Wymagania wobec systemów baz danych

Z Encyklopedia Zarządzania
Wymagania wobec systemów baz danych
Polecane artykuły


  1. Kontrolowana redundancja - nadmiarowość danych wprowadzona celowo wtedy, gdy uzyskanie określonej informacji z podstawowego zbioru danych jest czasochłonne i skomplikowane. Poprawia ona czas dostępu do danych. W przypadku systemów informatycznych przyjmuje się, że czas odpowiedzi na zapytanie użytkownika nie powinien przekraczać 20 sekund. W przypadku, gdy musi on czekać dłużej wywołuje to jego niezadowolenie i "narzekanie" na system informatyczny. Nowoczesne systemu analityczne i raportujące (np.: Oracle Discoverer) potrafią oszacować czas niezbędny na realizację zapytania i w przypadku, gdy jest on dłuższy od zakładanych 20 sekund ostrzegają użytkownika, lub też pytają o jego decyzję o wykonaniu operacji, rezygnacji lub wykonania w terminie późniejszym.
  2. Elastyczność korzystania z bazy danych - uwzględniająca różnorodność użytkowników, zastosowań, podejść do analizy danych, potrzeb informacyjnych, sposobów wykorzystania.
  3. Możliwość szybkiej pracy konwersacyjnej - mającej postać dialogu człowieka z komputerem. Człowiek zadaje pytania, zaś system informatyczny generuje odpowiedzi.
  4. Łatwość rozbudowy - możliwość rozwijania bazy danych w sensie jej struktury i zawartości merytorycznej, bez konieczności zmiany sposobu jej wykorzystania.
  5. Dostępność i wydajność - użytkownik powinien uzyskać każdą daną, która znajduje się w systemie odpowiednio szybko, o ile jest upoważniony do ich otrzymania,
  6. Tajność - osoby nieupoważnione nie mają dostępu do danych,
  7. Bezpieczeństwo - ochrona przed utratą, zniszczeniem z powodu awarii i katastrof, zabezpieczenie przed błędami człowieka, wandalizmem, itp.
  8. Fizyczna i logiczna niezależność danych - pozwalająca użytkownikowi na nieprzerwaną pracę, i brak konieczności zwracania uwagi na rodzaj zastosowanego rozwiązania sprzętowego i systemowego.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak