego w przypadku problemów i pytań dotyczących systemu. Powinien być dostępny mechanizm zgłaszania błędów i pytań, na przykład poprzez system zgłoszeń lub infolinię. Zespół wsparcia technicznego powinien być dobrze przeszkolony i kompetentny, aby szybko i skutecznie rozwiązywać problemy użytkowników.

Dostępność materiałów szkoleniowych, instrukcji obsługi i systemów pomocy online dla użytkowników

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z systemu informacyjnego, warto udostępnić im różne materiały szkoleniowe i instrukcje obsługi. Mogą to być wideo-tutoriale, podręczniki, prezentacje czy interaktywne systemy pomocy online. Dostępność tych materiałów na żądanie użytkownika pozwoli im na samodzielne zdobycie wiedzy i rozwiązanie problemów, zanim skorzystają z wsparcia technicznego.

Monitorowanie efektywności szkoleń i wsparcia oraz dokonywanie niezbędnych dostosowań w celu poprawy procesu obsługi systemu

Ostatnim elementem zapewnienia łatwości użytkowania systemu informacyjnego jest monitorowanie efektywności szkoleń i wsparcia. Powinno się systematycznie zbierać informacje zwrotne od użytkowników, analizować wyniki szkoleń i oceniać jakość wsparcia technicznego. Na podstawie tych informacji można wprowadzać niezbędne dostosowania i usprawnienia, aby proces obsługi systemu był jak najbardziej efektywny i zadowalający dla użytkowników.


Łatwość użytkowania systemu informacyjnegoartykuły polecane
Wymagania wobec systemów baz danychSerwis transakcyjnyPortal korporacyjnyISO 17799Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakościąWdrażanie ISO 9001 - wybrane problemyGPLInternet rzeczyNiezawodność

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak